Sensoroplossingen voor kranen

Met industriële kraansystemen worden goederen opgeslagen of tijdelijk opgeslagen. Door de positie van de kraan automatisch te detecteren, wordt het productieproces aanzienlijk efficiënter.

Onze sensoren zorgen voor proceszekerheid en verhogen de productiviteit en de beschikbaarheid van uw installatie. Bovendien beschermen ze mens en materiaal. De optische datatransmissiefotocel DDLS zorgt voor een verbinding van de kraan naar de besturing. Verschillende sensortechnologieën voor positiebepaling maken de exacte positionering van de kraan en de besturing van de grijper mogelijk. Veiligheidssensoren voor de botsbeveiliging vermijden mogelijke botsingen.

[01] Optische datatransmissie tot maximaal 100 Mbit/s

Opgave:
Vanaf veldbussen op basis van Ethernet, zoals PROFINET, EtherCAT en Ethernet TCP/IP, moeten gegevens draadloos worden overgedragen naar de portaalkraan of de loopkat, met een transmissiesnelheid van maximaal 100 Mbit/s.

Oplossing:
De datatransmissiefotocel DDLS 500 met een Industrial Ethernet-interface zorgt voor datatransmissie met een snelheid van maximaal 100 Mbit/s. Met de uitlijnlaser en de voorgemonteerde montageplaat kunnen de apparaten eenvoudig worden uitgelijnd. De geïntegreerde webserver zorgt voor een snelle en locatie-onafhankelijke diagnose op afstand.

[02] Botsbeveiliging / afstandsbewaking

Opgave:
Als meerdere kranen op dezelfde looprails werken, moet de afstand van de kranen onderling worden bewaakt.

Oplossing:
De optische afstandssensoren ODS 10 / HT 10 meten de afstand tussen de individuele kranen. De reikwijdte is bij meting op een willekeurig object maximaal 8 m en bij meting op een gunstige reflector maximaal 25 m. De informatie wordt via een analoge uitgang of via digitale uitgangen geleverd.

[03] Botsbeveiliging ter bescherming tegen beschadiging

Opgave:
Om de kraan veilig tegen een ongecontroleerde botsing te beschermen, moet voor detectie van de nadering en het stoppen van de aandrijving een opbouw met veilige componenten worden gebruikt.

Oplossing:
De compacte enkelstraals veiligheidsfotocellen SLS 46C worden samen met de analyse-eenheden toegepast voor het periodiek testen MSI-TR. Bij de apparaten uit de serie MLD 500 is het testen al geïntegreerd. Ze worden gebruikt waar geen ruimtebeperkingen zijn of waar bijzonder hoge reikwijdten vereist zijn.

[04] Herkenning van de eindpositie

Opgave:
De eindpositie van de kraan of de loopkat moet worden herkend.

Oplossing:
De inductieve sensoren uit de serie IS 244 herkennen de eindpositie van de kraan of de loopkat. Het sensorveld kan in vijf richtingen worden uitgelijnd, voor een flexibele montage. Voor de aansluiting zijn versies met M12-connector of een comfortabele klemruimte beschikbaar.

[05] Positionering met barcode-positioneringssysteem

Opgave:
De kraan, resp. de loopkat moet worden gepositioneerd op de betreffende doelpositie. Hierbij kunnen meerdere kranen aanwezig zijn op één rail.

Oplossing:
De compacte barcode-positioneersystemen BPS 300i maken een nauwkeurige positionering. Via de talrijke interfaces kunnen de apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in de besturing. De zelfklevende barcodebanden zijn geoptimaliseerd voor een industriële toepassing en extreem sterk.

[06] Positionering met laser-positioneringssysteem

Opgave:
De kraan, resp. de loopkat moet worden gepositioneerd op de betreffende doelpositie. Het aanbrengen van een barcodeband voor positionering is niet mogelijk.

Oplossing:
Het laser-positioneersysteem AMS 300i bepaalt snel en met een hoge absolute nauwkeurigheid afstanden tot bewegende installatieonderdelen over een afstand van maximaal 300 m. Binnen een raster van milliseconden stellen de apparaten de meetwaarden beschikbaar voor dynamische regelingen, via een omvangrijke keuze aan Industrial Ethernet-, resp. veldbusinterfaces.