Powertrain – verbrandingsmotor

 

De motorblokken die uit de gieterij komen, vormen de basis voor de verbrandingsmotor. Samen met talrijke onderdelen ontstaan bij de motorproductie moderne en efficiënte aandrijfaggregaten.

Net zo talrijk zijn de werk- en processtappen. De bewerking van de motorblokken in de bewerkingscentra moet constant en permanent voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen. Onderdelen moeten nauwkeurig passen en afgestemd op het betreffende motortype worden gemonteerd. Door proces gerelateerde controles wordt de traceerbaarheid van de geproduceerde motoren gewaarborgd.

Hierbij zijn sensoren voor het waarborgen van efficiënte processen onmisbaar om de kwaliteitsvereisten te handhaven. Typische toepassingsgebieden van onze apparaten zijn typecontrole, objectherkenning, code lezen en identificatie, evenals toepassingen voor arbeids- en machineveiligheid.

[01] Aanwezigheidscontrole van gereedschappen

Opgave:
Bewerkingscentra moeten automatisch en met een hoge benuttingsgraad werken. Om stilstand te vermijden, moet de aanwezigheid van de gereedschappen bij de gereedschapwissel worden gecontroleerd.

Oplossing:
Ons portfolio inductieve sensoren omvat hoekige en cilindrische bouwvormen met tastafstanden tot maximaal 40 mm. In krappe ruimten worden de apparaten IS 204 en IS 205 met een miniatuurbouwvorm toegepast. Robuuste, volledig metalen uitvoeringen zijn bijv. geschikt voor omgevingen met agressieve smeermiddelen.

[02] Gereedschapsbreukcontrole

Opgave:
Een onontdekte gereedschapsbreuk leidt bij machines snel tot kwaliteitsverlies of defecte onderdelen. Daarom moet de toestand van het gereedschap zonder procesonderbreking worden gecontroleerd.

Oplossing:
De optische boorbreuk-controlesensoren BKL 706 zijn speciaal ontwikkeld voor de controle van boren en frezen. De waarschuwingsuitgang voor vervuilingsindicatie en de pneumatische aansluiting voor het schoonhouden van de optiek, zorgen voor een betrouwbaar bedrijf. Bevestigings- en uitlijnsysteem zijn in de metalen behuizing geïntegreerd.

[03] Visuele bewaking van niet zichtbare zones

Opgave:
De machineruimte moet visueel worden bewaakt. Dit geldt ook voor zones die van buitenaf niet zichtbaar zijn. Vanwege de bijzondere omgevingscondities is een industriële camera met een hoge beschermingsgraad vereist.

Oplossing:
De kleurencamera LCAM 408i is geoptimaliseerd voor gebruik in ruwe, industriële omgevingen. 5-megapixel beeldresolutie en een gigabit-Ethernet interface zorgen voor een hoge beeldkwaliteit en snelle overdracht van live-beelden. De metalen behuizing met beschermingsgraad IP 67 en varianten met persluchtaansluiting, garanderen een betrouwbaar bedrijf.

[04] Beveiliging van gevarenzones bij de gereedschapsmachine

Opgave:
Het gevaarlijke punt dat ontstaat als de veiligheidsdeuren worden geopend, moet worden beveiligd. Bij voorkeur wordt de optische beschermingsinrichting ruimtebesparend en eenvoudig in de machine geïntegreerd.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 520-S hebben een bijzonder smalle bouwvorm. Samen met de fijn getrapte lengtekeuze binnen een raster van 30 mm en het ontwerp zonder blinde zones, kunnen de apparaten perfect in de machineconstructie worden geïntegreerd.

[05] Code lezen voor traceerbaarheid

Opgave:
Ook bij installaties die zijn opgenomen in een keten, is de traceerbaarheid van de processtappen belangrijk. De direct gemarkeerde, gelaserde code op het motorblok moet voor elke bewerkingsstap worden gelezen en opgeslagen.

Oplossing:
De 2D-codelezers DCR 200i decoderen de gelaserde DPM-codes (direct part mark). Ze combineren een compacte bouwvorm met een grote leesreikwijdte en een hoge scherpte-diepte en zijn hierdoor eenvoudig te integreren. Ze hebben interfaces voor veldbus-integratie en eenvoudige configuratietools voor een snelle ingebruikname.

[06] Transportbesturing van het transporttraject

Opgave:
De toevoer van motoren naar de bewerkingscentra en de werkplekken mag alleen gebeuren als ze vrij zijn. Voor de betreffende besturing van het transporttraject moet op gedefinieerde posities de aanwezigheid van het transportgoed worden gecontroleerd.

Oplossing:
Eenvoudige en voordelige oplossingen zijn de reflectorfotocellen uit de serie 15. Ze bieden een hoge installatiebeschikbaarheid door hoge functiereserves en zijn eenvoudig uit te lijnen. Omvangrijk montagetoebehoren en bijbehorende reflectoren vereenvoudigen de opbouw.

[07] Code lezen voor traceerbaarheid

Opgave:
Er moeten veel onderdelen worden gemonteerd, voordat een verbrandingsmotor compleet is. Voor de traceerbaarheid van relevante onderdelen moeten bij elke processtap de DPM-codes (direct part mark) worden geregistreerd. Ook op oppervlakken met olieachtige restanten moeten de codes snel en betrouwbaar worden gelezen.

Oplossing:
De robuuste handscanners IT 1920i en HS 66x8 decoderen 2D-DPM-codes en zijn bestand tegen stoten en het op de grond vallen. Ze worden via de geïntegreerde USB­ en RS 232-interface of – voor gangbare veldbus- / Ethernet-interfaces – via de modulaire aansluitmodule MA 200i eenvoudig in het betreffende besturingsconcept opgenomen.

[08] Typeherkenning en volledigheidscontrole

Opgave:
Omdat op een motorlijn vaak verschillende motorvarianten worden geproduceerd, is een typeherkenning nodig, bijv. op basis van het aantal cilinderboringen. Vaak moet ook de volledigheid van bewerkingskenmerken worden gecontroleerd, bijv. boorgaten.

Oplossing:
De smart camera's LSIS 400i kunnen eenvoudig worden geparametreerd. BLOB-analyse en meetgereedschap worden individueel of gecombineerd toegepast, voor het controleren van de volledigheid van modules en het herkennen van verschillende varianten. De apparaten hebben een geïntegreerde verlichting, evenals Ethernet-, RS 232- en I/O-interfaces.

[09] Toegangsbeveiliging bij installaties in een keten

Opgave:
Bij de motormontage zijn automatische bewerkingscentra en handmatige werkplekken vaak via transporttechniek met elkaar gekoppeld. De bewerkingscentra moeten aan de ingaande en uitgaande zijde tegen toegang worden beveiligd.

Oplossing:
Die meerstraalsveiligheidsfotocellen uit de serie MLD 500 beveiligen de toegang bij transporttrajecten. Varianten met geïntegreerde muting-functie vereenvoudigen de opbouw. Het configureren van de apparaten gebeurt zonder PC direct via de pinbezetting. Optioneel toont het geïntegreerde, meerkleurige controlelampje de apparaatstatus en resetaanvraag.

[10] Code lezen bij transportdragers

Opgave:
De motoren die gereed zijn, worden op transportdragers direct naar de montage in de aandrijflijn getransporteerd of geleverd aan verschillende fabrieken. De barcode op de transportdragers moet worden gelezen. Deze wordt in de database gekoppeld aan de motor, zodat de levering en ook het verdere gebruik eenduidig kunnen worden getraceerd.

Oplossing:
De barcodelezers BCL 300i werken met een leesreikwijdte van 700 mm. De modulaire serie omvat lijn- en rasterscanners, varianten met oscillerende spiegels, aansluitingen met M12- of PG-wartels, evenals Industrial Ethernet- en veldbus-interfaces. De serie BCL 500i is geschikt voor grotere reikwijdten en biedt vergelijkbare configuraties.