Sensoroplossingen voor schuifstellingen

Met schuifstellingen kan de opslagplaats economisch en efficiënt worden gebruikt. Indien nodig moeten de goederen in de individuele stellingen snel een veilig toegankelijk zijn.

Onze sensoren waarborgen een exacte positionering en synchronisatie van stelling en aandrijving. Enkel en meerstraals veiligheidssensoren beveiligen bovendien de voetenzone in de stellinggangen en bij de toegang tot de stellinggangen.

[01] Voetenzonebewaking

Opgave:
Tijdens de beweging van de schuifstelling moet de voetenzone worden bewaakt op de aanwezigheid van personen. Zijn meerdere stellingrijen achter elkaar geïnstalleerd, mogen de sensorsignalen van de rijen elkaar niet beïnvloeden.

Oplossing:
De enkelstraals veiligheidsfotocellen SLS 46C bewaken de voetenzone over een lengte van maximaal 70 m. Ze zijn verkrijgbaar als type 4 en als zeer eenvoudig uit te lijnen type 2 variant. Toepassing van modellen met rood licht en infraroodlicht verhindert een onderlinge beïnvloeding tussen de stellingrijen.

[02] Botsbeveiliging en afstandsbewaking

Opgave:
Bij het sluiten van een gang tussen twee stellingen moet het botsen van de stellingen worden voorkomen. Hiervoor moet de afstand van de stellingen t.o.v. elkaar worden bepaald. Via schakeluitgangen moeten twee afstanden worden opgeroepen.

Oplossing:
De universele lichttasters uit de serie HT46C gebruiken rood licht of infraroodlicht en werken ook bij donkere en glanzende objecten betrouwbaar. De apparaten hebben twee schakeluitgangen, die elk exact op een afstand kunnen worden ingeleerd.

[03] Toegangsbeveiliging van de gang

Opgave:
Als er een voertuig in de gang staat of als de gang wordt gesloten, moet de toegang tot deze gang worden beveiligd.

Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen uit de serie MLD 500 worden toegepast als toegangsbeveiliging. Voor reikwijdten tot 8 m zijn zeer voordelige transceiver-systemen beschikbaar, die slechts aan één zijde een elektrische aansluiting nodig hebben. Alternatief bieden zender-ontvanger-systemen reikwijdten tot 70 m.