Hydraulische, servo- en excenterpersen 

Hydrauliek-, servo- en excenterpersen worden binnen het gehele spectrum van de vormende metaalbewerking toegepast. Bij het vormen van plaatwerk, moet de operator bij handbediening betrouwbaar worden beschermd tegen letsel. Via optionele inrichtingen voor de plaatwerktoevoer kunnen snijmachines of persen worden geautomatiseerd. In dit geval wordt de plaat geautomatiseerd afgewikkeld van de coil en toegevoerd aan een snijmachine of een pers. Bij de start van het afrolproces is een snelle en eenduidige identificatie van het materiaal vereist. Tijdens het afrolproces moet de plaat worden gecontroleerd op gelijkmatig afrollen, voor het waarborgen van een nauwkeurige verdere verwerking bij het op maat snijden.

De veiligheidssensoren en -besturingen van Leuze kunnen eenvoudig worden opgenomen in de machine- en werkprocessen en beveiligen deze betrouwbaar. De processen zijn hierbij tegen manipulatie beveiligd. Onze metende sensoren voor een lusregeling en kantbesturing maken wrijvingsloze werkprocessen mogelijk bij de plaatwerktoevoer. Onze schakelende sensoren herkennen het roleinde betrouwbaar.

[01] Beveiliging tegen gevaren met ondergrijpbeveiliging

Opgave:
De toegang tot het gevaarlijke punt moet door een veiligheidslichtscherm worden beveiligd. Als het mogelijk is om onder deze sensor te grijpen of er achterlangs te lopen, dan is een extra veiligheidslichtscherm noodzakelijk voor het detecteren van deze situaties.

Oplossing:
De in cascade schakelbare veiligheidslichtschermen MLC 520 en MLC 520-S maken het opnemen van maximaal 3 segmenten in een keten mogelijk. Deze worden via een gemeenschappelijke aansluiting opgenomen in de besturing. Zo wordt de installatie eenvoudig en voordelig.

 

[02] Bewaking van persproces

Opgave:
De specifieke eisen aan de veiligheid van mechanische en hydraulische persen zijn beschreven in de norm EN ISO 16092. Om te kunnen voldoen aan deze eisen, moet het verloop van de persbeweging worden bewaakt door een veiligheidsbesturing.

Oplossing:
De veiligheidsbesturingen MSI 400 hebben in de basismodule al meer dan 24 veilige in-/uitgangen en kunnen naar behoefte worden uitgebreid. De speciale functiebibliotheek met toegesneden functieblokken voor de aansturing en beveiliging van persen, maakt een eenvoudige en snelle configuratie mogelijk.

[03] Beveiliging van gevaarlijke punten

Opgave:
Het gevaarlijke punt bij een pers moet door een contactloos werkende beveiligingsinrichting worden beveiligd. De noodzakelijke afstand tussen de beveiligingsinrichting en het gevaarlijke punt moet hierbij zo gering mogelijk zijn.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen uit de serie ELC 100 en MLC 500 bieden met verschillende resoluties vanaf 14 mm een veilige vinger- en handherkenning en maken zo korte veiligheidsafstanden mogelijk. Door het geoptimaliseerde design zijn de ELC 100 en de MLC 500 in V-uitvoering zeer schok- en trillingsbestendig.

[04] Kantbesturing

Opgave:
De platensnij-installatie verdeelt het van de eindeloze band afgewikkelde materiaal in platen. Om ervoor te zorgen dat deze platen identieke vormen en afmetingen krijgen en binnen de toleranties blijven, moet de kant exact worden aangestuurd.

Oplossing:
De CCD-vorkfotocellen GS 754B zorgen met hun hoge reproduceerbaarheid van ± 0,03 mm voor een exacte bepaling van de baankant. De apparaten zijn via analoge uitgang of seriële interface flexibel integreerbaar.

[05] Lusregeling

Opgave:
In de snijinstallatie moet het snijproces worden ontkoppeld van het bandtransport. De doorhang van de lus moet contactloos worden bepaald, om de benodigde meetwaarden voor het bepalen van de aftreksnelheid te kunnen doorgeven.

Oplossing:
De sensoren uit de serie ODS 10 / 110 en ODSL 96 werken volgens het principe van Time-of-Flight (TOF) en bieden reikwijdten van enkele meters. Ze hebben een hoge resolutie en een hoge reproduceerbaarheid. De apparaten zijn via analoge uitgang, seriële interface en IO­Link flexibel integreerbaar.

[06] Herkenning van roldiameter

Opgave:
Om te zorgen dat vóór het materiaaleinde een automatische rolwissel kan worden gestart, moet de diameter van de coil continu worden bewaakt. Zo wordt kostbare stilstand geminimaliseerd.

Oplossing:
De metende ultrasoon sensoren uit de serie DMU 300 / 400 bieden een bijzonder groot meetbereik tot 6.000 mm. De robuuste apparaten in uitvoeringen van kunststof of volledig metaal onderscheiden zich door korte aanspreektijden en hoge resoluties. Ze zijn beschikbaar met analoge stroom- of spanningsuitgang en IO-Link interface.