Sensoroplossingen voor het afvullen van dranken

Drankafvulinstallaties vullen glazen flessen, blikjes en PET-flessen verregaand geautomatiseerd en met een indrukwekkende snelheid. Naast de snelheid, zijn beschikbaarheid en een maximale beschikbaarheid van de installatie van groot belang. Als marktleider voor sensorsystemen bij het afvullen van dranken, bieden wij oplossingen voor alle toepassingen rond dit proces: van afvullen, etikettering en verpakking, tot aan palletisering en verzending.

De toepassingen zijn net zo talrijk als het speciale sensorportfolio dat we hiervoor aanbieden. De nauwkeurige reflector fotocellen uit de serie PRK 18B zijn onze specialisten voor veeleisende herkenning van transparante media. Een bijzondere, in de sensoren geïntegreerde trackingfunctie compenseert eventueel ontstane vervuilingen en zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid van uw installaties. De RVS-sensoren uit de series 53C en 55C onderscheiden zich door een voor hygiëne geschikt design, evenals een hoge reinigingsmiddelbestendigheid en bestendigheid tegen grote temperstuurschommelingen. De watersensor LS55C.H2O herkent alle waterige vloeistoffen in de verschillende reservoirs betrouwbaar. Deze compacte RVS-sensoren voldoen aan de hoge beschermingsgraad IP 69K en hebben een ECOLAB-certificering.

01 Herkennen van PET-preforms

Opgave:
In afvulinstallaties voor kunststofflessen worden PET-flessen geblazen van preforms. Hiervoor moet de transparante preform op de toevoer naar de strekblaasmachine worden herkend.

Oplossing:
Die reflectorfotocellen uit de serie 25C, 55C en 18B met autocollimatie herkennen transparante objecten betrouwbaar. Ze zijn zeer geschikt voor detectietaken bij strekblaasmachines, omdat ze temperatuurschommelingen en vervuilingen kunnen compenseren.

02 Herkennen van PET-flessen

Opgave:
Nadat de preform is verhit en in vorm is geblazen, moet de nu zeer dunne en hoogtransparante PET-fles met een extreem hoge betrouwbaarheid worden herkend door de sensor. Alleen zo kan een storingsvrij bedrijf van de strekblaasmachine worden gewaarborgd.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 55C en PRK 18B met polarisatiefilter zijn speciaal ontwikkeld voor de herkenning van hoogtransparante flessen. Een temperatuur- en vervuilingscompensatie compenseert omgevingsinvloeden. Zo maakt u een langdurig gebruik van de machine zonder ongepland onderhoud mogelijk.

03 Beveiliging van gevaarlijke punten bij de flesreiniging

Opgave:
Machineopeningen zorgen voor een goede toegankelijkheid van de installatie. De gevaarlijke punten moeten tijdens bedrijf worden beveiligd met optische beschermingsinrichtingen. Ook in ruwe omgevingen, bijvoorbeeld bij flesreinigingsmachines.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 500 zijn een flexibele oplossing voor beveiliging van machineopeningen. Ze zijn verkrijgbaar met een resolutie van 14 mm en met een lengte van de veiligheidszone tot 3.000 mm. Voor veeleisende omgevingen zijn de varianten met de beschermingsgraad IP 69K in een ingekapselde beschermingsbuis geschikt.

04 Herkennen van uitstekende delen

Opgave:
Statiegeldflessen worden via een massatransport naar de flesreinigingsmachine getransporteerd en daar onderverdeeld in lanen. Via een grijpersysteem worden ze daarna automatisch in de reinigingscellen gelegd. Sensoren worden gebruikt om mogelijke botsingen of "opspringende" flessen te herkennen.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 46C in een kunststof behuizing met beschermingsgraad IP 69K zijn voor deze applicatie uitgerust met een hoge functiereserve. De bijzondere lichtvlekgeometrie reageert alleen op flessen en niet op spatten, en waarborgt zo een hoge beschikbaarheid.

05 Flessendetectie in de overdrachtsster

Opgave:
Het afvullen van flessen onderscheidt zich door de zeer hoge snelheden. Voor een wrijvingsloos proces moet vóór het afvullen worden gewaarborgd dat alle posities van de overdrachtsster zijn bezet met flessen.

Oplossing:
De lichttaster HT55C met achtergrondonderdrukking herkent flessen bij het afvullen betrouwbaar en zonder reflector. De ECOLAB-certificering en de uitgebreide LEUZE reinigingsmiddel-duurtest CleanProof+, waarborgen de functionaliteit van de sensor in natte zones en bij intensieve reinigingsprocessen.

06 Vulniveauherkenning bij het afvullen

Opgave:
In een vulmachine wordt water afgevuld in reservoirs. Het vulniveau moet bij alle reservoirs exact even hoog zijn en er moet worden voorkomen dat een reservoir niet voldoende wordt gevuld.

Oplossing:
De zender-ontvanger systemen LS / LE55CI.H2O, zijn ontwikkeld voor herkenning van waterige vloeistoffen en voor vulhoogtecontrole. Het zender-ontvanger systeem van de RVS-serie 55C in Wash-Down-design heeft een hoge doorstralingscapaciteit en kan ook bij niet transparante reservoirs en reservoirs met kunststofetiketten worden toegepast.

07 Herkennen van gevulde flessen

Opgave:
Na het vulproces moeten lege flessen worden gedetecteerd, voor het herkennen van lekkages bij PET-flessen of glazen flessen. Dit is met name uitdagend als een heldere vloeistof aanwezig is in een niet transparant reservoir.

Oplossing:
Het zender-ontvanger systeem LS / LE55CI.H2O is ontwikkeld met een hiervoor optimale golflengte voor de herkenning van waterige vloeistoffen in transparante of ondoorzichtige reservoirs. De reinigings- en omgevingseisen zijn bij het afvullen hoog, daarom zijn de sensoren uitgevoerd in RVS-behuizingen met beschermingsgraad IP 69K.

08 Aanwezigheidscontrole van doppen of kroonkurken

Opgave:
Na het vulproces worden de flessen automatisch afgesloten met draaidoppen of kroonkurken. Voor een continu productieproces moet de aanwezigheid van de sluitingen in de toevoer worden gecontroleerd. Hiervoor kan niet altijd een reflector worden gemonteerd.

Oplossing:
De aanwezigheidscontrole kan met reflector fotocellen zoals de PRK 3C worden opgelost. Kan geen reflector worden gemonteerd, is een lichttaster met een lange lichtvlek geschikt voor onderbroken en onregelmatige objecten, zoals de HT3C.XL. Voor de detectie van kroonkurken kan als alternatief een inductieve sensor IS 200 worden toegepast.

09 Dekseltoevoer

Opgave:
In afvul- en sluitmachines moeten in de doptoevoer individuele sluitingen op weg naar de sluitmachine betrouwbaar worden herkend.

Oplossing:
De vorkfotocellen GS 04B en GS 08B zijn zeer geschikt voor de detectie van kleine onderdelen. Omdat zender en ontvanger zich in één apparaat bevinden, kan de compacte oplossing eenvoudig en zonder afstelinspanningen worden geïntegreerd. De sensoren worden dwars op de toevoer gepositioneerd. Zo onderbreekt elke sluiting de lichtstraal.

10 Bewaking van deuren en luiken

Opgave:
Bij machines zijn vaak deuren of luiken vereist, bijvoorbeeld voor het wisselen van verbruiksmaterialen of voor de reiniging van de machine. Deze moeten tijdens bedrijf gesloten zijn. Voor het vermijden van gevaren, moet de sluittoestand veiligheidstechnisch worden bewaakt.

Oplossing:
De magneetgecodeerde veiligheidsnaderingssensoren MC 300 bewaken deuren en luiken. Door hun gesloten bouwvorm en het contactloze werkingsprincipe, zijn ze zeer geschikt voor toepassing in ruwe en vochtige omgevingen. Met hun hoekige en cilindrische bouwvormen, kunnen de apparaten bovendien eenvoudig worden geïntegreerd.

11 Sluitingcontrole

Opgave:
Na het afsluiten van de flessen wordt het goed vastzitten van de doppen in een teststation gecontroleerd. Alleen goed vastzittende doppen zorgen voor een volledig correcte afsluiting van de fles.

Oplossing:
De Simple Vision sensor IVS 1048i kan met z'n omvangrijke toolset vaststellen of de flesdop correct is afgesloten. Een gebruikersvriendelijke, grafische interface zorgt voor het snel instellen en een wrijvingsloos gebruik van de sensor.

12 Herkennen van posities

Opgave:
Bij de snelle processen bij het afvullen van dranken is een zeer nauwkeurige herkenning van reservoirs belangrijk. Bij inspectiemachines moet de camera positienauwkeurig worden getriggerd. Hiervoor zijn sensoren met korte aanspreektijden en een scherpe, uitgelijnde lichtvlek noodzakelijk.

Oplossing:
Reflector fotocellen met laserlicht in kunststof behuizingen uit de serie PRK 3CL of in metalen behuizingen, zoals de PRK 55CL of PRK 18B, maken een nauwkeurige triggering met zeer kleine jitter mogelijk.

13 Flessendetectie in transport

Opgave:
Voor het verdere afvulproces moeten de flessen onderling op de juiste afstand worden geplaatst, zodat het botsen van flessen en dus geluidsbelasting wordt voorkomen. Op het transporttraject bevinden zich korte transportgedeelten, waar de sensoren de positie van de transparante flessen herkennen.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 18B en PRK 55 zorgen met een gerichte lichtvlek en autocollimatie (voor herkenning van signaalverschillen) voor een langdurig storingsvrij bedrijf. Als instapoplossing is er de PRK5.R met speciale reflector.

14 Vulgraadherkenning in massatransport

Opgave:
Reservoirs worden in de massastroom op transportbanden naar het volgende station getransporteerd. Voor een continue doorstroming moet de vullingsgraad worden bewaakt. Voor het betrouwbaar herkennen van verschillende reservoirgrootten en vormen, is een sensor met een groot detectiebereik vereist.

Oplossing:
De robuuste en ongevoelige ultrasoon-tasters HTU 318, resp. HTU 418 in metalen of kunststof behuizingen met een grote detectiebundel, evenals een of twee onafhankelijk via IO-Link instelbare schakelpunten, zijn zeer geschikt voor wisselende reservoirformaten of -kleuren.

15 Positieherkenning in massastroom

Opgave:
Voor het herkennen van storingen in de massastroom, kan van boven een gelijkvormig profiel van het oppervlak worden aangemaakt. Tussenruimten, bijv. door omgevallen blikjes, moeten betrouwbaar worden herkend.

Oplossing:
Het lichtscherm CML 700 in V-plaatsing is ontwikkeld voor het opmeten van doorlopend bewegende objecten en herkent storingen over de gehele meetbreedte. Omdat foutlocaties geen licht van de zender naar de ontvanger reflecteren, herkent de sensor deze direct. Er zijn verschillende interfaces beschikbaar.

16 Laancontrole

Opgave:
Bij de laancontrole in de toevoer voor de vorming van omverpakkingen, moeten tussenruimten worden vermeden. Hiervoor worden de verpakkingen in lanen klaargezet in rijen en op geschikte locaties gebufferd. Als e een tussenruimte ontstaat, moet dit worden herkend en via de transportbandbesturing worden verholpen.

Oplossing:
Mechanische beugels in combinatie met sensoren voor eindpositieherkenning vormen hierbij een eenvoudige oplossing. Via metalen hoekprofielen op de kunststofbeugels, kan de eindpositie met een inductieve sensor worden herkend, bijv. de IS 218 of IS 212 in een behuizing van metaal of RVS.

17 Beveiliging van gevaarlijke punten

Opgave:
In een reinigingsinstallatie voor vaten en fusten zijn er toegangen voor handmatige ingrepen. Voor beveiliging van het gevaarlijke punt zijn veiligheidssensoren met een hoge IP-beschermingsgraad vereist.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 500-IP beveiligen gevaarlijke punten in hygiënegevoelige zones en hebben de hoogste beschermingsgraad IP 69K. Hiervoor zijn de lichtschermen voorgemonteerd in een transparante en ingekapselde buis. Verschillende resoluties en lengten van de veiligheidszone bieden de optimale aanpassingen voor de toepassing.

18 Positiecontrole in explosiegevaarlijke omgevingen

Opgave:
Bij het afvullen van explosiegevaarlijke materialen, zoals licht vluchtige stoffen of stofvormige media, moeten bijzonder beschermde sensoren worden gebruikt. Optische sensoren hebben in risicozones een ATEX-certificering nodig.

Oplossing:
De reflector fotocel PRK 55 Ex in combinatie met een reflector, is een betrouwbare oplossing voor positieherkenning in explosiegevaarlijke zones. Sensoren uit de serie 55 Ex zijn geschikt voor omgevingen met Ex-zone 2 (gas), resp. 22 (stof).