Sensoroplossingen voor vlees-, worst en kaasverpakkingen

Bij de verwerking en het verpakken van worst, kaas of vlees moeten niet alleen de installaties, maar ook de geïnstalleerde sensoren bestand zijn tegen de regelmatige en intensieve reinigingscycli met hoge druk en temperaturen en agressieve reinigingsmiddelen.

Onze sensoren met een speciaal hygiëne-design zorgen voor een constant hoge productkwaliteit in productiezones met direct contact met levensmiddelen, bijvoorbeeld bij de herkenning van de voorkanten van snijgoed. De sensoren uit de series 53C en 55C hebben een hoogwaardige RVS-behuizing V4A (AISI 316L). De zeer gladde oppervlakken kunnen zeer goed worden gereinigd en overdracht van bacteriën binnen productie-installaties worden vermeden. Alle in de sensoren toegepaste kunststofonderdelen hebben een FDA-goedkeuring. De hoogste beschermingsgraad IP 69K, evenals een ECOLAB- en Clean-Proof+-certificering, maken lange gebruiksperioden van de robuuste miniatuursensoren mogelijk in natte zones (Wash-Down-design) en hygiënezones (hygiëne-design). Dat zorgt voor betrouwbare en stabiele processen.

01 Bewaking van de producttoevoer

Opgave:
In de levensmiddelenindustrie worden vleeswaren of kaas in grote worsten geleverd en in een snijmachine in dunne plakjes gesneden. Het product in de toevoer van de machine moet betrouwbaar worden herkend, zodat de grijper het materiaal gelijkmatig in de richting van het mes kan schuiven en alle gesneden plakken de gewenste dikte hebben.

Oplossing:
Onze lichttaster HT53C.S in hygiëne-design bewaakt de producttoevoer bij de snijmachine betrouwbaar. Een bijzonder kleine lichtvlek zorgt voor een zeer goede performance, vooral bij kleurige gestructureerde objecten. De achtergrondonderdrukking van de sensor maakt een betrouwbare, kleuronafhankelijke productherkenning mogelijk.

02 Herkennen van snijgoed

Opgave:
In een industriële snijmachine wordt snijgoed in kleine stapels gesneden en voor latere verpakking voorgeportioneerd in trays. De uitdaging voor het sensorsysteem is het herkennen van de voorkant van het snijgoed op hetzelfde schakelpunt. De sensoren zijn direct boven de transportband gemonteerd.

Oplossing:
De lichttaster HT53CL1.X met achtergrondonderdrukking is geoptimaliseerd met een lange laserspot voor de herkenning van productvoorkanten. De sensor in hygiëne-design waarborgt een nauwkeurige positionering van het snijgoed bij het beladen van de dieptrekverpakkingen.

03 Bewaking van deuren en luiken, met vergrendeling

Opgave:
Bewegende, scheidende beveiligingen, zoals deuren en kappen beveiligen de bediener tegen gevaren. In de zogenaamde 'witte zones' zijn veiligheidsschakelaars met vergrendeling in een hygiënisch design vereist.

Oplossing:
De veiligheidsschakelaars met vergrendeling L100, L250 en L300 houden de veiligheidsdeuren vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, en apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen. Behuizingen van technopolymeer met gladde oppervlakken zijn geschikt voor hygiënegevoelige zones.

04 Herkennen van de folie

Opgave:
De folietoevoer moet binnen het volledige verpakkingsproces gewaarborgd zijn. Op geschikte posities worden sensoren toegepast voor het herkennen van de aanwezigheid van de transparante folie, evenals foliebreuk of folie-einden.

Oplossing:
De reflector fotocel PRK 18B is geschikt voor de herkenning van hoogtransparante folies, bij voorkeur samen met een MTKS-reflector. Varianten voor de detectie van transparante objecten zijn de reflector fotocellen PRK25C.A en PRK3C.A.

05 Lijmposities herkennen

Opgave:
Sterke dieptrekfolies worden bij het vervangen van folierollen verlijmd. Voor een storingsvrij proces moet deze lijmpositie betrouwbaar worden herkend en uitgesluisd.

Oplossing:
Ultrasoon sensoren maken een materiaalonafhankelijke lijmpositie herkenning mogelijk. Het voor deze toepassing ontwikkelde ultrasoon systeem VSU 12 bestaat uit een ultrasoon sensorpaar en een analyseversterker. Een alternatief is de ultrasoon-vorksensor IGSU14E SD.

06 Baankantregeling

Opgave:
Foliebanen moeten voor de verdere verwerking aan de zijkanten exact zijn uitgelijnd. Sensoren zorgen voor een nauwkeurige baankantregeling, zowel voor de onderfolie als voor de bovenfolie. Voor transparante of bedrukte foliebanen zijn hiervoor geschikte sensoroplossingen vereist.

Oplossing:
Voor de baankantregeling kunt u kiezen uit verschillende oplossingen. Met kunststoflichtgeleiders uit de serie KF of met schakelende reflector fotocellen, bijv. PRK 18B, kan een tweepunts besturing worden gerealiseerd. Met een metende vorksensor GS 754 is een zeer nauwkeurige analoge baankantregeling mogelijk.

07 Opmeten van de roldiameter

Opgave:
Dieptrekfolie voor trays wordt in grotere rollen beschikbaar gesteld. Voor het gelijkmatig afrollen van de folie, wordt de as aangedreven door een motor. Een sensor moet de diameter van de rol permanent registreren.

Oplossing:
De nieuwe metende sensoren uit de serie ODS9 of ODS96 leveren een analoog uitgangssignaal in relatie tot de roldiameter aan de besturing. Een alternatief voor de diametermeting zijn de ultrasoon sensoren DMU318 en DMU418. Afstandssensoren zijn verkrijgbaar met verschillende meetbereiken.

08 Herkennen van lege trays

Opgave:
In de toevoer van een traysealer moeten lege, vaak transparante, kunststof-trays betrouwbaar worden herkend. Bij voorkeur worden reflector fotocellen toegepast voor de herkenning van transparante objecten.

Oplossing:
De compacte reflector fotocellen uit de series 3C of 25C in kunststof behuizingen en de serie 55C in RVS-behuizingen, zijn als autocollimatievarianten ontworpen voor deze toepassing. De bijbehorende microtripel-reflectoren van het type MTKS zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en materialen.

09 Controle vulniveau

Opgave:
Voordat de trays in de sealmachine worden afgesloten, moet worden gecontroleerd of alle trays gevuld zijn. Niet gevulde en te volle trays moeten worden uitgesluisd. De controle gebeurt door sensoren, die boven de transportbaan zijn gemonteerd.

Oplossing:
Via een geprojecteerde laserlijn herkent de lijnprofielsensor LRS 36 de vultoestand van de individuele trays. Voor de besturing stelt de sensor meerdere schakeluitgangen en procesgegevens ter beschikking.

10 Herkennen van producten op de transportband

Opgave:
Om transporttrajecten tussen de processtappen te kunnen aansturen, moeten objecten op de transportbaan worden herkend. De uitdaging is dat de objecten verschillende vormen en kleuren hebben of transparant zijn. Doordat levensmiddelen in de buurt zijn, moeten de sensoren voldoen aan hoge hygiëne-eisen.

Oplossing:
Reflector fotocellen uit de serie 55C in een RVS-behuizing, met de bijbehorende RVS-reflectoren MTKS.5, evenals lichttasters met verschillende lichtvlekgeometrieën, zijn geoptimaliseerd voor detectietaken in de levensmiddelenindustrie. De behuizingsbouwvorm van de serie 53C in hygiëne-design is geschikt voor het direct contact met levensmiddelen.

11 Koppeling van de veiligheidssensoren

Opgave:
Voor de opname van veiligheidssensoren en -bedieningsapparaten in het veiligheidscircuit van de machinebesturing, zijn veilige analyse-eenheden noodzakelijk. Als veiligheidsrelais met een vaste functie voor individuele veiligheidssensoren of als programmeerbare veiligheidsbesturingen met flexibele functies voor meerdere veiligheidssensoren.

Oplossing:
De veiligheidsrelais MSI SR bieden eenvoudige en voordelige oplossingen voor de koppeling van individuele veiligheidssensoren. Voor complexere veiligheidsfuncties en meerdere sensoren, worden de configureerbare veiligheidsbesturingen MSI 400 toegepast. Ze kunnen modulair worden uitgebreid en eenvoudig aan de toepassing worden aangepast.

12 Beveiligen van gevaarlijke punten bij toegangen

Opgave:
Grote machineopeningen, waardoor toegang tot gevarenzones mogelijk is, moeten tijdens bedrijf worden beveiligd. Voor toepassing in hygiënegevoelige omgevingen zijn veiligheidssensoren met een hoge IP-beschermingsgraad vereist.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 500-IP beveiligen gevaarlijke punten in hygiënegevoelige zones bij de levensmiddelverwerking en hebben de hoogste beschermingsgraad IP 69K. Hiervoor zijn de lichtschermen voorgemonteerd in een transparante en ingekapselde buis. Verschillende resoluties en lengten van de veiligheidszone bieden de optimale aanpassingen voor de toepassing.

13 Herkennen van dieptrek-trays

Opgave:
Nadat producten bijvoorbeeld in dieptrek-trays worden verpakt, moet de voorkant ook bij meersporige installaties betrouwbaar van bovenaf worden herkend. Verschillende hoogten van de trays kunnen een uitdaging vormen voor de toegepaste sensorsystemen.

Oplossing:
De dynamische referentietaster DRT 25C gebruikt de transportband als referentie en maakt zo een betrouwbare herkenning van de objectvoorkanten op de band mogelijk – onafhankelijk van de kleuren of hoogten van de producten. Dwars op de transportrichting geplaatste lichtvlekken detecteren ook producten met onderbrekingen.

14 Herkennen van reservoirs

Opgave:
In de processtappen tussen het uitsnijden van het vlees en de verdere verwerking, worden standaard reservoirs toegepast. De sensoren voor de herkenning van deze reservoirs moeten zijn ontworpen voor hoge reinigingseisen.

Oplossing:
Voor de reservoirherkenning op de transporttechniek kunnen de reflector fotocellen uit de series PRK 46C of PRK 25C worden toegepast. Vaak worden hier ook de lichttasters HT 46C, resp. HT 25C toegepast. De series 46 C en 25C hebben de beschermingsgraad IP 69K en zijn ECOLAB-gecertificeerd.

15 Identificatie van verpakkingen

Opgave:
Voor het aansturen van de routes voor de standaardreservoirs, moeten de op de reservoirs aangebrachte codes betrouwbaar worden gelezen. Door de hoge eisen aan de gebruikte reinigingsmiddelen en omgevingstemperaturen, moeten sensoren worden gebruikt die bestand zijn tegen deze omgevingen.

Oplossing:
De barcodes of Data Matrix codes op de reservoirs kunnen zeer betrouwbaar worden gelezen en geïdentificeerd met de compacte, imager-gebaseerde codelezer DCR 200i in een RVS-behuizing (hygiëne-design) met beschermingsgraad IP 69K. Er kan worden gekozen uit de meest belangrijke op Ethernet gebaseerde interfaces.