Ex-koruma temelleri ve çözümleri

AB’de patlamaya karşı koruma önlemlerini standartlaştırmak ve yeni direktif konseptine uygun hale getirmek için 1994 yılında “Potansiyel olarak patlayıcı olan bölgelerde amaca uygun kullanılmasıyla ilgili olarak cihaz ve koruma sistemleri için üye devletlerin mevzuatlarının standartlaştırılması” ile ilgili AB-94/9/AT direktifi yürürlüğe alınmıştır. Bu direktif ise 2014 yılında 2014/34/AB (ATEX) referanslı AB direktifi ile değiştirilmiştir. Patlamaya dayanıklı cihaz ve koruma sistemlerin kalitesine ilişkin gereksinimleri (örneğin uygunluk değerlendirmesi, koruma seviyesi, sertifikalar, üretim ve kalite güvencesi, etiketleme, kullanım kılavuzu ve uygunluk beyanı ile ilgili saptamalar aracılığıyla) üretici veya ithalatçı tarafından uyulması gereken temel sağlık ve emniyet gereksinimlerini uygulayarak düzenler. Bu şekilde direktif, ürünlerin Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımını mümkün hale getirir ve herhangi bir değişiklik olmaksızın ulusal hukukta da uygulanmak zorundadır.

Almanya’da bu, örneğin, Ürün Güvenliği Yasası’nın 11. Yönetmeliği olarak Patlamaya Karşı Koruma Ürünleri Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle gerçekleştirildi (11. ProdSV). Yönetmelik, tüm endüstriyel alanda patlama tehlikesi bulunan ortamlar (madencilik dahil) için geçerlidir. Direktif, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılacak cihazlar, bileşenler ve koruma sistemlerini kapsar. Patlama tehlikeleri açısından tehlikeli alanda cihazların güvenli çalışması için gerekli ise, direktif ayrıca tehlikeli bölgenin dışında emniyet, kontrol ve ayar düzenekleri için de geçerlidir. Direktif, belirlenmiş standartlara atıfta bulunmaz, ancak zorunlu kalite gereksinimleri olarak kabul edilen temel güvenlik gereksinimlerini ortaya koyar. Bu cihazlardan kaynaklanan diğer tehlikelere (örneğin elektrik çarpması) karşı koruma da dikkate alınmalıdır.

Ayrıntılı bilgi almak mı istiyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz!

Bu internet sayfaları, R. STAHL Schaltgeräte GmbH firmasının “Patlamaya karşı koruma esasları” broşürüne dayanılarak oluşturulmuştur. Değerli desteğiniz için teşekkür ederiz.

http://www.stahl.de/ 

Patlamaya karşı koruma çözümleri

46B Ex, 55 Ex ve 96 Ex serileri

Bu serilerin ürün yelpazesi, tek yön çalışan fotoelektrik sensör, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör veya arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensör gibi bilinen tüm çalışma prensiplerini barındırır.

Mekanik hasara karşı koruma sağlamak için, sensörler metal bir gövdeye monte edilmiştir. Bundan dolayı gövdelerin darbe direnci ile ilgili en yüksek gereksinimler bile güvenilir bir şekilde karşılanmaktadır. Bu sensörler, bu sınıflandırma gereksinimleri ile potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılabilir (bkz. tablo).

Cihaz grubu Cihaz kategorisi Cihaz koruma seviyesi Bölge Alt grup
II  3G  Gc  2  IIB
II  3D  Dc  22  IIIC

 

Cihazların patlama (EX) etiketi. Cihazlar ayrıca optik ışınla çalışılan potansiyel olarak patlayıcı bölgelerde işletme malzemelerinin özel gereksinimlerini de karşılamaktadır (EN 60079-28).


 

92 Ex serisi kendinden emniyetli sensörler

92 Ex serisi sensörler, tek yönlü fotoelektrik sensör, reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör veya cisimden yansımalı sensör olarak tasarlanmıştır ve 300 mm ila 12 m arasındaki nesneleri güvenli bir şekilde tespit edebilmektedir. Bu noktada kendinden emniyetli ATEX sensörler, NAMUR arayüzü yardımıyla anahtarlama sinyallerini emniyetli bir biçimde VS 403 ayrıcı amplifikatörlerine aktarır. Bu serinin sensörleri patlayıcı gaz ve tozların olduğu alanda bölge 1 ve 2’de kullanılabilir.


 

Kendinden emniyetli besleme devresine sahip VS 403 ayırıcı amplifikatörü

VS 403 ayırıcı amplifikatörü ile 92 serisinin sensörleri için kendinden emniyetli akım devresi oluşturulabilir. NAMUR arayüzü üzerinden sensörler gerilimle beslenir ve anahtarlama sinyalleri aktarılır. En son ATEX Direktiflerine göre sertifikalandırılan ayırıcı amplifikatör 24 V gerilim beslemesi ve röle ya da transistor çıkışı ile veya 110-240 V alternatif gerilim beslemesi ve röle çıkışı ile temin edilebilir.

Buna ek olarak kendinden emniyetli bir akım devresinin kurulumu için Leuze electronic, sensör ve ayırıcı amplifikatör bağlantısı için M12 yuvarlak fişe sahip mavi kablolar sunmaktadır.


 

Patlamaya dayanıklı cihaz versiyonları için özel aksesuarlar:

  • Kilit koruması K-V M12-Ex, 50109217 (konnektör bağlantılarının yanlışlıkla ayrılmasını önler)
  • Kendinden emniyetli sensörlerin bağlantısı için kablo

 

Tanımlama sistemi RFM 32 Ex - Ex-zone 2 için transponder okuyucu

Patlayıcı ortamda tanımlama da önemli bir konudur.

Sistemler genellikle karışık yapıdadır, yani bazı kısımlarda patlama tehlikesi vardır ve bazılarında yoktur. Ex-zone 2 (ATEX) için RFID cihazlarımıza ek olarak özellikle yüzey işlemeleri için (daldırma banyoları, boyama makineleri, kurutma vs.), uzun kablolu (10m) RFM 32 SL 200 Exn cihazı kullanılabilir.

Fonksiyon kapsamı RFM 32 SL 200 “standart cihazı” ile aynıdır (çalışma mesafesi maks. 110mm). Uygulamaya bağlı olarak standart transponderlere ek olarak ATEX sertifikalı (Zone 2) başka transponder seçeneklerimiz de mevcuttur.


 

ODSL 96B Ex ve 30/V-30M Ex d serisi mesafe sensörleri

ODSL 96B Ex d ve ODSL 30/V-30M Ex d serisi mesafe sensörleri ışın demetinde bulunan veya ışın demeti boyunca hareket eden nesneleri temassız bir şekilde tespit eder ve bu nesnelere olan mesafeyi ölçer. Sensörler, basınca dayanıklı kapsül biçiminde bir gövdeye sahiptir ve aşağıdaki sınıflandırma gereksinimleriyle potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılabilir (bkz. tablo):

Tip Cihaz grubu Cihaz kategorisi Cihaz koruma seviyesi Bölge Alt grup
ODSL 96B Ex d II 2G Gb 1 IIB + H2
  II 2D Db 21  
ODSL 30 Ex d II 2G Gb 1 IIA
  II 2D Db 21  

 

Cihazların patlama (EX) etiketi. Cihazlar ayrıca optik ışınla çalışılan potansiyel olarak patlayıcı bölgelerde işletme malzemelerinin özel gereksinimlerini de karşılamaktadır (EN 60079-28).


 

Işık perdeleri
Ölçüm ışık perdesi CML 720i Ex

Patlamaya karşı korumalı ölçüm ışık perdelerimiz standart olarak 10 ışın mesafesi ve 140 ila 2860 mm ölçüm alanı uzunluğu veya 20 mm ışın mesafesi ve 130 ila maksimum 2850 mm ölçüm alanı uzunluğu ile temin edilmektedir. Cihazlar, bu sınıflandırma gereksinimleri ile potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ek koruma tedbirleri olmadan kullanılabilir (bkz. tablo)

Emniyet ışık perdesi MLC 520 Ex

MLC 520 Ex serisi emniyet ışık perdeleri optoelektronik emniyet ekipmanlarıdır ve şu emniyet gereksinimlerine uymaktadır:

  MLC 520 Ex
EN IEC 61496'e göre tip 4
EN IEC 61496'e göre tip 4
EN ISO 13849-1'e göre Performance Level (PL) e
Safety Integrity Level (SIL), IEC 61508 veya SILCL, EN IEC 62061’ye uygun 3

Cihazlar, bu sınıflandırma gereksinimleri ile potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ek koruma tedbirleri olmadan kullanılabilir (bkz. tablo).

 

Tip Cihaz grubu Cihaz kategorisi Cihaz koruma seviyesi Bölge Alt grup
CML 720i Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB
MLC 520 Ex II 3G Gc 2 IIB
  II 3D Gc 22 IIIB