Sensoroplossingen voor laboratoriumautomatisering


In de laboratoriumautomatisering zijn er drie dingen die vanzelfsprekend worden verwacht van sensoroplossingen: betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Niet voor niets zijn de veiligheidseisen bij in-vitro-diagnostiek zeer hoog, want het gaat hierbij om laboratoriumwerkzaamheden met menselijke monsters. Hier gelden extreem hoge eisen, er zijn geen fouttoleranties. Dat stelt ook aan de toegepaste cameragebaseerde 1D- en 2D-codelezers uit de serie DCR 50 en DCR 200i de hoogste eisen. Door een uitgekiend design en speciale optiek verenigen ze de factoren snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid en een preventief fout vermijdende bedieningsvriendelijkheid.

Betrouwbaar verandermanagement

Voor uw veiligheid voeren wij bij de hardware en de software geen onaangekondigde veranderingen uit. De individuele klanttypenummers maken dit mogelijk.

Jarenlange applicatie-ervaring

Wij hebben jarenlange applicatie-ervaring in de laboratoriumautomatisering en zijn hiermee de vakkundige en betrouwbare sensor-leverancier voor de veeleisende taken in de medische techniek.

Intercontinentaal netwerk

Onze experts voor laboratoriumautomatisering zijn als team vertegenwoordigd in 6 landen (Zwitserland, China, Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk en Italië) en kunnen zo direct ingaan op de lokale behoeften van onze klanten.

Toepassingsgebieden en highlight producten

Sensoroplossing voor Pre Analytic Instruments

Voor het waarborgen van de integriteit van de monsters, evenals om hygiëne- en veiligheidsredenen, worden in de voorbereiding van analyses in toenemende mate monsterverdelers toegepast. Deze waarborgen onafhankelijk van het aantal monsters een betrouwbare en snelle bereiding en toewijzing van de chaotisch aangeleverde monsters en vermijden vooral kruiscontaminaties. Onze sensoroplossingen waarborgen door een hoge functiereserve de hoogste installatiebeschikbaarheid bij de monstervoorbereiding. Zo wordt bijv. met krachtige barcodelezers de informatie op de monsterbuisjes geïdentificeerd en voorbereid voor de analyse-automaat. Of wij waarborgen binnenin de automaat met optische sensoren dat de doppen correct zijn verwijderd en de monsters betrouwbaar zijn voorbereid voor de volgende stappen.

 

 1. Aanwezigheidscontrole / serie 2 / serie 3
 2. 1D-code-identificatie / BCL 8
 3. Bewaking van de gesloten toestand van de kap / MC 3x / RD 800
 4. Dopdetectie / serie 2 / serie 3
 5. Identificatie van monsters / CR 50 / CR 55

Sensoroplossingen voor IVD (In Vitro Diagnostics) analyzers

Moderne analyseprocessen voor het onderzoek van lichaamsvloeistoffen of weefsel zijn inmiddels in hoge mate geautomatiseerd, om de processen zo efficiënt en veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Hierbij is er zowel bij het hanteren, evenals de toewijzing van de monsters aan de patiënten een fouttolerantie van nul. De toegepaste sensoren moeten daarom een hoge doorloopsnelheid betrouwbaar doorstaan en bovendien extreem compact zijn, om binnenin de installaties zo min mogelijk ruimte in nemen. Zo hebben bijv. onze barcodelezers een leesveldhoogte van 80 mm voor buisjes, om al op korte afstand betrouwbaar te kunnen detecteren. Afhankelijk van de gebruikslocatie van de automaat en het te analyseren monstervolume, worden Carousel, Single- resp. Multi-Lane of Point of Care oplossingen gebruikt. De hoogst mogelijke betrouwbaarheid is de meest belangrijke eigenschap van onze sensoroplossingen voor de laboratoriumanalyse. Onze codelezers voor 1D- of 2D-codes met een hoge capaciteit DCR 50 en DCR 80 zijn hierbij bijv. elementaire functionele eenheden voor deze automaten, omdat ze de monsters absoluut eenduidig detecteren, om de analyseresultaten foutloos te kunnen toewijzen. Capacitieve sensoren worden in analyseautomaten als voorwaarschuwingssysteem ter beveiliging van de processen toegepast en melden betrouwbaar als monstervloeistoffen ongepland weglekken. Ons CSL lichtscherm beveiligt het inwendige van de automaat en verhindert zo bijv. het manipuleren van de monsters.

 

 1. 1D-code-identificatie / CR 50 / CR 55 of CR 100
 2. Bewaking van deuren en kappen / L 100 / MC 3x
 3. Vulniveaucontrole / DMU of LCS of LS 55 H2O
 4. Stapelhoogtecontrole / ODSL 9
 5. Aanwezigheidscontrole / serie 2 / serie 3
 6. 1D-code-identificatie van maximaal 15 rekrijen / BCL 148
 7. 1D-code-identificatie van maximaal 6 rekrijen / BCL 300i
 8. Beveiliging van het proces / CSL 505
 9. Lekbewaking / LCS
 10. Bakvulniveaucontrole / K-L-50ML-20 / LV 463 of RKU 420
 11. 1D- en 2D-identificatie / DCR 80 / DCR 85
 12. 1D- en 2D-code-identificatie / DCR 40

Sensoroplossingen voor automation modules

Voor volledige analyses moeten monsters tussen verschillende automaten worden getransporteerd. De koppeling van analyzers wordt steeds vaker gerealiseerd via compacte miniatuurtransportbanden en handlingrobots. De individuele onderdelen moeten hierbij snel, veilig en betrouwbaar worden bewogen en voor de volgende analysestappen ook weer foutloos worden gedetecteerd en toegewezen. Bovendien moet een naadloze tracering van de monsterroute gewaarborgd zijn. Sensoren maken het transport van monsters betrouwbaarder en minimaliseren het gevaar voor stilstand in de analyzers, die o.a. de integriteit van de monsters in gevaar kan brengen. Onze compacte cameragebaseerde codelezer DCR 200i maakt bijv. een snelle detectie van 1D- of 2D-codes mogelijk, ook tijdens de beweging en garandeert zo een snel transport van monsters. Op de transportroute bewaken veiligheids-benadering schakelaars, zoals de MC 300 of de RD 800, de gesloten toestand van de beschermkappen en van veraf zichtbare signaallampen de procestoestand van de transporteenheden.

 

 1. Aanwezigheidscontrole / serie 2
 2. 1D- en 2D-code-identificatie / DCR 200i
 3. Bewaking van de gesloten toestand van de beschermkap / MC 3x / RD 800

Sensoroplossingen voor Post Analytic Instruments

Vooral bij het opslaan van monsters is een procesveilige sluiting extreem belangrijk, om verontreinigingen achteraf uit te sluiten. Deels gebeurt deze opslag onder diepvriescondities bij -80 °C, waarbij de sensortechniek desondanks betrouwbaar moet detecteren. Bovendien waarborgen sensoren de tracering van de monsters tot hun opslagplaats. Ook na de eigenlijke analyse maken sensoren processen sneller en betrouwbaarder. Sensoren met lichtgeleider met een fijne resolutie controleren bijv. het vakkundig aanbrengen van afsluitfolies en zorgen voor een professionele procesafsluiting. Bij de monsteropslag zorgen sensoren zoals de serie 2 voor de aanwezigheidscontrole, ook bij extremen diepvriestemperaturen.

 

 1. Aanwezigheidscontrole afsluitfolie / LV 46x Fibres
 2. Aanwezigheidscontrole / serie 2 / serie 3
 3. 1D- en 2D-code-identificatie / DCR 200i
 4. Bewaking van de gesloten toestand van deuren of kappen / S 420 / MC 300
 5. Signalering van statusinformatie / A7-serie / C3 / D9

Het beleid van Leuze is gericht op een consequente focus en differentiatie. Dit betekent: onze focus ligt bij industrieën waarbinnen wij een diepgaande applicatie-knowhow en jarenlange ervaring hebben. Door onze technologische vakkennis, doelgericht toegepast op de relevante industriesegmenten, zijn wereldwijde applicatiezwaartepunten ontstaan, waar wij Sensor People zeer sterk in zijn. Onze ervaring brengen wij dagelijks in bij onze klanten, om voor hun de best mogelijke oplossing te vinden.

Een van onze nieuwe focusindustrieën is de laboratoriumautomatisering, waarvoor Leuze sensoren voor IVD-analyseapparatuur levert (in vitro diagnose). Deze apparatuur heeft momenteel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een zeer belangrijke taak. Voor onze klanten, vooral ook binnen deze industrie, zijn wij als specialist in de laboratoriumautomatisering en in de vitro diagnostiek al jaren een betrouwbare en toonaangevende partner. Samen met onze klanten ontwikkelen wij technologische mijlpalen en zorgen wij voor de innovaties van morgen, die onze klanten doorlopend succesvol maken in een zich steeds veranderende industrie. Want hun succes is onze motivatie. Des te meer als het gaat om samen een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus.

Als hoogtechnologische onderneming en toonaangevende innovator in de automatiseringstechniek leveren wij, Sensor People, oplossingen voor laboratoriumautomatisering aan onze klanten, die bestaan uit het inlezen van barcodes, correcte identificatie, het betrouwbaar doorgeven van de inhoud van de barcodes aan de analyseapparatuur, zodat monsters nauwkeurig kunnen worden toegewezen. Zo krijgt u bijvoorbeeld een betrouwbaar oordeel wie negatief is getest of wie positief is getest en dus in quarantaine zal moeten om z'n omgeving, echter vooral risicogroepen, te beschermen en de verspreiding van het virus te vertragen. Als het gaat om betrouwbare identificatie van monsters in het laboratorium, geldt bij de analyse-automatisering een nul-fouttolerantie. Alle geïnstalleerde codelezers moeten, onafhankelijk van de toegepaste technologie, de relevante codes absoluut betrouwbaar registreren en doorgeven. Bovendien garanderen wij de leverbaarheid van onze producten gedurende de gehele levensduur van het toegepaste laboratoriuminstrument. Ook in tijden van lastige logistieke processen hebben wij onze klanten op tijd kunnen leveren. Samen met u ligt onze focus op het leveren van onze bijdrage in deze tijden.

Applicatieberichten en downloads

Efficient Automation of Life Science Laboratories

3 jan. 2022 | Laboratoriumautomatisering
As the world's leading manufacturer of laboratory instruments and solutions for life science laboratories, Tecan offers efficient automation featuring Leuze electronic sensor systems.

Automatic pipetting – both efficient and ergonomic

31 dec. 2021 | Laboratoriumautomatisering
Today's laboratories, whether in the biotech/pharmaceutical industry or in academia, are processing and analyzing an ever-increasing number of samples. At the same time, the sample volumes and the associated laboratory vessels are becoming smaller and smaller. The high number of samples and strict requirements for accuracy and precision make manual pipetting a major challenge for users.

Branchebrochure laboratoriumanalyse (PDF, ~11 MB)