Impressum

Leuze electronic nv/sa
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
België

Kantongerecht: Brussel
Registernummer: 547590

Directie:
Rob Vrijburg, adres zie hierboven

Contact:
Telefoon: 02/253 16 00
Telefax: 02/253 15 36
E-mail: Sales.BE@leuze.com

BTW-identificatienummer:
BE0444466371

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Rob Vrijburg, adres zie hierboven

Payment service provider and payment processing partner for credit card purchases:
Mollie B.V.
Keizersgracht 126
1015 CW Amsterdam

Ondernemingsdoelstelling:
Verkoop en distributie van producten voor zakelijke klanten.

Hosting Provider:
ScanPlus GmbH
Lise-Meitner-Str. 5-7
D 89081 Ulm/Donau
Germany
Telefoon: +49 731 92013-0
E-mail: info@scanplus.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid:
De inhoud van deze website is zorgvuldig en volgens ons actuele kennisniveau tot stand gekomen, dient echter uitsluitend ter informatie en heeft geen wettelijke bindende werking, voor zover het niet gaat om wettelijk verplichte informatie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te wissen, voor zover contractuele verplichtingen onverlet blijven.

Links naar websites van derden:
De inhoud van websites, waar wij direct of indirect naar verwijzen, valt buiten ons verantwoordelijkheidsbereik en is ons niet aan te rekenen. Voor alle inhoud en vooral bij schade, die ontstaat door het gebruik van de in de gelinkte websites oproepbare informatie, zijn uitsluitend de aanbieders van de gelinkte websites aansprakelijk.

Auteursrecht:
Alle op deze website weergegeven inhoud, zoals teksten, foto's, afbeeldingen, merken en handelsmerken, worden beschermd door het betreffende beschermingsrecht (auteursrecht, merkenrecht). Het recht voor het gebruik, vermenigvuldiging, etc. ligt bij ons of bij de betreffende rechthebbende auteurs, resp. rechtsvertegenwoordigingen.

Opmerking m.b.t. rechtsovertredingen:
Mocht u binnen onze internetsite rechtsovertredingen constateren, vragen wij u ons hierop te wijzen. We zullen de onrechtmatige inhoud en links na kennisgeving direct verwijderen.