Informatie over bescherming van gegevens

Stand: juli 2022

Hiermee willen wij u graag informeren over de door Leuze electronic (hierna "Leuze") uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens op basis van de Europese Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG). Leuze electronic is onderdeel van de Leuze-ondernemingsgroep. Omdat wij bepaalde diensten binnen onze dienstverlening binnen onze groep hebben uitbesteed, worden in enkele gevallen ook gegevens doorgegeven aan andere Leuze-ondernemingen. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen als hiervoor een wettelijke basis is.

Wij hebben door interne overeenkomsten gewaarborgd dat de verwerking van uw gegevens voldoet aan de regelingen van de geldende wetgeving voor de bescherming van gegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze informatie voor bescherming van gegevens, kunt u zich altijd richten tot het bij punt 2 opgegeven e-mailadres.

1. Overzicht

De volgende aanwijzingen voor de bescherming van gegevens informeren u over de aard, omvang en het doel van het verzamelen en gebruik van gegevens, evenals het gebruik van cookies door de maatschappijen van de Leuze-ondernemingsgroep als verantwoordelijke instantie voor de wettelijke bescherming van gegevens (hierna aangeduid als "Leuze", "wij" of "ons").

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijken, evenals van de gegevensbeschermingsfunctionaris

Verantwoordelijke instantie in de zin van art. 4 nr. 7 AVG is

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Germany

Onze gegevensbeschermingsfunctionaris kunt u bereiken via het bovenstaande e-mailadres, onder vermelding van "Gegevensbescherming" of via datenschutz@leuze.com

3. Gegevensverwerking op de website

3.1. Gebruik van de website voor informatie

Bij het gebruik van onze website puur als informatiebron, wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website verstuurd en wordt deze tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt hierbij ook zonder uw toedoen geregistreerd en tot het geautomatiseerd wissen opgeslagen:

 • het IP-adres van het aanvragende apparaat met internetverbinding,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en de URL van het opgeroepen bestand,
 • de website van waaruit de toegang is heeft plaatsgevonden (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van de computer met internettoegang, evenals de naam van uw toegangsprovider.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is art. 6 par. 1 lid f. van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang heeft betrekking op de hierna opgesomde doeleinden m.b.t. het verzamelen van gegevens.
Het IP-adres van uw eindapparaat, evenals de overige hierboven opgesomde gegevens, worden door ons gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Waarborgen van een wrijvingsloze verbindingsopbouw,
 • Waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

De gegevens worden gedurende een periode van 90 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist. Verder gebruiken wij op onze website zogenaamde cookies, analysetools, evenals targeting-processen, zoals in detail uitgelegd in paragraaf 3.2.

3.2. Online-aanbod en website-optimalisatie

3.2.1. Cookies – algemene opmerkingen

Voor een attractieve vormgeving bij uw bezoek aan onze webpagina's en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om een kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het beëindigen van de browersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en maken het voor ons of onze partnerondernemingen mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen (zogenaamde langetermijn-cookies). Via cookies is geen toegang mogelijk tot bestanden op uw computer en kan ook uw e-mailadres niet worden bepaald.

Voor zover cookies worden gebruikt die absoluut vereist zijn voor het ter beschikking stellen van onze webpagina's, is art. 6 par. 1 lid f. van de AVG de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door het gebruik van deze cookies.

Het verwerken van persoonsgegevens door functionele cookies of door cookies voor marketingdoeleinden, gebeurt alleen als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. De wettelijke basis hiervoor is art. 6, par. 1, lid a. van de AVG.

Een overzicht van de gebruikte cookies kunt u vinden in onze cookie-informatie. Hier kunt u uw toestemming op ieder moment zonder opgaaf van redenen herroepen, door het aanpassen van de betreffende instellingen.
Cookies worden op uw eindapparaat opgeslagen en u heeft de volledige controle over het gebruik hiervan. Door een wijziging van de instellingen van de internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Alle opgeslagen cookies kunnen op ieder moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd gebeuren. Als cookies op onze webpagina's worden gedeactiveerd, kunt u wellicht niet alle functies van de webpagina's volledig benutten.

3.2.2. Google Analytics

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: internationaal, Australië, België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Indië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk.

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, wordt op deze website Google Analytics toegepast, een webanalysedienst van Google LLC. Verantwoordelijke instantie voor gebruikers binnen de EU / de EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van cookies, die een analyse van uw gebruik van onze webpagina's mogelijk maken. De via de cookies verzamelde informatie van uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Bij Google Analytics is het anonimiseren van IP-adressen standaard geactiveerd. Op basis van het geanonimiseerde IP-adres wordt uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Slechts bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
Tijdens uw websitebezoek wordt uw zoekgedrag geregistreerd.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor het analyseren van uw gebruik van de website en om rapporten m.b.t. uw website-activiteiten samen te stellen. De door Google Analytics geleverde rapporten dienen voor het analyseren van de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes.

Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als opdrachtverwerker volgens art. 28 van de AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het kan niet worden uitgesloten dat de autoriteiten in de VS toegang hebben tot de door Google opgeslagen gegevens.

Voor zover gegevens buiten de EU / EER worden verwerkt en er geen sprake is van een gegevensbeschermingsniveau op basis van Europese normen, hebben wij voor het waarborgen van een geschikt gegevensbeschermingsniveau EU-standaardcontractbepalingen afgesloten met de dienstverlener. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, heeft haar domicilie in Californië, VS. De overdracht van gegevens naar de VS en toegang tot de gegevens door de autoriteiten in de VS tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS gelden op dit moment in de wet voor de bescherming van gegevens als derdeland. U heeft daar niet dezelfde rechten als binnen de EU / EER. Er zijn dan wellicht geen rechtshulpmogelijkheden tegen de toegang door de autoriteiten.

De door ons verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch een keer per maand.

De wettelijke basis voor deze verwerking van deze gegevens is uw toestemming, volgens art. 6 par. 1 lid a. van de AVG. 

U kunt uw zo gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen, door uw instellingen in het Consent Management Platform aan te passen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming, tot de herroeping uitgevoerde verwerking blijft hierdoor onverlet.
 

3.2.3. Google Ads Remarketing en Conversion-Tracking

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: internationaal, Australië, België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Indië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk.

Wij maken gebruik van de dienst Google Ads. Google Ads is een online-marketingprogramma van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Verantwoordelijke instantie voor gebruikers binnen de EU / de EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Dit betekent dat wij Google-Ads-advertenties kunnen gebruiken en in dit kader ook gebruik maken van Google Remarketing en Conversion-Tracking. De advertenties worden bij zoekopdrachten op websites van het Google-marketingnetwerk ingevoegd. Daarnaast gebruiken wij Ads-Remarketing-lijsten voor zoekadvertenties. Dit maakt voor ons het aanpassen van zoekadvertentiecampagnes mogelijk voor gebruikers die onze website al een keer hebben bezocht. Door deze diensten hebben wij de mogelijkheid onze advertenties met bepaalde zoekbegrippen te combineren of voor eerdere bezoekers advertenties in te schakelen, waarbij bijv. diensten worden aanbevolen, die de bezoekers eerder op onze website hebben bekeken. Hierdoor kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google marketingnetwerk (als "Google advertentie" in het kader van een Google zoekopdracht of op andere websites) op interesse gebaseerde reclame aanbieden.

Voor op uw interesse gebaseerde aanbiedingen, is een analyse van uw online-gebruikersgedrag noodzakelijk. Voor het uitvoeren van deze analyse maakt Google gebruik van cookies. Bij het klikken op een advertentie of bij een bezoek aan onze website, wordt op de computer van de gebruiker door Google een cookie geplaatst. Deze cookies hebben een looptijd van 90 dagen. De met de betreffende cookies verzamelde informatie wordt gebruikt, om de bezoekers bij een latere zoekopdracht gericht te kunnen aanspreken. Aanvullende informatie over de gebruikte cookie-technologie kunt u ook vinden in de aanwijzingen van Google m.b.t. website-statistieken en in de bepalingen voor gegevensbescherming. Met deze technologie ontvangen Google en wij als klant informatie dat een klant op een advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar onze webpagina's. De hierbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische analyse voor advertentie-optimalisatie. Wij ontvangen geen informatie, waarmee bezoekers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google, maar omdat wij op deze website in het kader van het gebruik van Google Analytics het IP-mask van Google gebruiken, wordt uw IP-adres geanonimiseerd. De door Google aan ons beschikbaar gestelde statistieken omvatten het totaal aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en indien nodig of ze naar een van een conversion-tag voorziene pagina van ons webaanbod zijn doorgeleid. Op basis van deze statistieken kunnen wij achterhalen bij welke zoekbegrippen bijzonder vaak op onze advertentie is geklikt en welke advertenties hebben geleid tot het opnemen van contact door de gebruiker via het contactformulier.

Voor zover gegevens buiten de EER worden verwerkt, waar geen gegevensbeschermingsniveau op basis van Europese normen bestaat, hebben wij voor het waarborgen van een veilig gegevensbeschermingsniveau met de dienstverlener EU-standaardcontractbepalingen afgesloten.

Meer informatie over de bescherming van gegevens in het kader van van Google Ads kunt u vinden via: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Het verzamelen en de opslag van gegevens gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 par. 1 s. 1 lid a. van de AVG. U kunt uw toestemming altijd met effect voor de toekomst herroepen.

3.2.4. Trusted Shops Trustbadge

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om na een bestelling Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers.

Hiermee worden onze gerechtvaardigde belangen bij een optimale marketing van ons aanbod behartigd, dat de overhand heeft in de context van een belangenafweging. De Trustbadge en de bijbehorende diensten worden verleend door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen ("Trusted Shops").

Bij het oproepen van de Trustbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, het overgedragen datavolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonsgegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken nadat u een bestelling hebt gedaan of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst van toepassing. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van de Trusted Shop Trustbadge, is ons gerechtvaardigd belang bij een aansprekende weergave van onze website volgens art. 6, par. 1 lid f. van de AVG.

3.2.5. Instana

Wij maken op onze website gebruik van het analysetool Instana van de aanbieder: Instana an IBM Company, 71 S Wacker Drive, 7th Floor, Chicago, IL 60606, VS. Dit maakt het voor ons mogelijk uw gebruikservaring op ons platform te bepalen, voor het verbeteren van de functionaliteit, bedienbaarheid en stabiliteit hiervan. Instana maakt het voor ons vooral mogelijk problemen bij uw gebruikerservaring te herkennen en de redenen hiervoor te identificeren. Ook worden wij door End-to-End-Monitoring in staat gesteld de reactietijden van onze website doelgericht te verbeteren.

De hiervoor verwerkte gegevens worden uitsluitend op servers binnen de EU verwerkt. De wettelijke basis hiervoor is uw toestemming volgens art. 6, par. 1 lid a. van de AVG. Deze kunt u ook na het geven altijd met effect voor de toekomst herroepen door het aanpassen van het Consent Management Platform.

3.2.6. LinkedIn Ads

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: internationaal, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Mexico, Zweden.

Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, wordt op deze website de reclamedienst LinkedIn Ads toegepast. Dienstverlener LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Dit gebeurt i.v.m. conversion tracking, marketing en remarketing en hierbij worden cookies, pixel- en weergave-tags toegepast.

Deze lijst bevat alle (persoonlijke) gegevens, die door het gebruik van deze dienst worden verzameld.

 • IP-adres
 • User Agent gegevens
 • Apparaat-ID
 • Zoekbegrippen
 • Bekeken artikelen
 • Bezochte pagina's
 • Bekeken marketingadvertenties
 • Bijlagen
 • Verbindingen
 • Bekeken video's
 • Informatie in het profiel
 • Advertentie-ID
 • Informatie over het besturingssysteem
 • Apparaatinformatie

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, art. 6 par. 1 lid a. van de AVG. U kunt uw gegeven toestemming altijd met effect voor de toekomst herroepen, door de cookie-instellingen in ons Consent Management Platform op te roepen en daar uw keuze te wijzigen.

De gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor de afhandeling. 

Gegevensontvangers zijn LinkedIn Ierland Unlimited Company, evenals LinkedIn Inc. VS.

Deze service kan de geregistreerde gegevens doorgeven naar een ander land. Houd er rekening mee dat deze servicegegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en naar een land dat geen geschikt gegevensbeschermingsniveau biedt. Als gegevens worden overgedragen naar de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door autoriteiten in de VS voor controle- en bewakingsdoeleinden kunnen worden verwerkt, zonder dat u wellicht gebruik kunt maken van rechtshulpmogelijkheden. Hierna vindt u een lijst met landen, waar gegevens naar worden overgedragen. Dit kan voor verschillende doeleinden het geval zijn, bijv. voor opslag of verwerking.

Klik hier voor het lezen van de bepalingen voor bescherming van gegevens van de gegevensverwerker
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Klik hier voor het herroepen van alle domeinen van de te verwerken onderneming
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

Klik hier voor het lezen van de cookie-richtlijnen van de gegevensverwerker
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

3.2.7. Google Maps

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: Duitsland.

Om het reizen naar onze vestigingen mogelijk te maken, zijn onze individuele vestigingen elk voorzien van de betreffende link op Google Maps. Zodra u op deze link klikt, wordt u direct doorgeleid naar Google Maps. Wij verzamelen hierbij geen gegevens. 

Zodra u onze website verlaat en bij Google Maps komt, is alleen Google verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google kunt u vinden in het privacybeleid van Google, dat u via www.google.com/privacypolicy.html kunt opvragen.

3.2.8. FACT-Finder

Voor de optimalisatie van onze zoekfunctie en de uitvoering van A/B-tests, maken wij op onze pagina's gebruik van de dienst "FACT-Finder" van de aanbieder Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstraße 17, 75172 Pforzheim. Het tool maakt het voor ons mogelijk de resultaten van de uitgevoerde zoekopdrachten zo nauwkeurig mogelijk te beperken tot de door u gewenste producten. Bovendien voeren wij indien nodig A/B-tests uit, voor het verder verbeteren van ons webaanbod. Als u een zoekopdracht uitvoert op onze website, wordt uw IP-adres doorgegeven aan Omnikron. Meer persoonsgegevens worden niet verwerkt, en met name wordt er geen permanent profiel van uw zoekopdrachten aangemaakt.

Wettelijke basis hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij het ter beschikking stellen van een klantvriendelijke zoekfunctie en het optimaliseren van ons productportfolio volgens art. 6, par. 1 lid f. van de AVG.

3.2.9. HubSpot

Deze website maakt voor online marketingactiviteiten gebruik van HubSpot. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contactinformatie: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Hierbij gaat het om een geïntegreerde software-oplossing, waarmee verschillende aspecten van online marketing worden afgedekt. Hiertoe behoren onder andere e-mailmarketing, social media publishing & reporting, contactmanagement, landingspagina's en contactformulieren. Hierbij worden ook cookies op het door u gebruikte eindapparaat opgeslagen.

Onze aanmeldservice maakt het voor bezoekers van onze website mogelijk meer over onze onderneming te ervaren, inhoud te downloaden en hun contactinformatie, evenals andere demografische informatie ter beschikking te stellen.

Deze gegevens, evenals de inhoud van onze website, worden opgeslagen op servers van onze partner HubSpot. Ze kunnen door ons worden gebruikt voor contact met bezoekers van onze website en om te bepalen, welke diensten van ons bedrijf interessant zijn voor deze bezoekers. Alle door ons verzamelde informatie is onderhevig aan deze bepalingen voor bescherming van gegevens.

Wij gebruiken alle geregistreerde informatie uitsluitend voor optimalisatie van onze marketing-maatregelen. De bepalingen voor bescherming van gegevens van HubSpot kunt u vinden via: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Voor zover gegevens buiten de EER worden verwerkt, hebben wij, voor het waarborgen van een veilig gegevensbeschermingsniveau, met de dienstverlener EU-standaardcontractbepalingen afgesloten.

Meer informatie van HubSpot met betrekking tot de EU-bepalingen voor de bescherming van gegevens, vindt u via: https://legal.hubspot.com/data-privacy. Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u via https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser en https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/hubspot-cookie-security-and-privacy

Het verzamelen en de opslag van gegevens gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming volgens art. 6 par. 1 s. 1 lid a. van de AVG. U kunt uw toestemming altijd met effect voor de toekomst herroepen.

Voor het versturen van e-mails kunt u zich bij HubSpot afmelden via een link in de betreffende e-mail.

3.3. Nieuwsbrief

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: internationaal, Australië, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Indië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Polen, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Verenigd Koninkrijk.

Op onze webpagina kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding worden de gegevens van het invulformulier naar ons doorgestuurd.

Hierbij is alleen het opgeven van uw e-mailadres een verplicht veld. Optioneel heeft u de mogelijkheid aanhef, naam en voornaam, evenals het bedrijf waar u werkt op te geven.

Om te waarborgen dat bij de invoer van het e-mailadres geen fouten zijn ontstaan, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-Out-proces: nadat u uw e-mailadres in het aanmeldveld heeft ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Pas als u klikt op deze bevestigingslink, wordt uw e-mailadres opgenomen in onze distributielijst. De verwerking van uw elektronische contactgegevens gebeurt hier alleen op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a. van de AVG). U kunt u zo gegeven toestemming altijd voor de toekomst herroepen. Hiervoor is een korte instructie per e-mail aan het bij 2. opgegeven e-mailadres voldoende of klik op de knop "Afmelden" aan het eind van elke nieuwsbrief. 

Voor zover u in het kader van de aanmelding voor onze nieuwsbrief optionele gegevens heeft doorgegeven, verwerken wij deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6, par. 1 lid f). voor een aansprekende weergave van onze nieuwsbrief en uitsluitend voor het persoonlijk aanspreken van u in onze nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief wordt ook verzonden naar aanleiding van de verkoop van goederen of diensten:

Als u goederen of diensten koopt en u uw e-mailadres aan ons doorgeeft, kunnen wij dit vervolgens gebruiken voor het verzenden van een nieuwsbrief. In een dergelijk geval zal in de nieuwsbrief alleen direct reclame voor soortgelijke goederen of diensten van onszelf worden gemaakt. De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief naar aanleiding van de verkoop van goederen of diensten is art. 7 par. 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG). 

U kunt de toezending van de nieuwsbrief op basis van een relatie als klant in ons bestand altijd opzeggen, zonder dat u hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens de basistarieven ontstaan.

In het kader van de verwerking van gegevens voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Marketing-e-mails worden verzonden met de professionele mailingsoftware Mailingwork. De server bevindt zich in Duitsland. De e-mails bevatten een zogenaamde tracking pixel. Dit is een miniatuurafbeelding die geïntegreerd is in HTML-mailings om de registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Leuze kan aan de ingebedde pixelcode herkennen of en wanneer een e-mail is geopend. Link tracking - technisch uitgevoerd als doorsturen via de e-mailserver - wordt gebruikt om te evalueren welke links zijn opgeroepen en wanneer. Er wordt een persoonlijk gebruikersprofiel aangemaakt. 

De persoonsgegevens die via het tracken van nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van e-mails te optimaliseren en de inhoud van toekomstige e-mails nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen hebben altijd het recht de in dit verband – via het dubbele opt-in-proces – verleende toestemmingsverklaring te herroepen. 

Na intrekking worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist en krijgt de gegevensrecord het label No-Profiling toegewezen voor toekomstige verzendingen. Leuze interpreteert het afmelden van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

3.4. Opnemen van contact

U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres of het contactformulier. De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden verstrekt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt wanneer u contact met ons opneemt.

Voor zover we via ons contactformulier informatie opvragen die niet nodig is om contact op te nemen, markeren we deze velden altijd als optioneel. Deze gegevens helpen ons uw aanvraag te concretiseren en de verwerking van uw aanvraag te verbeteren. Het verstrekken van deze informatie geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming volgens art. 6 par. 1 lid a. van de AVG. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), dan geeft u ons ook toestemming om contact met u op te nemen via dit communicatiekanaal om te reageren op uw verzoek.

Uiteraard kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst herroepen. Neem hiervoor contact op met het bovenstaande contactadres.

3.5. Infomateriaal

U heeft de mogelijkheid bij ons informatiemateriaal aan te vragen over onze producten. Hiervoor moet u het betreffende formulier invullen. De persoonsgegevens die op deze manier aan ons worden verstrekt, worden uiteraard alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons ter beschikking stelt.

Voor zover we via ons aanvraagformulier voor informatiemateriaal gegevens opvragen die niet nodig zijn voor het toezenden van informatiemateriaal, markeren we deze velden altijd als optioneel. Deze gegevens helpen ons uw aanvraag te concretiseren en de verwerking van uw aanvraag te verbeteren. Het verstrekken van deze informatie geschiedt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming. Als het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijv. e-mailadres, telefoonnummer), dan geeft u ons ook toestemming om contact met u op te nemen via dit communicatiekanaal om te reageren op uw verzoek.

Uiteraard kunt u deze toestemming altijd voor de toekomst herroepen. Neem hiervoor contact op met het bovenstaande contactadres.

3.6. Opnemen van contact via Live-Chat

Deze dienst wordt toegepast op de volgende websiteversies: Duitsland.

U heeft de mogelijkheid contact met ons op te nemen via Live-Chat en direct met onze medewerkers te chatten. Hiervoor maken wij gebruik van de cloud-gebaseerde Live-Chat van Userlike (Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln).

Voor het gebruik van de live-chat is het noodzakelijk dat cookies worden gebruikt, deze geven de volgende informatie door aan ons en aan Userlike: overgedragen gegevensomvang, browser-type, browser-versie, chat-verloop, apparaatinformatie, e-mailadres, voornaam, IP-adres, achternaam, aantal pagina-oproepen, informatie over het besturingssysteem, URL van verwijzer, tijdzone, URL, datum en tijd van de aanvraag, statusinformatie.

De gegevens worden primair binnen de EU verwerkt. In het kader van de gegevensverwerking door Userlike, kan sprake zijn overdracht naar een derdeland buiten de EU. De maximale opslagduur voor de cookies is een jaar.

De gegevensoverdracht aan ons en aan Userlike gebeurt in het kader van deze chat alleen op basis van uw toestemming (art. 6 par. 1 lid a. van de AVG). Alle gegevens worden verzameld voor het beschikbaar maken van Live-Chat. Gegevensontvangers zijn Leuze en Userlike UG, waarmee via privacy@userlike.com contact kan worden opgenomen. Aanvullende informatie over bescherming van gegevens bij Userlike vindt u hier: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

Voor zover u ons tijdens de live-chat bekend maakt met gegevens uit andere kanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), geeft u ons bovendien toestemming voor het indien nodig opnemen van contact via deze kanalen, voor het afhandelen van uw zaken.

U kunt de chat altijd beëindigen, evenals uw toestemming voor de verdere gegevensverwerking herroepen, door het sturen van een betreffend bericht aan ons. Gebruik hiervoor het hierboven bij 2. opgegeven contactadres.

4. Sollicitanten

U kunt online solliciteren bij Leuze via ons sollicitatieportaal. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de HR-afdeling en uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw sollicitatie en geven wij deze niet door aan derden buiten de Leuze groep. De verwerking gebeurt op basis van art. 6. par. 1 s. 1 lid a. en lid b. van de AVG, evenals art. 26 par. 1 van de BDSG.

Meer informatie over de verwerking van gegevens binnen de sollicitatieprocedure kunt u vinden in de verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens van ons sollicitatieportaal. Indien u hebt gesolliciteerd naar een specifieke functie en deze reeds vervuld is of indien wij u geschikt achten voor een andere functie, zullen wij uw sollicitatie graag doorsturen binnen het bedrijf. Laat het ons weten als u niet akkoord gaat met doorsturen. Uw persoonsgegevens worden direct na afronding van de sollicitatieprocedure gewist, of na maximaal 6 maanden, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een langere opslag van uw gegevens.

Houd er rekening mee dat wij voor sollicitaties alleen het sollicitatieportaal ter beschikking stellen. Mocht u zich toch per e-mail bij ons aanmelden, dan wijzen wij er uitdrukkelijk op dat e-mailbijlagen niet versleuteld zijn. 

5. Klanten

Zorgvuldigheid en transparantie vormen de basis voor een betrouwbare samenwerking met onze klanten. Daarom infomeren wij u over hoe wij uw gegevens verwerken en welke rechten u heeft in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel, is afhankelijk van de contractuele relatie.

Informatie over de verantwoordelijke instantie en indien nodig onze gegevensbeschermingsfunctionaris, vindt u in deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens bij 2.1 en 2.2.

5.1. Welke gegevens worden door ons gebruikt

Heeft u een aanvraag, laat u door ons een aanbieding maken of sluit u een contract met ons, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens o.a. ook voor de vervulling van wettelijke verplichtingen, voor het waarborgen van een gerechtvaardigd belang of op basis van een door u gegeven toestemming. 

Afhankelijk van de wettelijke basis, gaat het om de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Communicatiegegevens (telefoon, e-mailadres)
 • Afdeling
 • Accountinformatie, vooral registratie en aanmeldingen

5.2.    Uit welke bronnen komen de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van onze klanten, dienstverleners en leveranciers of van andere ondernemingen binnen de Leuze groep ontvangen.

Bovendien ontvangen wij indien nodig persoonsgegevens uit andere bronnen, zoals: informatiediensten, openbaar toegankelijke bronnen: handelsregister, crediteurenlijsten, kadaster.

5.3.    Voor welke doeleinden worden uw gegevens gebruikt

Wij verwerken uw persoonsgegevens vooral volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het 'Bundesdatenschutzgesetz' (BDSG), evenals alle andere gezaghebbende wetten.

5.3.1. Op basis van de door u gegeven toestemming (art. 6 par. 1 a. van de AVG)

Als u ons vrijwillig toestemming heeft gegeven voor het verzamelen, verwerken of overdragen van bepaalde persoonsgegevens, dan vormt deze toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens. 

In de volgende gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van een door u gegeven toestemming:

 • Verzending van een e-mail-nieuwsbrief
 • Gepersonaliseerde nieuwsbrief-tracking
 • Marktonderzoek (bijv. klanttevredenheidsonderzoeken)
 • Marketing en reclame – opstellen van klantprofielen
 • Publicatie van een klantreferentie (naam en beeld)
   

5.3.2. Voor de vervulling van een contract (art. 6 par. 1 lid. b. van de AVG)

Wij verwerken uw gegevens, voor zover dit nodig is, om contractuele relaties te onderhouden, lopende contracten te kunnen afhandelen en contact op te nemen met onze klanten.

 • Uitvoering van contractuele zaken
 • Opnemen van contact
 • Afwikkeling van een opdracht bij de reparatieservice
 • Afwikkeling van een retourzending

 

5.3.3. Voor de vervulling van wettelijke verplichtingen (art. 6 par. 1 lid. c. van de AVG)

Als onderneming hebben wij verschillende wettelijke verplichtingen. Om te kunnen voldoen aan deze verplichtingen, kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

 • Controle- en meldingsverplichtingen
 • Kredietwaardigheids-, leeftijd- en identiteitscontroles
 • Preventie/afweren van strafbare handelingen

5.3.4. Op basis van ons gerechtvaardigd belang (art. 6 par. 1 lid. f. van de AVG)

In bepaalde gevallen verwerken wij uw gegevens ter waarborging van het gerechtvaardigd belang van ons of van derden.

 • Direct marketing of markt- en opinieonderzoek
 • Centraal klantgegevensbeheer binnen Leuze groep
 • Maatregelen voor gebouw- en installatiebeveiliging
 • Videobewakingen voor waarborgen van het huisrecht
 • Waarborging van de IT-beveiliging en IT-bedrijf
 • Maken en verzenden van foto's van evenementen

5.4. Aan wie worden uw gegevens doorgegeven?

Om te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens beschikbaar gemaakt voor verschillende openbare of interne afdelingen, evenals externe dienstverleners. 

Voor zover het voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen noodzakelijk is, worden gegevens eventueel doorgegeven aan andere ondernemingen van de Leuze-ondernemingsgroep. Een altijd actuele lijst van onze ondernemingen vindt u bij punt 2.1.

Externe dienstverleners:

 • IT-dienstverleners (bijv. onderhoudsdienstverleners, hosting-dienstverleners)
 • Dienstverleners voor archief- en gegevensvernietiging
 • Drukwerkdiensten
 • Telecommunicatie
 • Betalingsdienstverleners
 • Advies en consulting
 • Dienstverleners voor marketing of verkoop
 • Informatiediensten
 • Dealers
 • Dienstverleners voor telefonische ondersteuning (callcenters)
 • Webhosting-dienstverleners
 • Lettershops
 • Accountants

Als wij vooruit leveren, bijvoorbeeld voor een aankoop op rekening, kunnen wij op basis van wiskundig-statistische procedures kredietinformatie verkrijgen van Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart, om onze rechtvaardige belangen te beschermen. Hiertoe geven wij de voor een kredietbeoordeling benodigde persoonsgegevens door aan Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart en gebruiken wij de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten, die op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden worden berekend en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden meegenomen. Met uw aan bescherming onderhevige belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rekening gehouden.

Openbare instanties:
Bovendien kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven, zoals aan autoriteiten voor het vervullen van meldingsplichten.

 • Belastingdienst
 • Douaneautoriteiten
 • Instellingen voor sociale zekerheid

Mocht u meer vagen hebben over de individuele ontvangers, neem dan graag contact met ons op via het bovenstaande contactadres.

5.5. Worden uw gegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Eenheid (zogenaamde derdelanden)?

Landen buiten de Europese Unie (en de Europese Economische Ruimte "EER") handhaven de bescherming van persoonsgegevens anders dan landen binnen de Europese Unie. Voor de verwerking van uw gegevens maken wij ook gebruik van dienstverleners, die zich in derdelanden, buiten de Europese Unie bevinden. Voor sommige van deze derdelanden is er momenteel geen besluit van de EU-commissie, dat hiervoor een geschikt beschermingsniveau biedt.

Wij hebben daarom bijzondere maatregelen genomen om te waarborgen dat uw gegevens in derdelanden net zo veilig worden verwerkt als binnen de Europese Unie. Met dienstverleners in derdelanden, evenals binnen onze ondernemingsgroep, sluiten wij de door de commissie van de Europese Unie ter beschikking gestelde standaardbepalingen voor de bescherming van gegevens af. Deze bepalingen bieden geschikte garanties voor de bescherming van uw gegevens bij dienstverleners in derdelanden.

5.6. Hoelang worden mijn gegevens opgeslagen? 

Wij slaan uw persoonsgegevens op, zolang dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen.

Mocht de opslag van gegevens niet meer vereist zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke verplichtingen, dan worden uw gegevens gewist, tenzij de verdere verwerking hiervan nodig is voor het waarborgen van een wettelijke bewaarplicht of voor het opslaan van gegevens tot het verstrijken van de bestaande verjaringstermijnen.

5.7. Welke rechten heeft u m.b.t. de verwerking van uw gegevens?

Details m.b.t. de rechten kunt u vinden in paragraaf 8 van deze informatie voor bescherming van gegevens.

6. Gebruik van de webshop

6.1. Bestelprocedure

U kunt via de webshop producten bij ons kopen zonder aanmelding als gebruiker. Hiervoor hebben wij relevante gegevens nodig voor de verdere afhandeling, o.a. uw bankgegevens. Verplichte gegevens zijn gemarkeerd.

Hierbij worden vooral de volgende gegevens verzameld:

 • Voornaam, achternaam
 • Communicatiegegevens (e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer)
 • Factuuradres

Zodra u uw gegevens verstuurt, worden ze via een SSL-versleutelde verbinding doorgegeven aan onze server. De afwikkeling van betalingen gebeurt via een externe dienstverlener, die wij contractueel hebben verplicht tot gegevensbescherming en gegevensbeveiliging.

De verwerking van uw gegevens gebeurt in het kader van de afwikkeling van uw bestelling op basis van art. 6 par. 1 lid b. resp. f. van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang is het correct en juridisch correct afwikkelen van bestellingen en de hierbij eventueel vereiste contactopname met een contactpersoon.

6.2. Klantaccount

Bij een bestelling via onze webshop, heeft u na de bestelling de mogelijkheid uw gegevens voor toekomstige bestellingen in een klantaccount vast te leggen. In dit geval slaan wij de hierboven opgenoemde gegevens op voor de duur van onze klantrelatie. U kunt op ieder moment, maar ook vóór beëindiging van de klantrelatie het wissen van uw gegevens via de opgegeven contactinformatie verlangen.

Wettelijke basis hiervoor in in dit geval art. 6 par. 1 lid b. van de AVG.

7.    Sociale media

Wij maken gebruik van kanalen bij verschillende sociale platforms, om direct met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over interessante nieuwtjes van en over ons. 

Hierbij verwerken wij de gegevens van de bezoekers van onze kanalen, vooral informatie over gebruikersacties (bijv. likes, opmerkingen, retweets), demografische en statistische gegevens, evenals de gegevens, die in het kader van berichten en opmerkingen aan ons worden doorgegeven.

Wij wijzen u erop dat bij gebruik van deze sociale netwerken ook de betreffende aanbieders toegang hebben tot uw gegevens. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor marktonderzoeks- en marketingdoeleinden. Wij beschikken niet over kennis m.b.t. de gegevensverwerking door de aanbieders van de betreffende sociale platforms. Wij wijzen u erop dat de op onze pagina's opgenomen verwijzingen naar de betreffende platforms slechts links zijn. Gegevensverwerking door de platforms gebeurt pas, als u ze bezoekt.

De verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van ons online aanbod gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 par. 1 lid f. van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het waarborgen van de communicatie met onze klanten en de informatie hiervan, die is gerelateerd aan onze producten en het betreffende nieuws hierover.

Wij wijzen u erop dat de gegevens die bij het gebruik van sociale platforms en netwerken worden verwerkt, onder bepaalde omstandigheden buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt.  

Voor een omvangrijke weergave van de betreffende gegevensverwerking en opt-out-mogelijkheden, verwijzen wij u graag naar de volgende pagina's van de aanbieders:

• YouTube / Google (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) 
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

• Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland)
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

• LinkedIn (Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) 
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

• Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)  
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: https://help.instagram.com/contact/1845713985721890

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS)
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out: https://twitter.com/personalization

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) 
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Opt-Out: https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209

• Whatsapp (WhatsApp Ireland Limited, Attn: Privacy Policy, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) 
Verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 
Opt-Out: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy-managing-and-deleting-your-information

8.    Enquêtes

Indien nodig zullen wij u in het kader van een bestaand contact of na het leveren van een dienst, vragen ons door deelname aan een korte enquête te ondersteunen.

Hiervoor maken wij doorgaans gebruik van enquêtetools van derden. Wij zorgen altijd dat de inhoud van enquêtes altijd anoniem is vormgegeven en ook de deelname aan een enquête zoveel mogelijk zonder verzamelen en overdracht van persoonsgegevens mogelijk is. Wij informeren u altijd over welke dienstverlener wij hebben geselecteerd voor een enquête. Houd er rekening mee dat bepaalde enquêtes op de websites van de betreffende dienstverlener worden gehouden en dus ook een gegevensverwerking door de dienstverlener mogelijk is. Op deze verwerking hebben wij geen invloed.

9. Gegevensoverdracht

9.1. Overdracht aan bedrijven van de Leuze groep

Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden buiten de Leuze groep, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, de overdracht van gegevens noodzakelijk is voor de contractuele relatie of u uitdrukkelijk vooraf hebt ingestemd met de overdracht van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven ontvangen uw gegevens alleen als dit nodig is om hun aanvraag te verwerken. In deze gevallen zijn de doorgegeven gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Voor zover onze dienstverleners in contact komen met uw persoonsgegevens, zorgen wij ervoor dat zij op dezelfde manier voldoen aan de voorschriften van de wetten op de gegevensbescherming. Neem ook kennis van de betreffende informatie over bescherming van gegevens van de aanbieders. De betreffende dienstverlener is verantwoordelijk voor de inhoud van externe diensten, waarbij wij binnen de grenzen van de redelijkheid controleren of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

 

9.2. Overdracht aan externe dienstverleners

Uw gegevens worden doorgegeven aan dienstverleningspartners als zij voor ons werken en Leuze ondersteunen bij de levering van haar diensten. 
De verwerking van uw persoonsgegevens door gecontracteerde dienstverleners vindt plaats in het kader van de orderverwerking conform art. 28 van de AVG. De voormelde dienstverleners hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun respectieve activiteiten. Het is deze dienstverleners niet toegestaan uw persoonsgegevens door te geven of te gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder voor hun eigen marketingdoeleinden. 
Wanneer externe dienstverleners met uw persoonsgegevens in contact komen, hebben wij ons er door wettelijke, technische en organisatorische maatregelen en door regelmatige controles van verzekerd dat zij ook voldoen aan de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. Uw persoonsgegevens worden niet commercieel doorgegeven aan andere bedrijven.

10. Rechten van betrokkenen

Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u t.o.v. de verwerkingsverantwoordelijke de volgende rechten:

• Recht op informatie

U kunt ons vragen te bevestigen of u betreffende persoonsgegevens door ons zullen worden verwerkt. Na verwerking van uw gegevens heeft u verdere rechten op inzage zoals vastgelegd in artikel 15 van de AVG.

• Recht op rectificatie 

Indien de informatie die wij van u hebben verzameld onjuist of onvolledig is, kunt u ons onmiddellijk verzoeken deze te rectificeren volgens artikel 16 van de AVG.

• Recht op beperking van de verwerking

Op grond van artikel 18 van de AVG kunt u ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Na de beperking mogen uw gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Wij zullen u informeren voordat de beperking wordt opgeheven.

• Recht op wissen

Indien een van de redenen uit artikel 17 par. 1 van de AVG van toepassing is, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen, tenzij er sprake is van een uitzondering op de plicht om gegevens te wissen volgens artikel 17 par. 3 van de AVG.

• Recht op informatie

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons, zijn wij op grond van artikel 19 van de AVG verplicht om alle ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. U heeft ook het recht te worden geïnformeerd over de ontvangers. U heeft tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Bovendien heeft u volgens artikel 20 van de AVG het recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een machineleesbare vorm en om deze gegevens onbelemmerd aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits aan de voorwaarden van artikel 20, par. 1, lid a. van de AVG is voldaan, of om te bewerkstelligen dat uw persoonlijke gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de vrijheden en rechten van anderen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of voor het uitoefenen van het openbaar gezag.

• Recht op herroeping

U heeft te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leuze op basis van artikel 6, par. 1, lid f. van de AVG.

Als u bezwaar heeft gemaakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking zwaarder te laten wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

• Recht om de toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming met een eigen verklaring aan Leuze te herroepen. Door het herroepen van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming tot de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet.

• Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u te allen tijde een recht beroep in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont of werkt of waar een vermoedelijke overtreding plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

11. Gegevensbeveiliging

Leuze maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

12. Status van informatie voor bescherming van gegevens

Deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens wordt voortdurend aangepast in het licht van de verdere ontwikkeling van het internet of ons aanbod. Wijzigingen zullen op tijd op deze pagina bekend worden gemaakt. Om op de hoogte te blijven van de huidige stand van zaken met betrekking tot onze informatie op het gebied van de bescherming van gegevens, dient deze pagina regelmatig te worden bezocht.