Safety vakkennis

De online-adviseur Safety knowhow toont een selectie Europese richtlijnen en belangrijke normen voor machineveiligheid en helpt bij de keuze en toepassing van beveiligingsinrichtingen. Interactieve berekeningsassistenten ondersteunen de uitvoerende, bijv. bij het volgens de normen dimensioneren van veiligheidshekken of de berekening van de vereiste veiligheidsafstanden bij aanrakingsloos werkende beveiligingsinrichtingen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De aanbevelingen van deze adviseur en de lijst van opgegeven richtlijnen en normen maken geen aanspraak op volledigheid. Voor inbouw, bedrijf en onderhoud van de producten moeten de van toepassing zijnde voorschriften in de betreffende geldige uitvoering en de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen worden opgevolgd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
Voor schade die ontstaat door het gebruik van de adviseur en voor juistheid van de algemeen geldende normen en richtlijnen, aanvaardt Leuze electronic GmbH + Co. KG geen aansprakelijkheid.