Impressum

 

Leuze electronic nv/sa
De Regenboog 11
B-2800 Mechelen
België

Kantongerecht: Brussel
Registernummer: 547590

Directie:
Rob Vrijburg, adres zie hierboven

Contact:
Telefoon: 02/253 16 00
Telefax: 02/253 15 36
E-mail: Sales.BE@leuze.com

BTW-identificatienummer:
BE0444466371

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Rob Vrijburg, adres zie hierboven

Ondernemingsdoelstelling:
Verkoop en distributie van producten voor zakelijke klanten.

Hosting Provider:
ScanPlus GmbH
Lise-Meitner-Str. 5-7
D 89081 Ulm/Donau
Germany
Telefoon: +49 731 92013-0
E-mail: info@scanplus.de

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is zorgvuldig en volgens ons actuele kennisniveau tot stand gekomen, dient echter uitsluitend ter informatie en heeft geen wettelijke bindende werking, voorzover het niet gaat om wettelijk verplichte informatie. We behouden ons het recht voor de inhoud geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te wissen, voor zover contractuele verplichtingen onverlet blijven.

Links naar websites van derden
De inhoud van websites, waar we direct of indirect naar verwijzen, valt buiten ons verantwoordelijkheidsbereik en is ons niet aan te rekenen. Voor alle inhoud en vooral bij schade, die voortkomt uit het gebruik van de in de gelinkte websites oproepbare informatie, zijn uitsluitend de aanbieders van de gelinkte websites aansprakelijk.

Auteursrecht
Alle op deze website weergegeven inhoud, zoals teksten, foto's, afbeeldingen, merken en handelsmerken, worden beschermd door het betreffende beschermingsrecht (auteursrecht, merkenrecht). Het recht voor gebruik, vermenigvuldiging etc. ligt bij ons of bij de betreffende gerechtigde auteurs, resp. rechtsvertegenwoordigingen.

Opmerking m.b.t. rechtsovertredingen
Mocht u binnen onze internetsite rechtsovertredingen constateren, vragen wij u ons hierop te wijzen. We zullen de onrechtmatige inhoud en links na kennisgeving direct verwijderen.

Bronvermeldingen voor de gebruikte beelden en afbeeldingen:
shutterstockiStockphoto