Powertrain – elektrische aandrijving

 

De complexiteit en het aantal onderdelen in de aandrijflijn nemen af bij puur elektrisch aangedreven voertuigen. De productie van accu's en accupacks komt er echter weer bij. Hiervan zijn grote aantallen nodig zijn en ze vertegenwoordigen een groot aandeel van de voortuigwaarde.

De productie van accucellen, -modules en -packs gebeurt verregaand geautomatiseerd. De eisen waar de sensoren aan moeten voldoen, zijn afhankelijk van de "Track and Trace" van de onderdelen, transport- en logistiekoplossingen voor de materiaaltoevoer voor de montagecellen en de veiligheid van de werkstations.

Onze componenten waarborgen wrijvingsloze processen en zorgen voor de machineveiligheid. Typische toepassingsgebieden zijn code lezen en identificatie voor de traceerbaarheid, objectherkenning voor de automatisering, evenals toegangsbeveiliging bij de montagecellen.

[01] Code lezen voor traceerbaarheid van de charge

Opgave:
De opdracht en de charge moeten voor aanvang van de accuproductie worden geregistreerd en voor het verdere proces worden opgeslagen. Hierbij moeten de productiestappen en alle relevante onderdelen op basis van een barcode worden geïdentificeerd.

Oplossing:
Voor registratie van de opdrachten en batches zijn mobiele codelezers geschikt. Draadloze modellen, zoals de IT 1990i, maken de bediening eenvoudig en comfortabel. Afhankelijk van het besturingsconcept, worden ze direct op een PC aangesloten of – voor koppeling via gangbare veldbus- of Ethernet-interfaces – op de modulaire aansluitmodule MA 200i.

[02] Code lezen voor traceerbaarheid van de cellen

Opgave:
Het "Track and Trace"-concept omvat ook de traceerbaarheid van elke accucel, die voor bewerking aanwezig is binnen het werksysteem. Afhankelijk van het gebruikte systeem moet de op de cel aangebrachte 1D- of 2D-code worden geregistreerd.

Oplossing:
De codelezers DCR 200i en de smart camera's LSIS 400i identificeren 1D- en 2D-codes betrouwbaar. De DCR 200i onderscheidt zich door de compacte bouwvorm en eenvoudige ingebruikname. De LSIS 400i werken zeer flexibel. Als bijv. de leesafstand wijzigt, dan kunnen de focus en het beeldveld via een browser worden aangepast.

[03] Bewaking van deuren en kappen

Opgave:
Bewegende, scheidende beveiligingen, zoals deuren en kappen beveiligen de bediener tegen gevaren. De gesloten toestand van de beveiligingen moet worden bewaakt.

Oplossing:
De contactloze veiligheidstransponders RD 800 met RFID-codering bieden de hoogste bescherming tegen manipulatie. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn niet vereist. Met hun OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig integreerbaar. De robuuste veiligheidsschakelaars met mechanische tongbedieningselementen uit de S20 / 200­serie zijn universeel toepasbaar.

[04] Bandpositionering voor opnemen van onderdelen door de robot

Opgave:
Voor opname door een robot en verdere verwerking in de werkcel, moeten de accucellen op de transporttechniek exact worden gestopt en gepositioneerd. De montageplaatsen zijn meestal compact opgebouwd. Daarom moet ook het sensorsysteem net zo compact opgebouwd zijn.

Oplossing:
De reflectorfotocellen PRK 318B met cilindrische behuizing en een 90°­hoekoptiek, zijn zeer geschikt voor speciale toepassingen met geringe ruimtebehoefte. De hoekige modellen uit de serie 3 bieden met hun geringe afmetingen een alternatief. De hoge schakelfrequenties van de apparaten maakt een nauwkeurige positionering van de transporttechniek mogelijk.

[05] Toegangsbeveiliging van de werksystemen

Opgave:
De accucomponenten worden via de transporttechniek van een robotcel naar de volgende verplaatst. De robotcellen moeten aan de ingaande en uitgaande zijde tegen toegang worden beveiligd.

Oplossing:
Die meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 beveiligen de toegang bij transporttrajecten. Afhankelijk van de eisen, bijv. op basis van inbouwsituatie en grootte van het transportgoed, zijn varianten met en zonder muting-functie beschikbaar. Het configureren gebeurt eenvoudig via de pinbezetting. Bij geïntegreerde muting-functie zijn geen extra apparaten vereist.

[06] Toegangsbeveiliging met geringe veiligheidsafstanden

Opgave:
Ook bij automatische werksystemen kan een ingreep door het bedieningspersoneel noodzakelijk zijn. Omdat in dergelijke gevallen eenvoudige toegang wordt vereist, moeten optische veiligheidssensoren worden toegepast. Voor een zo compact mogelijke opbouw van het systeem moeten de sensoren korte veiligheidsafstanden mogelijk maken.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 510 bieden met hun resolutie van 14 mm de kortst mogelijke veiligheidsafstanden. Talrijke montagemogelijkheden en lengten van beveiligde zones tot 3.000 mm, zorgen voor een eenvoudige en op maat gemaakte integratie van de apparaten. Voor Europese eisen hebben de apparaten een AIDA-conforme pinbezetting.

[07] Transportbesturing van het transporttraject

Opgave:
De productie-installaties voor accuproductie zijn gekoppeld door transporttechniek. Hierop worden de producten direct of op trays aangevoerd bij de volgende processtap. Om te zorgen dat de producten door de grijprobot kunnen worden afgenomen of aan een AGV kunnen worden overgedragen, moet het transporttraject door detectie van de producten worden aangestuurd.

Oplossing:
De universeel toepasbare reflectorfotocellen PRK 15 en PRK 25C bieden hoge functiereserves voor een hoge installatiebeschikbaarheid. Met hun heldere lichtvlek zijn ze snel een eenvoudig uit te lijnen. Extra functies, zoals waarschuwingsuitgang en activeringsingang, verhogen de procesveiligheid.

[08] Beveiliging en navigatie van onbemande transportsystemen (AGV)

Opgave:
Het rijtraject van het onbemand transportsysteem moet worden beveiligd met veiligheidssensoren. De veiligheidszones moeten hierbij flexibel worden aangepast aan de rij- en beladingssituatie. Wordt het principe van natural navigation toegepast, moet het apparaat tegelijkertijd de meetgegevens voor de navigatiesoftware leveren.

Oplossing:
De veiligheidslaserscanners RSL 400 verenigen veiligheidstechniek en hoogwaardige uitgifte van meetwaarden in één apparaat. Ze hebben een scanbereik van 270° en 100 omschakelbare veldparen. Zo wordt het onbemand transportsysteem met 2 scanners optimaal beveiligd. De meetgegevens hebben een hoge hoekresolutie van 0,1° en een geringe meetfout.