Magazijnsysteem met magazijnkranen

Flexibele magazijnsystemen leveren ook een essentiële bijdrage aan de automatisering van productieprocessen. In hoogbouwmagazijnen is daarnaast het prestatievermogen van de magazijnkranen zeer belangrijk. Zij zorgen voor de automatische in- en uitslag van materialen, zoals plaatwerk en langgoed. Hun snelheid en beschikbaarheid zijn daarom maatgevend voor de totale prestaties en de beschikbaarheid van de installatie.

Onze sensoroplossingen maken een optimale werking van de magazijnkranen mogelijk. Ze bepalen positiegegevens binnen het rij- en hefbereik en zorgen via een optische weg voor de overdracht van rijcommando's en positiegegevens naar de besturing. Bovendien zorgen onze sensoren voor de vakbezetcontrole en vermijden ze het doorschuiven van materiaal. Zo worden een betrouwbaar bedrijf en een hoge beschikbaarheid van de installatie gewaarborgd.

[01] Positionering (lineair)

Opgave:
De magazijnkraan, resp. de laadeenheid, moet worden gepositioneerd op basis van de te naderen pallet in X-richting (rijas) en Y-richting (hefas).

Oplossing:
Het compacte barcode-positioneersysteem BPS 300i maakt een exacte positionering mogelijk. Interfaces voor veldbus, industrial Ethernet, evenals SSI-koppeling of seriële koppeling maken de integratie in de besturing eenvoudig en flexibel. Net zo eenvoudig is het configureren en de diagnose van de apparaten.

[02] Positionering (lineair) / datatransmissie

Opgave:
De magazijnkraan, resp. de laadeenheid, moet worden gepositioneerd op basis van de doelpositie in X-richting (rijas) en Y-richting (hefas). Rijcommando's en positioneringsgegevens moeten optisch worden overgedragen naar de besturing, om een hoge beschikbaarheid van de installatie te kunnen waarborgen.

Oplossing:
Voor de exacte positionering worden de laser afstandmeetapparaten AMS 300i toegepast. De datatransmissiefotocellen DDLS 500i werken zonder offset storingsvrij direct naast de AMS 300i apparaten. Selecteerbare reikwijdten, interfaces en protocollen zorgen voor optimale oplossingen.

[03] Vakfijnpositionering in X- en Y-as

Opgave:
Na het uitvoeren van de grofpositionering, worden voor de vakfijnpositionering van een magazijnkraan in horizontale (X) en verticale richting (Y) meer optische sensoren toegepast.

Oplossing:
De camera gebaseerde IPS 200i zijn voorbestemd voor de vakfijnpositionering. Enkele hoogtepunten: zeer kleine constructie, eenvoudige bediening en configuratie via de geïntegreerde webserver. Via de geïntegreerde Ethernet TCP/IP-, resp. PROFINET-interface worden de gegevens overgedragen aan de besturing. 

[04] Vakfijnpositionering in de X-as

Opgave:
Voor de overdracht van het materiaal moet de correcte positie van het laadeenheid in horizontale en verticale richting worden gecontroleerd (vakfijnpositionering). Dit moet door optisch aftasten van de staanders of van de stellingrand gebeuren.

Oplossing:
De lichttasters met achtergrondonderdrukking HT 46C zorgen voor de positionering van de laadeenheid. De meest uiteenlopende oppervlakken worden veilig herkend, inclusief kleurige en glanzende oppervlakken. Door het geoptimaliseerde straalverloop werken de sensoren ook betrouwbaar bij staanders met gaten.

[05] Vakbezetcontrole / doorschuifbeveiliging

Opgave:
Voordat een pallet of een cassette kan worden opgeslagen in een stellingvak, moet worden gecontroleerd of het stellingvak leeg is. Bij de uitslag moet echter worden bewaakt of bij het inschuiven van de telescooparm of vork het opgeslagen materiaal niet in de verkeerde richting wordt geschoven.

Oplossing:
De sensoren ODS 9, ODS / HT 10 en HT 110 herkennen de cassette met hun gerichte laser binnen een reikwijdte van maximaal acht meter. Bij schakelende productvarianten kan met de vensterfunctie de beweging van de cassette worden gedetecteerd.

[06] Aanwezigheidscontrole

Opgave:
Bij een materiaalbeweging wordt bijv. de cassette met de platen op aanwezigheid gecontroleerd. Vooral na uitslag moet worden gecontroleerd of de laadeenheid het materiaal volledig heeft ingetrokken, zodat botsingen en stilstand worden vermeden.

Oplossing:
De serie 3 onderscheidt zich naast hoge reikwijdten en vergrote functiereserves, ook door een eenvoudige handling. Hierdoor zijn de apparaten ook bij dun plaatwerk betrouwbaar. Met de optionele IO-Link interface zijn er meer voordelen, zoals een snelle ingebruikname en diagnosefuncties.

[07] Overstandscontrole

Opgave:
Na het opnemen van bijv. een cassette op de laadeenheid, moet worden gecontroleerd of de cassette of het materiaal nog uitsteekt en hierdoor een botsing kan worden veroorzaakt. Een optische sensor moet hierbij een groot oppervlak op de laadeenheid bewaken en zorgen voor een betrouwbaar bedrijf.

Oplossing:
De schakelende lichtschermen CSL 710 bewaken grote oppervlakken en overtuigen door een eenvoudige parametrering en grote functiereserves. Verschillende bevestigingsmaterialen maken een optimale integratie mogelijk. Als alternatief zijn de metende lichtschermen CML 700i met geïntegreerde PROFINET of PROFIBUS-interface beschikbaar.

[08] Toegangsbeveiliging bij transporttrajecten

Opgave:
De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot de gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.

Oplossing:
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor op een gecontroleerde wijze, voor het passeren van het transportgoed. Deze functie is in de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 en de veiligheidslichtschermen MLC 500 al geïntegreerd. De externe muting-aansturing gebeurt door de muting-interface MSI-MD-FB en de veiligheidsbesturing MSI 400.