IO-Link: dé standaard voor fabrieksnetwerken

Als een van de grondleggers en technologische ontwikkelaars van IO-Link, hebben wij een brede knowhow en bieden wij een omvangrijk portfolio IO-Link-sensoren en systeemcomponenten, zoals IO-Link master en aansluittechniek. 

U ontvangt altijd de meest recente technologie – zoals Smart Sensor profielen – en vele sensoren met extra functies, evenals koppelingsmogelijkheden in de cloud. Met onze netwerkoplossingen bent u het best uitgerust voor hedendaagse en toekomstige opgaven van de smart factory.

Uw voordelen met IO-Link:

Kwaliteitsborging – de hoogste procestransparantie

 • De toegang tot alle proces- en diagnosegegevens, evenals apparaatinformatie is gewaarborgd.
 • De betreffende stand van de hardware en software is beschikbaar in de installatiedocumentatie.
 • Ingebouwde apparaten worden via de serienummers geïdentificeerd.
 • Receptinstellingen worden via een PLC beheerd. De sensor wordt hierbij geparametreerd volgens de opgaven van de productieopdracht.

Diagnose – preventief onderhoud

 • Nauwkeurige diagnose-informatie maakt preventief onderhoud en het optimaliseren van de onderhoudsplanning mogelijk.
 • Het gegevensbeheer van de parameters is hierbij geautomatiseerd.
 • De servicemonteur kan de toepassing via diagnose op afstand voorbereiden.
 • Foutopsporing gaat makkelijker.

Ingebruikname – apparaatwissel eenvoudig gemaakt

 • Apparaattypen en toepassingsspecifieke benamingen zijn zichtbaar in de overkoepelende systemen.
 • De parametrering van een nieuwe sensor of actor gebeurt via de IO-Link-master of via een functiebouwsteen.
 • De parametrering is ook met enkele muisklikken door toegang op afstand mogelijk.
 • Sensorinstellingen kunnen eenvoudig worden gekopieerd en gedupliceerd.

Kostenbesparing – op alle niveaus

 • Een snelle projectplanning en ingebruikname spaart tijd en kosten.
 • Door het uniform maken van de aansluittechniek, wordt op de voorraadkosten bespaard.
 • Voor alle sensoren en actoren, onafhankelijk van de complexiteit hiervan – schakelend, metend, meerkanaals binair, mixed signal – is er een gestandaardiseerde, uniforme interface.
 • IO-Link spaart als totaalsysteem kosten op alle niveaus, van de projectplanning, ingebruikname tot reparatie en onderhoud.

Toepassingsvoorbeelden

Vak-"bezet"-controle en doorschuifbeveiliging

Opgave:

Voordat een pallet of bak wordt opgeslagen in een stellingvak, moet gewaarborgd zijn dat het stellingvak leeg is. Tijdens het inschuiven van de telescooparm of de vork, moet gewaarborgd zijn dat de opgeslagen goederen niet in de verkeerde richting worden geschoven.

Oplossing:

De lichttasters uit de serie  HT 10 110 en HRT 25B herkennen ook de meest uiteenlopende pallets en bakken. Met hun nauwkeurige schakelpunten, kunnen ze op vrijwel elk stellingbedieningsapparaat worden toegepast voor vak-"bezet"-controle of doorschuifbeveiliging.

Voordelen IO-Link:

 • Bij eventuele vervanging worden de opgeslagen parameters van de voorganger overgenomen
 • Verbeterde diagnosemogelijkheden via onderhoud op afstand
 • Op afstand instelbare en afstelbare schakelpunten
Materiaaldiktemeting
Opgave:

Voor het waarborgen van een optimaal stansproces, moet de materiaaldikte worden gecontroleerd. Hiervoor wordt de afstand tot het materiaal met een hoge resolutie gemeten.

Oplossing:

De sensoren ODSL 8 en ODS 9 meten de afstand met resoluties tot 0,01 mm en bieden de basis voor een hoge kwaliteit bij deze processtap.

Voordelen IO-Link:
 • Hoge procestransparantie door melding van relevante diagnosegebeurtenissen
 • Automatische parametrering door IO-Link-master of functiebouwsteen
 • Procesgegevens – bijv. de materiaaldikte van de plaat – zijn direct beschikbaar
 • Meetgegevens worden verliesvrij digitaal overdragen en verwerkt
Doorhang-/lusregeling
Opgave:

Wordt bij getakte processen basismateriaal toegevoerd op rollen, moet ter compensatie van toevoerschommelingen een lusregeling gebruikt worden. Hierbij moet worden gecontroleerd hoe sterk het materiaal is gespannen. Zo wordt door tijdig naregelen verhinderd dat deze breekt.

Oplossing:

De spanning van het materiaal kan worden bewaakt door het meten van de doorhang. De sensoren ODSL 8, ODS 10  en ODSL 96, kunnen door hun verschillende lichtvlekgeometrieën de doorhang van de meest uiteenlopende materiaaloppervlakken betrouwbaar meten.

Voordelen IO-Link:
 • Hoge procestransparantie door melding van relevante diagnosegebeurtenissen en meetgegevens in real time
 • Automatische parametrering door IO-Link-master of functiebouwsteen
 • Optimalisering door besturing of operator tijdens een lopend proces mogelijk
Onderdeelherkenning en typecontrole
Opgave:

Bij de automobielchassisproductie moeten chassisonderdelen en verschillende varianten betrouwbaar worden herkend. De controles gebeuren tijdens lopende werkprocessen. De opbouw van het sensorsysteem moet mogelijkerwijs buiten het werkgebied van robots gebeuren.

Oplossing:

Onze compacte metende en schakelende TOF-sensoren ODS 110 HT 110 zijn - ook bij krappe inbouwsituaties - de perfecte oplossing. Voor meetbereiken met meer dan 5 m reikwijdte, zijn de varianten ODS HT 10  zeer geschikt. Ze kunnen ook buiten de robotcellen worden gemonteerd.

Voordelen IO-Link:
 • Bij model- of variantwisselingen worden nieuwe afstanden of schakelpunten van de sensoren gespecificeerd door de PLC, de sensor wordt onderdeelafhankelijk opnieuw geparametreerd
 • Actuele meetwaarden en procesgegevens zijn live beschikbaar
 • Optimalisaties kunnen tijdens een lopend proces worden uitgevoerd
 • Schakelpunten zijn op afstand instelbaar en afstelbaar
Herkenning van transparante objecten
Opgave:

Transparante objecten op een transportband moeten - ook bij lastige omgevingscondities, zoals aanslag, condens of vervuiling - tijdens een lopend proces betrouwbaar worden gedetecteerd.

Oplossing:

Door het toepassen van een reflectorfotocel voor transparante objecten met IO-Link - zoals onze PRK 3C, PRK 55  of PRK 18B – worden omgevingsinvloeden herkend en geanalyseerd, zodat de machinebesturing kan reageren.

Voordelen IO-Link:
 • Uitvoer van procesgegevens in real time via Dual Channel:
 • Kanaal 1: snel triggersignaal via de schakeluitgang
 • Kanaal 2: configuratie en monitoring via IO-Link
 • Doorgeven van de werkelijke waarden en de schakeldrempels voor online procesdiagnose
Meting van de roldiameter
Opgave:

De diameter van een materiaalrol moet worden gecontroleerd, om de trekkracht en afrolsnelheid van de machine te regelen en de restlooptijd voor een rolwissel te herkennen.

Oplossing:

Een optische of ultrasoon-afstandssensor - zoals de ODS 9 of de ODS 96B - meet de afstand van de sensor t.o.v. de rol. De meetwaarden worden digitaal via de IO-Link procesgegevens doorgegeven aan de machinebesturing. Een omzetting van de meetwaarden van analoog naar digitaal is onnodig.

Voordelen IO-Link:
 • Digitale overdracht van de afstandswaarden
 • Schakeldrempels kunnen door de machinebesturing worden ingesteld, afhankelijk van materiaal en oppervlak
 • Eenvoudige en snelle diagnosemogelijkheid
Herkenning van drukmerken
Opgave:

Met een contrastsensor moeten drukmerken op een product worden herkend. De drukmerken en achtergronden kunnen per product verschillen.

Oplossing:

Er wordt een optische contrastsensor – zoals de KRT 3B of KRT 18B – toegepast, die via meerdere zenderkleuren de optimale contrastverhoudingen bepaalt. De zenderkleuren worden via een teach-routine eenmalig ingeleerd en in de sensor of de besturing opgeslagen. Via IO-Link kunnen daarna gedefinieerde en ingeleerde producten uit het receptengeheugen van de sensor worden geselecteerd of door de besturing worden overgedragen. Een nieuw teach-in-proces vervalt.

Voordelen IO-Link:
 • Bij een productwissel worden voorinstellingen van de recepturen overgenomen uit het geheugen
 • Doorgeven van de actuele werkelijke waarden van de contrastverhoudingen en analyse in de machinebesturing
 • Uitvoer van procesgegevens in real time via Dual Channel:
 • Kanaal 1: snel triggersignaal via de schakeluitgang
 • Kanaal 2: configuratie en monitoring via IO-Link
Herkenning van objecten in de folie
Opgave:

Objecten die tussen twee foliebanen liggen, moeten worden herkend en in de breedte worden gemeten.

Oplossing:

Het metende lichtscherm van het type CML 730 met Power-Setting, doorstraalt de slechts deels transparante folies met zijn -op een hoog vermogen ingestelde- zender. Het aantal en de positie van de onderbroken stralen wordt via een IO-Link-interface doorgegeven aan de machinebesturing. Vooringestelde, materiaalafhankelijke straalparameters kunnen via IO-Link worden doorgegeven aan het lichtscherm.

Voordelen IO-Link:
 • Snel doorgeven van alle straalgegevens
 • Voorinstellingen via receptbeheer mogelijk
 • Eenvoudige diagnosemogelijkheid