Laserpositioneringssystemen

Optische laserpositioneringssystemen berekenen contactloos, snel en absoluut nauwkeurig afstanden t.o.v. bewegende installatieonderdelen. Met een raster van milliseconden levert het laser-afstandsmeetsysteem via een keuze aan Industrial Ethernet-, resp. veldbusinterfaces op de millimeter nauwkeurig de positioneringswaarden voor een dynamische regeling. Met deze sensoren kunnen afstanden tot 300 m door het gebruik van de modernste signaalprocessoren met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid worden berekend. Door de geïntegreerde, omvangrijke functiecatalogus worden grenssituaties geregistreerd en worden ook diagnosegegevens weergegeven. Herhalingsnauwkeurigheid 1 mm, hierbij geteste absolute nauwkeurigheid ±2 mm tot ±5 mm. Bij PROFINET- en PROFIBUS-varianten is een parallelle SSI-interface beschikbaar, om positiegegevens direct aan de frequentieomvormer te leveren.

Wereldpremière AMS 100i: Het meest compacte positioneersysteem op de markt

Op de millimeter nauwkeurige positionering tot maximaal 120 m met de nieuwe AMS 100i 

De automatisering van positioneringstoepassingen wordt steeds veelzijdiger en stelt de sensorsystemen voor nieuwe uitdagingen. Magazijnen en magazijnvoertuigen worden flexibeler, compacter, meer ingebouwd en hybride. Op basis van deze eisen hebben wij ons productportfolio lineaire laser-positioneersystemen uit de serie AMS uitgebreid met de AMS 100i, een compact en modulair opgebouwd positioneersysteem. Naast de AMS 300i kan de AMS 100i de positioneringstoepassingen in de intra logistiek voor korte reikwijdten met dezelfde performance-eisen oplossen. Hierbij wordt een modulaire, mechanische opbouw aangeboden, die de toepassing van de sensor nog flexibeler en praktischer maakt.

Door de kleine bouwvorm van 105 x 68 X 75 mm, in combinatie met de geringe blinde zone van slechts 100 mm, bieden wij met de nieuwe AMS 100i het meest compacte laser-positioneersysteem op de markt. Uw voordeel

 • Oplossing voor positioneringstaken tot 120 m in de intra logistiek: Applicaties bij magazijnkranen, Automated Guided Vehicles (AGV) en liftsystemen

 • Uitstekend integreerbaar in krappe inbouwsituaties: Meest compacte bouwvorm (105 x 68 x 75 mm), met de kleinste blinde zone (100 mm) voor een positiesensor op de markt.

 • Maximale constructieve vrijheid: Eenvoudige implementatie, ook in innovatieve applicaties met geringe beschikbare ruimte, evenals in mobiele en compacter wordende voertuigen. Vlakke behuizingsoppervlakken zonder storende contouren.

 • Positioneringstoepassingen tot dicht bij de sensor realiseerbaar: Met het minimale meetbereik van maximaal 100 mm – met afbuigspiegel zelfs maar enkele millimeters – wordt de beschikbare ruimte efficiënt benut

 • Geen minimale afstand t.o.v. de datafotocel dankzij storingsvrijheid: Tussen de positiesensor AMS en de optische datafotocel DDLS is er geen beïnvloeding (interferentie), zodat er bij de constructie en montage volledige vrijheid is

 • Geschikte performance voor uw applicatie: Uit ons portfolio met twee varianten (AMS 100i en AMS 300i) kunt u altijd de ideale optie kiezen
   
 • Voordelig: De AMS 100i biedt u een aantrekkelijke prijs-/prestatieverhouding

 • Flexibiliteit bij de montage: Modulaire montagemogelijkheden en bevestigingsopties, evenals eenvoudige uitlijning, zorgen voor een flexibele en snelle installatie van het apparaat

 • Gebruik ook bij diepvriestemperaturen en in hete omgevingen: Door een variant met geïntegreerde apparaat- en frontplaatverwarming, is het gebruik mogelijk vanaf -30°C voor diepvriestoepassingen tot +60°CHoogtepunten

Compacte bouwvorm met de kleinste blinde zone op de markt

Met afmetingen van 105 x 68 x 75 mm en een blinde zone van slechts 100 mm, is de nieuwe positiesensor AMS 100i het meest compacte apparaat op de markt. Dat biedt de engineer maximale constructieve vrijheid: De AMS 100i kan probleemloos worden geïmplementeerd in innovatieve applicaties met krappe ruimten, in mobiele toepassingen, evenals in steeds compacter wordende voertuigen. 

Positionering realiseerbaar tot een zone dichtbij van 100 mm

Het minimale meetbereik van maximaal 100 mm, met afbuigspiegel zelfs slechts enkele millimeters, biedt vergaande constructieve vrijheid. Zo kan een positioneringstoepassing tot dicht bij de sensor worden gerealiseerd. Zo wordt de beschikbare ruimte efficiënt benut.

 

Modulaire montagemogelijkheden en eenvoudige uitlijning

De AMS 100i is met en zonder uitlijninrichting beschikbaar. Bovendien zijn extra bevestigingsopties beschikbaar, zoals een afbuigspiegel en twee bevestigingsbeugels voor de montage aan de onderzijde. Door de modulaire opbouw van deze montagemogelijkheden kan de AMS 100i individueel worden aangepast aan verschillende applicaties.
Door het zichtbare laserlicht kan het gedefinieerde lichtpunt zeer eenvoudig worden uitgelijnd op de tegenoverliggende reflector. Dit gebeurt via twee inbusbouten.

 

Storingsvrij direct naast een datafotocel monteerbaar

De AMS 100i kan direct naast de optische datafotocel DDLS 500i worden gemonteerd, zonder dat de apparaten elkaar beïnvloeden. Zo zijn de systemen vrij van interferentie. Hierdoor kunnen de AMS 100i en de DDLS 500i ook in krappe inbouwsituaties worden toegepast.

 

Applicaties

Positioneringstaken op magazijnkranen in een hoogbouwmagazijn

Opgave:
In een hoogbouwmagazijn met een ganglengte van 120 m moeten met een magazijnkraan ladingdragers (kisten, dozen en pallets) worden in- en uitgeslagen. De automatisering en besturing moeten worden aangestuurd door sensorsystemen en actuatorsystemen. Mechanische afstandssensoren, die aan slijtage onderhevig zijn of sleepfouten veroorzaken, mogen niet worden gebruikt.

Oplossing:
De positie van de magazijnkraan kan door een optisch systeem worden bepaald, dat de afstand tussen voertuig en gangeinde registreert. De nieuwe AMS 100i lost betrouwbaar positioneringstaken tot 120 m op en blinkt uit met een verplaatsingssnelheid van maximaal 10 m/s, evenals een nauwkeurigheid van +/- 2 mm. In tegenstelling tot mechanische systemen is er absoluut geen slijtage.

Hefposities van transportbanden/laadeenheden

Opgave:
In een productiebedrijf rijden onbemande transportvoertuigen over de vloeren van magazijn- en productiezones. Tot nu toe werden mechanische afstandssensoren gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de uitschuifbare vorken van de laadeenheden. De slijtage en storingsgevoeligheid bij het insteken van voorwerpen bij de mechanische kabellengtesensoren, verlagen de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van deze voertuigen aanzienlijk. Een compact, optisch systeem moet deze problemen verhelpen. De sensoren moeten zo goed mogelijk geïntegreerd worden, de mechanische montage moet afhankelijk van het voertuigtype flexibel zijn en ze moeten op zoveel mogelijk verschillende plaatsen kunnen worden gemonteerd.

Oplossing:
Een optisch systeem – zoals het nieuwe AMS 100i – lijdt niet onder mechanische slijtage. Bovendien meet het alleen de werkelijke afstand tot het bijbehorende doel en geeft het geen foute positie door bij het insteken van ladingsdragers of verpakkingsmateriaal in het meettraject.

De nieuwe AMS 100i is de kleinste positiesensor op de markt, met afmetingen van 105 x 68 x 75 mm en een blinde zone van slechts 100 mm. Hij voldoet zo aan eisen voor de compactheid van sensoren, omdat de voertuigen zo klein mogelijk moeten zijn en het sensorsysteem vaak wordt ingebouwd. Met z'n modulaire montageconcept kan de AMS 100i bovendien zeer flexibel worden gemonteerd.

Optische positiesensoren bij liftinstallaties

Opgave:
Naast magazijnkranen moeten ladingdragers ook met flexibel schaalbare shuttle-systemen kunnen worden in- en uitgeslagen. Zowel de ladingdrager zelf als de shuttle moeten met liftsystemen op verschillende niveaus worden gebracht.

Oplossing:
Deze taak kan met de nieuwe optische positiesensor AMS 100i worden opgelost, die de meest uiteenlopende reikwijdten afdekt, en tegelijkertijd ook dynamisch en nauwkeurig meet. De geringe zone dichtbij van slechts 100 mm biedt het voordeel dat de sensor ruimtebesparend onder de laadeenheid kan worden geïnstalleerd. Bij brede laadeenheden en voor het verhinderen van verloop (scheefstand), kunnen ook twee meetsystemen parallel worden geïnstalleerd en gebruikt. Ook in dit geval biedt de compacte positiesensor AMS 100i een attractieve prijs-/prestatieverhouding.

Laser-positioneersysteem AMS 300i: Afstanden meten - snel en nauwkeurig


Het laser-positioneersysteem AMS 300i wordt overal toegepast waar positiegegevens van bewegende installatieonderdelen, bijv. in hoogbouwmagazijnen, betrouwbaar en snel moeten worden geregistreerd. De unieke keuze van interfaces maakt de laser-positiesensor AMS 300i tot een echte Global Player. Meetgegevens kunnen zelfs deels parallel via twee interfaces worden verzonden, bijv. voor het gelijktijdig uitvoeren van diagnose, parametrering en besturing.


Afstanden tot 300 m worden door de toepassing van de meest moderne signaalprocessoren met de hoogste nauwkeurigheid en bovendien binnen een ms-raster zeer snel berekend. Door de geïntegreerde, omvangrijke functiecatalogus van de apparaten, kunnen ook grenssituaties worden geregistreerd en weergegeven. Omvangrijke diagnosefuncties maken bovendien tijdige meldingen vooraf vóór uitval mogelijk.

Uw voordeel

 • Integrated connectivity: Alle favoriete veldbussen zijn direct in het apparaat geïntegreerd
 • Parametrering in en via de besturing: De parametrering gebeurt direct in en via de besturing
 • Automatische overdracht naar het nieuwe apparaat: Bij vervanging worden alle parameters automatisch via de veldbus (via de parametergegevensopslag in de projecteringstools) overgedragen naar het nieuwe apparaat
 • Talrijke selecteerbare functies: Talrijke selecteerbare functies kunnen optimaal worden afgestemd op uw applicatie. Interfaces, verwarming, reikwijdte
 • Continue controle van relevante parameters, bijv. laser, temperatuur, ontvangstsignaalniveau, positievenster of snelheden. Hierdoor kan het systeem op tijd vóór een uitval een melding geven en zo vooraf al worden gecontroleerd en onderhouden.
 • Geïntegreerde montageoplossing voor eenvoudige uitlijning en fixering van de ingestelde uitlijning
 • Storingsvrij parallelbedrijf met de optisch datafotocellen uit de serie DDLS 

Applicatie

Positionering met laser-positioneersysteem in de intra logistiek

Opgave:
De magazijnkraan, resp. de laadeenheid, moet worden gepositioneerd op basis van de doelpositie in X-richting (rijas) en Y-richting (hefas).

Oplossing:
De laser-positiesensor AMS 300i bepaalt snel en met een hoge absolute nauwkeurigheid afstanden tot bewegende installatieonderdelen over een afstand van maximaal 300 m. Binnen een raster van milliseconden stellen de apparaten de meetwaarden beschikbaar voor dynamische regelingen, via een omvangrijke keuze aan Industrial Ethernet-, resp. veldbusinterfaces.

Verticale positionering van de laadeenheid in de intra logistiek

Opgave:
Voor een betrouwbare in- en uitslag van de pallet moet de laadeenheid nauwkeurig en reproduceerbaar op de juiste hoogte worden gepositioneerd.

Oplossing:
De laser-positiesensor AMS 300i levert elke 2 ms meetgegevens met een absolute nauwkeurigheid van ± 2 mm. De gegevens kunnen via de meest uiteenlopende interfaces worden overgedragen aan de besturing.

Positionering met kranen met laser-positioneringssysteem

Opgave:
De kraan, resp. de loopkat moet worden gepositioneerd op de betreffende doelpositie. Het aanbrengen van een barcodeband voor positionering is niet mogelijk.

Oplossing:
Het laser-positioneersysteem AMS 300i bepaalt snel en met een hoge absolute nauwkeurigheid afstanden tot bewegende installatieonderdelen over een afstand van maximaal 300 m. Binnen een raster van milliseconden stellen de apparaten de meetwaarden beschikbaar voor dynamische regelingen, via een omvangrijke keuze aan Industrial Ethernet-, resp. veldbusinterfaces.

Positioneren van de hefinrichting en optische gegevensoverdracht in de automobielindustrie

Opgave:
De magazijnkraan, resp. de hefinrichting moet op basis van de op te halen pallet in X-richting (rijas) en Y-richting (hefas) worden gepositioneerd. Rijcommando's en positioneringsgegevens moeten optisch worden overgedragen naar de besturing, om een hoge beschikbaarheid van de installatie te kunnen waarborgen.

Oplossing:
Voor de exacte positionering worden de laser-afstandsmeetapparaten AMS 300i of de barcode-positioneersystemen BPS 300i toegepast. De datatransmissiefotocellen DDLS 500i werken zonder offset storingsvrij direct naast de AMS 300i apparaten. Selecteerbare reikwijdten, interfaces en protocollen zorgen voor optimale oplossingen.

Overzicht van technische gegevens

Kenmerk

AMS 100i

AMS 300i

Reikwijdte 0,1 – 120 m 0,2 – 300 m
Nauwkeurigheid ± 2 mm ±5 mm (±2 mm tot 200 m)
Herhalingsnauwkeurigheid (3 sigma) 0,6 mm 1,5 mm
Lichtvlekdiameter ≤80 mm ≤220 mm
Max. verplaatsingssnelheid ≤10 m / s ≤10 m / s
Voedingsspanning 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC
Stroomopname 250 mA zonder verwarming /
500 mA met verwarming
250 mA zonder verwarming /
500 mA met verwarming
Zender Laserdiode, rood licht, golflengte 655 nm Laserdiode, rood licht, golflengte 650 - 690 nm
Laserklasse Laserklasse 2 volgens EN 60825-1; CDRH Laserklasse 2 volgens EN 60825-1; CDRH
Bedrijfstemperatuur -5 – 60 °C zonder verwarming /
-30 – 60 °C met verwarming
-5 – 50 °C zonder verwarming /
-30 – 50 °C met verwarming
Beschermingsgraad IP 65 IP 65
Interfaces SSI PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet, CANopen, EtherNet IP, EtherCAT, Ethernet, SSI, RS 232 / 422 / 485, Interbus
Goedkeuringen CE, UL, CDRH, ISO 9001 CE, UL, CDRH, ISO 9001

AMS 100i - Het meest compacte positioneersysteem op de markt
AMS 300i - laser-afstandsmeetapparaat - productinformatie (PDF, ~1 MB)