Hoogbouwmagazijnen

Intelligente oplossingen voor de opslag van platen en langgoed optimaliseren de materiaalstroom, verbeteren de machinebenutting en verhogen de werk- en procesveiligheid. Zo kan door de compacte constructie van een hoogbouwmagazijn waardevol productieoppervlak optimaal worden gebruikt als tussenopslag, bufferopslag of voor materiaalbevoorrading.

Onze componenten waarborgen wrijvingsloze processen en zorgen voor de veiligheid. Typische toepassingsgebieden zijn toegangsbeveiligingen bij gevarenzones bij machines en installaties. Onze inductieve en optische sensoren controleren en bewaken de aanwezigheid en de positie van platen of plaatpakketten. En ze optimaliseren het werkproces en waarborgen zo een hoge beschikbaarheid van de machine of installatie.

[01] Toegangsbeveiliging, eenzijdig

Opgave:
De toegang tot een gevaarlijke zone bij een machine of installatie moet worden beveiligd. Om een eenvoudige toe- en afvoer van materiaal mogelijk te maken, moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden toegepast.

Oplossing:
De meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 300 / 500 bieden voordelige oplossingen voor toegangsbeveiliging. De transceiver-varianten met een reikwijdte van maximaal 8 m zijn zeer eenvoudig te monteren. Voor een ruime beveiliging zijn zender-ontvanger varianten met een reikwijdte van maximaal 70 m beschikbaar. 

[02] Koppeling van de veiligheidssensoren

Opgave:
Meerdere veiligheidssensoren moeten in de machine of installatiebesturing worden geïntegreerd. Ook functies als een tijdsvertraging voor de vrijgave van de vergrendeling of signaalkoppelingen moeten worden geconfigureerd.

Oplossing:
De uitbreidbare veiligheidsbesturing MSI 400 heeft al in de basismodule 24 veilige in-/uitgangen, evenals een Ethernet-aansluiting met Industrial-Ethernet-protocollen. Met de licentievrije configuratiesoftware MSI.designer verloopt de projectplanning snel en efficiënt.

[03] Overstandscontrole

Opgave:
Om botsingen met de laadeenheid tijdens het in- en uitslagproces te voorkomen, moet worden gecontroleerd of platen uitsteken buiten de laadzone. Om ook licht verdraaide platen betrouwbaar te kunnen herkennen, moet de controle op meerdere punten gebeuren.

Oplossing:
De reflectorlichttasters met achtergrondonderdrukking HT 25C zorgen voor een betrouwbare aanwezigheidscontrole. De zeer compacte sensoren bieden door hun beschermingsgraden IP 67 en IP 69K, evenals de actieve onderdrukking van extern licht, een hoge mate aan flexibiliteit en betrouwbaarheid'. 

[04] Aanwezigheidscontrole plaat

Opgave:
Na het neerleggen van de plaat door de pick- & place-eenheid, moet de aanwezigheid van de plaat op de neerleglocatie worden gecontroleerd, zodat het toevoeren van materiaal naar de machine kan worden gestart.

Oplossing:
De energetische lichttasters FT 328i in een robuuste kunststof behuizing met metalen schroefdraad, maken een bijzonder betrouwbare materiaalherkenning mogelijk. De eenvoudige aanpassing aan het materiaal met de teach-knop, maakt een snelle en eenvoudige ingebruikname mogelijk. Als voordelig geprijsd alternatief zijn de inductieve sensoren uit de serie IS 200 beschikbaar.

[05] Aanwezigheidscontrole plaat

Opgave:
Nadat de plaat door de pick- & place-eenheid is opgenomen, moet de aanwezigheid van de plaat in de eenheid continu worden bewaakt, zodat een wrijvingsloos proces is gewaarborgd.

Oplossing:
De reflectorlichttasters met achtergrondonderdrukking HT 46C en HT 25C zorgen voor een betrouwbare aanwezigheidscontrole. Modellen met verschillende lichtvlekgeometrieën bieden een optimale aanpassing aan de toepassing. Bovendien zijn er flexibele bevestigingen, kabels en IO-Link varianten beschikbaar.

[06] Positionering

Opgave:
Voor positionering van de laadeenheid in de hoogbouwstelling moet de afstand t.o.v. een gespecificeerd referentiepunt worden bepaald.

Oplossing:
De optische afstandssensoren ODSL 30 bieden door de gerichte laser hoge reikwijdten tot maximaal 65 meter en zijn met hun absolute meetnauwkeurigheid van ± 2 mm geschikt voor exacte positionering.