Sensoroplossingen voor palletisering

In de laatste verpakkingsstap worden dozen en omverpakkingen op pallets gestapeld en overgedragen aan de opvolgende magazijn- of transportlogistiek. Een efficiënte en betrouwbare materiaalstroom, evenals een probleemloze machineveiligheid, bepalen de eisen in de end-of-line-zone.

De sensoren die worden toegepast in deze processen, verzorgen talrijke detectie- en identificatietaken. Een voorbeeld is het automatisch omwikkelen van pallets met krimpfolie om de lading te beveiligen: hier bewaken inductieve sensoren de eindposities van de individuele assen, lichttasters herkennen de bovenkant van de pallets, gepolariseerde reflector fotocellen herkennen een eventuele scheur in de folie en lichttasters bewaken de folievoorraad. Bij transporttrajecten garanderen optische of mechanische toegangsbeveiligingen een veilig gebruik van de installaties. Twee functieconcepten voor de tijdelijke en gecontroleerde overbrugging van de toegepaste contactloos werkende beveiligingsinrichtingen bieden elk specifieke voordelen: meerstraalsveiligheidsfotocellen, zoals de MLD 530 met voorgedefinieerde muting-functies, kunnen snel en eenvoudig in de installatiebesturing worden geïntegreerd. Bij de veiligheidslichtschermen MLC530-SPG met "Smart Process Gating" gebeurt de overbrugging, respectievelijk de muting-functie in combinatie met het procesverloop en een stuursignaal van de machinebesturing. De ruimtebehoefte wordt tot een minimum gereduceerd en extra muting-sensoren kunnen vervallen.

01 Herkennen van objecten

Opgave:
Bij de eindverpakking of palletisering van omverpakkingen, moet de aanwezigheid van de objecten worden gecontroleerd. Ook objecten met onderbrekingen moeten betrouwbaar worden gedetecteerd.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 46C zijn uitgerust met een hoge reikwijdte en hebben hierdoor een zeer hoge functiereserve. Bij andere varianten kan de gevoeligheid worden ingesteld, een depolarisatie-functie verhoogt de beschikbaarheid van de installatie. Alle sensoren hebben de beschermingsgraad IP 69K en een ECOLAB-certificering.

02 Hoogtemeting van palletstapels

Opgave:
Binnen een geautomatiseerd palletteringsproces moet worden gewaarborgd dat binnen een buffer voldoende lege pallets aanwezig zijn. Voor een betrouwbaar proces moet hiervoor de stapelhoogte van de pallets worden bewaakt.

Oplossing:
Optisch metende sensoren zorgen voor een betrouwbare hoogtemeting. De afstand sensor ODS 110 kan de afstand via een analoge waarde of de geïntegreerde IO-Link-interface doorgeven. Door de kleine, goed zichtbare laserpunt met laserklasse 1, is de sensor veilig voor de ogen en eenvoudig te positioneren.

03 Controle van pallets

Opgave:
Bij het gebruik van standaardpallets moet de toestand van de pallet vóór het opnieuw gebruiken worden gecontroleerd. Hierbij moet o.a. worden gecontroleerd of de vloerplanken en blokken aanwezig zijn.

Oplossing:
Met de enkelstraalsanalyse van de metend lichtschermen CML 730i in een V-plaatsing, kunnen de vloerplanken worden geregistreerd en beoordeeld. De sensorplaatsing herkent mogelijke tussenruimten of ontbrekende planken en maakt het zo mogelijk om defecte pallets op tijd uit te sluizen.

04 Herkennen van objecten op de transportband

Opgave:
Omverpakkingen of dozen die zijn omwikkeld met krimpfolie, worden over een transportband getransporteerd en moeten betrouwbaar worden herkend.

Oplossing:
De reflector fotocel PRK25C.D is geoptimaliseerd voor de detectie van met krimpfolie omwikkelde objecten en biedt hierdoor een hoge functiereserve. Als er weinig inbouwruimte beschikbaar is, worden de sensoren PRK 5B.D met kleinere behuizingen toegepast.

05 Herkennen en positioneren van objecten

Opgave:
Langs transportsegmenten of bij overdrachtspunten moeten objecten worden herkend of moeten de betreffende stopposities worden gedetecteerd. Hiervoor moeten de toegepaste sensoren goed kunnen worden uitgelijnd en een hoge herhalingsnauwkeurigheid hebben. Ook variaties van de objecten en eventuele vervuilingen moeten worden getolereerd.

Oplossing:
De herkenning en positionering van omverpakkingen kan worden opgelost met verschillende reflector fotocellen. Afhankelijk van de vereiste functiereserve en afmetingen, zijn de PRK 28, de PRK 25C of de PRK 46C in hoekige vorm en de PRK 328 in cilindrische vorm hiervoor geschikt. Alle sensoren hebben de beschermingsgraad IP 69K en een ECOLAB-certificering.

06 Pallets van onderaf herkennen

Opgave:
Via pallettransporttechniek worden verschillende pallettypen getransporteerd. Voor het compleet en correct installeren van de transporttechniekelementen, moeten de pallets vanaf de onderzijde worden herkend. Hierbij mogen eventueel hoogfrequente LED-halverlichting of vuildeeltjes de sensor niet nadelig beïnvloeden.

Oplossing:
Het montagesysteem SET-HT25CI combineert een speciale bevestigingsbeugel met een lichttaster HT 25C. De bevestigingsbeugel heeft een geïntegreerde, schuin geïnstalleerde frontplaat voor het automatische afglijden van eventueel vallende vuildeeltjes. Door de speciale parametrering van de sensoren worden mogelijke vreemde lichtbronnen efficiënt onderdrukt.

07 Toegangsbeveiliging met muting

Opgave:
De toegangsbeveiliging bij transporttrajecten moet de toegang van personen tot een mogelijke gevarenzone verhinderen en hierbij tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.

Oplossing:
De muting-functie overbrugt de veiligheidssensor tijdens het passeren van het transportgoed. Deze functie
is al geïntegreerd in de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 530, evenals in de veiligheidslichtschermen MLC 530. De veiligheidsfotocelsets MLDSET bieden complete oplossingen voor toegangsbeveiliging met muting-functie.

08 Toegangsbeveiliging met Smart Process Gating

Opgave:
De toegangsbeveiliging bij een transporttraject moet de toegang van personen tot een mogelijke gevarenzone verhinderen en tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken. De hiervoor toegepaste veiligheidstechniek moet bij voorkeur niet teveel ruimte innemen.

Oplossing:
Bij Smart Process Gating gebeurt de overbrugging van de veiligheidssensor in combinatie met een stuursignaal van de PLC. Deze functie is opgenomen in het MLC 530-SPG systeem. Extra muting-sensoren vervallen en de installaties kunnen door de SPG-functie zeer ruimtebesparend worden geconstrueerd, met een goede beveiliging tegen manipulatie.

09 Herkenning van pallets

Opgave:
Alle pallettypen moeten betrouwbaar over de gehele lengte worden herkend. Ook beschadigde pallets of pallets met uitbraken moeten zijn toegestaan.

Oplossing:
De reflector fotocellen RK 46C VarOS herkennen ook objecten met regelmatige vormen en doorbraken betrouwbaar. Hiervoor gebruiken de machines een homogene, goed zichtbare, 40 mm brede lichtband, evenals de gebruikelijke reflector TKS50x100. De sensoren kunnen snel en eenvoudig worden ingesteld via een teach-knop.

10 Toegangsbeveiliging van deuren

Opgave:
Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd.

Oplossing:
De robuuste veiligheidsschakelaars met vergrendeling L100, L250 en L300 houden de veiligheidsdeuren vergrendeld, tot de toegang via een elektrisch signaal wordt vrijgegeven. De serie omvat standaarduitvoeringen, apparaten met geïntegreerde bedieningselementen, evenals apparaten met RFID-gecodeerde bedieningselementen.

11 Bewaken van eindposities

Opgave:
Als transportbeveiliging worden palletladingen vaak automatisch omwikkeld met krimpfolie. Bij palletwikkelmachines moet de betreffende eindpositie van de folieslede worden bewaakt, zodat botsingen worden verhinderd.

Oplossing:
Inductieve sensoren herkennen de metaalconstructie van de folieslede. Hoekige sensoren IS 244 met draaibare actieve kop en een klem- of M12-aansluiting, kunnen flexibel worden gemonteerd en dekken tastafstanden tot maximaal 40 mm af.

12 Herkennen van de wikkelhoogte

Opgave:
Voor een correct wikkelproces moet de maximale hoogte van de pallet worden geregistreerd. Voor de aansturing van de folieslede moet hierbij de bovenzijde van de pallet worden herkend.

Oplossing:
De lichttaster HT 46C herkent de bovenzijde van de beladen pallet binnen een reikwijdte van maximaal 3 m met een gedefinieerde achtergrondonderdrukking, onafhankelijk van de objecten die zich op de pallet bevinden. 

13 Herkennen van de folie

Opgave:
Bij een wikkelproces moet de aanwezigheid van de gebruikte folie worden bewaakt. Eventueel ontstane foliebreuken moeten betrouwbaar worden herkend. Voor herkenning van de vaak transparante of deels transparante folie, is een geschikte sensor belangrijk.

Oplossing:
De gepolariseerde reflectorfotocellen PRK3C.A of PRK25C.A zijn geschikt voor de herkenning van transparante folies. De geïntegreerde IO-Link-interface biedt omvangrijke diagnosemogelijkheden, evenals de mogelijkheid voor het op afstand parametreren van de apparaten. Als reflectoren dienen MTKS-reflectoren of REF6-reflexfolies.

14 Bepalen van resthoeveelheden

Opgave:
Voor een betrouwbaar wikkelproces moet de folievoorraad worden bewaakt, zodat op tijd een signaal wordt gegeven als het nodig is om de rol te vervangen. Hierbij moet een sensor worden toegepast, die de resthoeveelheid onafhankelijk van het folietype betrouwbaar kan herkennen. 

Oplossing:
De lichttasters HT3C en HT25C met een goed zichtbare, rode lichtvlek, maken een snelle uitlijning in de machine mogelijk en herkennen de folierol, onafhankelijk van kleur en oppervlak. De sensoren kunnen met een potentiometer of via de geïntegreerde IO-Link-interface worden ingesteld. 

15 Code lezen bij pallets

Opgave:
Na de palletisering en het uitvoeren van de ladingbeveiliging, moet de goederencode op de aangebrachte barcodelabels worden ingelezen en worden doorgegeven aan het bovenliggende goederenbeheersysteem. 

Oplossing:
Voor het lezen van de palletlabels wordt een barcodelezer uit de series BCL 500i / BCL 600i toegepast. De geïntegreerde optie voor een veldbus-koppeling is één van de hoofdkenmerken van deze series en maakt een snelle koppeling met verschillende besturingen mogelijk. De CRT-technologie maakt het betrouwbaar lezen van beschadigde codes mogelijk.

16 Herkennen van met folie omwikkelde pallets

Opgave:
De met folie of krimpfolie omwikkelde pallets moeten over de gehele palletlengte betrouwbaar worden herkend. Hierbij mag de toepaste sensor geen foutschakelingen genereren.

Oplossing:
De reflector fotocellen PRK 46C.D zijn geoptimaliseerd voor toepassing bij rollenbanen. Ze bieden vooral bij met folie of krimpfolie omwikkelde pallets een hoge functiezekerheid. De sensoren met beschermingsgraad IP 69K zijn mechanisch zeer robuust, en door de hoge functiereserve met een reikwijdte van 16 m zeer betrouwbaar.

17 Breedte- en hoogtecontrole

Opgave:
Voordat een beladen pallet kan worden ingeslagen in een transportsysteem of een geautomatiseerd magazijnsysteem, moeten de uitwendige afmetingen, evenals de eventuele randoverschrijdingen worden gecontroleerd.

Oplossing:
De schakelend lichtschermen CSL 710 of de metend lichtschermen CML 720i controleren de afmetingen van de beladen pallet tijdens het transport. Door verschillende resoluties en meetveldlengten, evenals meerdere configureerbare uitgangen, kunnen de apparaten optimaal worden aangepast aan de applicatie.