Devreye alma ürünleri

Bir sensörü hizalama normalde kolaydır ve yardımcı alet olmadan da yapılabilir. Yine de bazı cihazlar ve uygulama durumları için hizalama yardımlarına başvurmanız önerilebilir.