Productiecel

De fabriek van de toekomst onderscheidt zich door flexibele productiecellen. Van individuele productiecellen, tot volledig in een netwerk opgenomen productiesystemen in een smart factory. Steeds zijn de processen binnen en tussen de afzonderlijke componenten op elkaar aangesloten en geautomatiseerd. Dit verhoogt de productiviteit en zorgt voor een efficiënter materiaalgebruik en een betere productkwaliteit.

Met onze sensoroplossingen lopen de processen efficiënt: van een materiaalstroom, waarbij de aanwezigheid van werkstukken of onderdelen wordt herkend, tot een informatiestroom via intelligente sensoren, waarvan de gegevens met nieuwe communicatietechnologieën op alle niveaus van een productie-installatie worden geregistreerd en geanalyseerd. Hierbij zijn de toepassingen en mogelijkheden net zo talrijk als ons gespecialiseerde portfolio. Onze inductieve en optische sensoren controleren en bewaken de aanwezigheid en de positie van werkstukken en onderdelen. Onze identificatiesystemen registreren gegevens voor de traceerbaarheid hiervan en voor de volgende werkstap. Onze veiligheidsoplossingen beveiligen de gevarenzones betrouwbaar en flexibel.

[01] Toegangsbeveiliging, eenzijdig

Opgave:
De toegang tot de gevarenzone van de robotcel moet worden beveiligd. Om een eenvoudige toe- en afvoer van materiaal mogelijk te maken, moeten opto-elektronische veiligheidssensoren worden toegepast. Voor een compact ontwerp van de cel moet de vereiste afstand tussen beveiligingsinrichting en gevarenzone zo gering mogelijk zijn.

Oplossing:
De veiligheidslichtschermen ELC 100 en MLC 500 bieden een hoge resolutie voor korte veiligheidsafstanden en een compact installatiedesign. Bij voldoende ruimte kunnen de meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500 worden toegepast, die optioneel met geïntegreerde muting-functies verkrijgbaar zijn.

[02] Zonebeveiliging

Opgave:
De toegang tot de gevarenzone van de robotcel moet worden beveiligd. Om een automatische start-/herstart mogelijk te maken, moet dit gebied continu op de aanwezigheid van personen worden bewaakt. 

Oplossing:
De veiligheidslaserscanners RSL 400 maken gebruik van configureerbare veiligheidszones voor zonebewaking. Door een reikwijdte van 8,25 m en een scanbereik van 270°, kunnen ook grote oppervlakken worden beveiligd met slechts één apparaat. De variant met PROFIsafe- / PROFINET-interface kunnen eenvoudig in industriële netwerken worden geïntegreerd.

[03] Herstartbeveiliging en bewaking van niet zichtbare zones

Opgave:
Om gevaar te voorkomen, mag het proces pas weer opstarten als geen enkele persoon aanwezig is binnen het werkgebied of de niet zichtbare zone. Ook bij zware omgevingscondities – zoals vuil of lasvonken – moet een veilig bedrijf en een hoge beschikbaarheid gewaarborgd zijn.

Oplossing:
Het 3D-veiligheidsradarsysteem LBK bewaakt met z'n beveiligde zone de aanwezigheid van personen binnen de beveiligde zone – en werkt ook onder ruwe omgevingscondities betrouwbaar. De radartechnologie staat bovendien de aanwezigheid van statische objecten binnen de bewaakte zone toe.

[04] Bewaking van deuren, met vergrendeling

Opgave:
Zones met gevaarlijke bewegingen kunnen voor onderhoudsdoeleinden worden betreden via veiligheidsdeuren. Komt de beweging na het openen van de deur niet direct tot stilstand, moet de deur met een veiligheidsschakelaar met vergrendeling worden beveiligd. Werk- en signaaltoestanden moeten worden gesignaleerd.

Oplossing:
De robuuste veiligheidsschakelaars met vergrendeling uit de L-serie vergrendelen veiligheidsdeuren tot de vrijgave via een elektrisch signaal. Naast standaardvarianten zijn apparaten met geïntegreerde bedieningsknoppen en noodstop, evenals met RFID-gecodeerde bedieningselementen beschikbaar. Optische en akoestische signaalgevers uit de A7-serie completeren de geïntegreerde LED-toestandsindicaties.

[05] Aanwezigheidscontrole werkstuk

Opgave:
De aanwezigheid van onderdelen, evenals vormen, gaten en uitsparingen of andere speciale kenmerken, moeten voor de volgende bewerkingsstap worden gedetecteerd. 

Oplossing:
De reflectorlichttasters met achtergrondonderdrukking HT 25C voor langere reikwijdten en HT 3 voor kortere reikwijdten, zorgen voor een betrouwbare aanwezigheidscontrole. Modellen met verschillende lichtvlekgeometrieën bieden een optimale aanpassing aan de toepassing. Er zijn flexibele bevestigingen, kabels en IO-Link varianten beschikbaar.

[06] Aanwezigheidscontrole en identificatie van pallets

Opgave:
Het "Track & trace" concept omvat naast de traceerbaarheid van de verschillende bewerkingsstappen ook de bepaling van de actuele standplaats. Afhankelijk van het gebruikte systeem moet de op de pallet aangebrachte 1D- of 2D-code worden herkend. Voor het starten van een leesproces van een codelezer, moet de aanwezigheid van de pallet in het werkstation worden herkend. 

Oplossing:
De DCR 200i decoderen de 2D­codes op de pallet. Ze combineren een compacte bouwvorm met een grote leesreikwijdte en een hoge scherpte-diepte en zijn hierdoor eenvoudig te integreren. De reflectorlichttasters met achtergrondonderdrukking HT 15 in een compacte constructie zorgen voor een betrouwbare aanwezigheidscontrole.