Sensoroplossingen voor zoetwaren-, brood- en banketverpakkingen

Bij geautomatiseerde verpakkingsprocessen in de zoetwaren-, brood- en banketindustrie, is flexibiliteit een doorslaggevende eis. Op één installatie worden meestal zeer uiteenlopende producten geproduceerd en verpakt. Hier zijn sensoren nodig, die deze producten betrouwbaar en indien mogelijk zonder aanpassingen of extra instellingen herkennen. Dit is vooral veeleisend als zoetwaren in hoogglanzende of transparante folies worden verpakt.

Onze innovatieve sensoren zijn geoptimaliseerd voor toepassingen in verwerkings- en verpakkingsinstallaties voor zoetwaren, brood en banket. De dynamische referentietaster DRT 25C gebruikt de transportband van de installatie als referentie en is hierdoor een specialist in het herkennen van veeleisende vormen of oppervlakken. De zender-ontvanger systemen LS 25CI Super Power doorstralen zelfs gemetalliseerde folies moeiteloos en herkennen zo in folie verpakte producten. Bij complexere inspectietaken zijn de flexibele Simple Vision sensoren een optimale oplossing. Het merendeel van onze sensoren zijn uitgerust met een IO-Link-interface. Voorinstellingen en recepturen kunnen hierdoor direct uit de machinebesturing naar de sensoren worden verzonden. Zo kunnen eventueel vereiste sensorinstellingen bij een productwissel zeer flexibel en zonder lange stilstand worden gerealiseerd.

01 Vulhoogtebewaking

Opgave:
Bij de zoetwarenproductie kunnen talrijke ingrediënten en hulpmiddelen, zoals chocoladepastilles, vloeistoffen, etc. gebruikt. Voor een continue besturing voor het beschikbaar stellen van de ingrediënten, moeten de vulniveaus in de verschillende reservoirs worden herkend.

Oplossing:
De capacitieve sensoren LCS herkennen vulniveaus van vloeistoffen of stortgoed in kunststof of glazen reservoirs. De sensoren detecteren door de reservoirwand heen en zonder contact met het product. De positie van de sensoren definieert een minimale en een maximale vulhoogte.

02 Baankantopmeting

Opgave:
Voor het waarborgen van een parallelle loop van de folie en haakse sneden, is een baankantbesturing langs de foliebaan handig. Hoge eisen aan de nauwkeurigheid vragen om een nauwkeurig metende sensor.

Oplossing:
De metende vorksensor GS 754 is voor een zeer nauwkeurige kantbesturing verkrijgbaar in verschillende vorkopeningen. De resolutie van 0,01 mm maakt een zeer fijne baankantregeling mogelijk. De GS 754 is een betrouwbare oplossing voor talrijke materialen.

03 Deeglusregeling

Opgave:
In een machine wordt deeg uitgerold en later verder verwerkt tot brood en banket. Het deeg wordt nauwkeurig uitgewalst tot een vereiste dikte. Een sensor bewaakt of de vorm van het deeg bij de overgang naar de transportband ongewijzigd blijft. Als meetgrootheid dient de afstand van het deeg t.o.v. de sensor.

Oplossing:
De ODT 3C wordt bij de uitgang van de walsmachine boven de deeglus gepositioneerd en levert een afstandswaarde aan de bovenliggende besturing. De analyse van de meetwaarde gebeurt via de procesgegevens via IO-Link. Daarnaast worden diagnosegegevens via IO-Link voor Industrie 4.0-doeleinden doorgegeven aan de besturing.

04 Herkennen van producten op transportbanden

Opgave:
Voor de besturing van een buffertraject moeten de voorkanten van de producten op de transportband betrouwbaar worden gedetecteerd. Om machinestilstand door detectiefouten uit te sluiten, moet de sensor ook bij producten met lastige geometrieën – van zeer vlak tot hoog uitstekend – herkennen.

Oplossing:
De dynamische referentietaster DRT 25C herkent door z'n werkingsprincipe het volledige spectrum van kleine en vlakke tot hoge en bolvormige producten betrouwbaar. Door de 1-knops-teachfunctie is de DRT 25C eenvoudig in te stellen. Via de IO-Link-interface kunnen meer sensorfuncties worden aangestuurd.

05 Meersporige objectherkenning

Opgave:
In de levensmiddelenindustrie worden producten tussen de processen vaak meersporig getransporteerd. Detectie van de producten op aanwezigheid en / of volledigheid kan alleen van bovenaf gebeuren en moet alle sporen afdekken.

Oplossing:
De lijnprofielsensoren LRS 36 (objectdetectie), LES 36 (objectopmeting) en LPS 36 (profielopmeting) detecteren verschillende objecten over een meetveldbreedte van 600 mm. Ontbrekende producten kunnen zo eenvoudig worden herkend. De sensoren geven de objectpositie en -hoogte door.

06 Identificatie van lege vormen

Opgave:
Bij de productie van zoetwaren worden vormen gebruikt, voor het produceren van de producten of om ze in vorm te gieten. Binnen het proces wordt als eerste stap de lege vorm geïdentificeerd en geverifieerd.

Oplossing:
De universele compacte codelezer DCR 200i registreert 1D- of 2D-codes betrouwbaar. Voor toepassing in de levensmiddelenverwerking is hij verkrijgbaar met een RVS-behuizing. Bij grotere afstanden t.o.v. de lege vorm, is de krachtige Simple Vision sensor DCR 1048i geschikt.

07 Herkennen van resten in lege vormen

Opgave:
Voordat lege vormen opnieuw gebruikt worden, moet voor een betrouwbaar productieproces gewaarborgd zijn, dat bij alle vormen geen resten meer aanwezig zijn.

Oplossing:
De lijnprofielsensor LPS 36 maakt een profiel van de vorm en stelt voor elk punt langs de laserlijn een afstands- en positiewaarde ter beschikking. De aangesloten besturing beoordeelt: "Leeg" of "Resten in de vorm". Als alternatief kan de Simple Vision sensor IVS 1048i met geïntegreerde beeldanalyse worden toegepast.

08 Kwaliteits- en objecthoogtecontrole

Opgave:
Voor de verdere verwerking in een horizontale verpakkingsmachine moet worden gecontroleerd of de geproduceerde producten (bijv. chocoladerepen) individueel over de transportband lopen. Hiervoor wordt bewaakt of de gedefinieerde producthoogte (bijv. op elkaar liggende objecten) wordt aangehouden.

Oplossing:
De sensor ODT 3C wordt boven de transportband ingebouwd en kijkt van bovenaf op de producten. Hij detecteert de objecten (schakelende sensorfunctie) en meet tegelijkertijd de hoogte hiervan (metende sensorfunctie). Zo wordt gewaarborgd dat producten individueel over de transportband lopen. De meetgegevens worden via de IO-Link-interface van de sensor verzonden.

09 Herkennen van lijmposities

Opgave:
Lijmposities die bij het wisselen van verpakkingsfolies ontstaan, moeten tijdens het proces betrouwbaar worden herkend en uitgesluisd. Het herkennen van lijmposities moet indien mogelijk kleur- en oppervlakonafhankelijk gebeuren, omdat de bedrukking van de verpakkingsfolie zeer divers kan zijn.

Oplossing:
Met de vorksensoren IGSU14E SD worden de lijmposities betrouwbaar herkend. Door het ultrasoon principe kan met elk type bedrukking worden gewerkt. De sensoren kunnen met de teachfunctie snel een eenvoudig worden ingeleerd. Via de geïntegreerde IO-Link-interface is een diagnosefunctie mogelijk.

10 Code-identificatie op flowpacks

Opgave:
In verpakkingsprocessen moet via een aangebrachte code worden gewaarborgd dat verpakkingsmateriaal en product correct aan elkaar zijn toegewezen. Sensoren moeten de verschillende codetypen en de leesbaarheid van de code controleren. Hiervoor kan een camera gebaseerde codelezer worden toegepast.

Oplossing:
De camera gebaseerde codelezer DCR 200i decodeert 1D- en 2D-codes. Met de geïntegreerde referentiecodefunctie kan de sensor de gelezen code vergelijken met de referentie-, resp. gewenste code. Het resultaat wordt in realtime doorgegeven via digitale IO's. Als alternatief kan de code-inhoud via een veldbusinterface worden verzonden naar de machinebesturing.

11 Producthoogtecontrole

Opgave:
Als meerdere vlakke producten op elkaar worden gestapeld, moet de stapelhoogte worden bewaakt, zodat het opvolgende verpakkingsproces niet nadelig wordt beïnvloed. Tegelijkertijd kan hiermee het aantal gestapelde producten worden gecontroleerd.

Oplossing:
De metende afstandssensoren ODS 9 zijn met hun verschillende meetbereiken en resoluties geschikt voor vulhoogtecontrole. Door de parametreerbare analoge stroom- of spanningsuitgang en de IO-Link-interface, kunnen ze eenvoudig worden aangepast aan de gebruikte besturingsomgeving.

12 Uitworpcontrole en producttelling

Opgave:
Bij een verpakkingsmachine worden defecte of onvolledige producten ongesorteerd en niet uitgelijnd uitgeworpen. Schakelende lichtschermen kunnen deze producten registreren. Als alternatief kan bij de uitloop van de machine een snel schakelend lichtscherm worden toegepast, voor het tellen van de correct verpakte producten.

Oplossing:
Het schakelende lichtscherm CSL 710 is geschikt voor verschillende lengten en resoluties voor de bewaking van grotere uitworpopeningen. Het compacte lichtgordijn CSL 505 is een ruimtebesparende oplossing voor eenvoudige toepassingen. Het reflectielichtgordijn CSR 780 is door z'n korte aanspreektijd geschikt voor een snelle objecttelling.

13 Herkennen van snijmarkeringen in de folietoevoer

Opgave:
In horizontale verpakkingsmachines worden producten verpakt in verpakkingsfolies. Sensoren moeten de opgedrukte drukmerken herkennen en sturen zo het snijproces nauwkeurig aan. Veel voorkomende uitdagingen zijn krappe ruimten en regelmatige formaatwissels, met folies en drukmerken met verschillende kleuren.

Oplossing:
De compacte contrastsensor KRT 3C is verkrijgbaar in drie varianten: de flexibele uitvoering met RGB-LED's, universeel met witlicht en voor grotere afstanden met rood laserlicht. De tasters kunnen via de geïntegreerde teach-knop, IO-Link of leiding worden ingeleerd.

14 Lasnaadcontrole

Opgave:
Bij in folie verpakte levensmiddelen waarborgt een correct uitgevoerde sealnaad de houdbaarheid van de verpakte producten. Hiervoor moet de sealnaad binnen een horizontaal proces continu worden gecontroleerd. De toegepaste sensoren moeten worden aangepast aan de beschikbare ruimte in de machine.

Oplossing:
De lichtgeleiders KF en KFX, met verschillende lichtuittreden en bevestigingsmogelijkheden, zijn flexibel toepasbaar in krappe inbouwruimten. In combinatie met LV463.XR versterkers met een hoog optisch vermogen, ontstaat een op de toepassing toegesneden oplossing. Andere voordelen zijn de analoge uitgang en de IO-Link-interface.

15 Controle van de inhoud van de verpakking

Opgave:
In een horizontale verpakkingsinstallatie worden bijv. chocoladerepen in folie verpakt. De verpakkingsfolie is meestal bont bedrukt en niet transparant. Om te zorgen dat op de juiste positie van de folieslang wordt gelast, moet de voorkant van de in de folieslang aanwezige reep betrouwbaar worden herkend.

Oplossing:
De krachtige zender-ontvanger systemen LS25CI.XXR super power en LS25CI.XR high power, doorstralen de meeste gemetalliseerde en donker gekleurde folies moeiteloos. Zelfs in een afgesloten folieslang worde de voorkanten van producten in de verpakking betrouwbaar herkend.

16 Herkennen van verpakte producten

Opgave:
Als meerdere transportbanden dicht op elkaar zijn geplaatst, is het noodzakelijk objecten van bovenaf te detecteren. In productie-installaties moeten bij een formaatwissel bij voorkeur geen aanpassingen aan sensoren vereist zijn, zodat stilstand wordt voorkomen.

Oplossing:
Met de transportband als referentie en de verwerking van remissie en afstand, herkent de DRT 25C alle objecten. Een teach-procedure bij de ingebruikname is voldoende, bij een formaatwissel zijn geen aanpassingen vereist.

17 Herkennen van producten op transportbanden

Opgave:
Bij een levensmiddelenfabrikant worden producten in hoogglanzende primaire verpakkingen verpakt. Daarna worden de verpakkingen op een transportband verder getransporteerd en moeten ze daar betrouwbaar worden herkend. Sensoren met een korte aanspreektijd kunnen ook kleine tussenruimten tussen de producten detecteren.

Oplossing:
Sensoren uit de serie 5B kunnen horizontaal bij het transporttraject worden gemonteerd. De keuze voor een zender-ontvanger systeem heeft het voordeel dat het een zeer hoge functiereserve heeft, waardoor een betrouwbare detectie ook bij kritische oppervlakken mogelijk is.

18 Uitlijningscontrole

Opgave:
Bij de uitloop van een horizontale verpakkingsmachine moet de correcte uitlijning van de producten worden gecontroleerd, voordat ze geautomatiseerd in een omverpakkingsdoos worden ingepakt. Hiervoor moet een camera gebaseerde Vision-sensor worden toegepast, die van bovenaf op de transportband kijkt.

Oplossing:
De Simple Vision sensor IVS 1048i kan de positie van de producten op de transportband controleren. Hiervoor worden de in de sensor selecteerbare analysetools gebruikt, zoals patroonherkenning of positieherkenning. Daarnaast kunnen barcodes of 2D-codes op het product worden gelezen en gecontroleerd.