Kleursensoren

Kleurmerksensoren herkennen kleuren door de geregistreerde kleurwaarde te vergelijken met een vooraf opgeslagen referentiewaarde. Ze zijn altijd de juiste oplossing als de kleur van een object, resp. een markering als sorteer-, resp. controlecriterium kan dienen. Het resultaat wordt afhankelijk van de parametrering en opgegeven tolerantiewaarden van het systeem uitgevoerd als schakelsignaal.