Safety uzmanlık bilgisi

Safety Bilgi Birikimi çevrimiçi rehberi, çeşitli Avrupa direktiflerini ve önemli makine emniyeti standartlarını barındırır ve emniyet ekipmanlarının seçimi ve uygulanmasında yardımcı niteliktedir. İnteraktif hesaplama asistanları, çevrilme alanlarının standartlara uygun olarak boyutlandırılması veya temassız çalışan emniyet ekipmanlarında gerekli emniyet mesafelerinin hesaplanması gibi konularda personele destek olur.

Sorumluluk muafiyeti
Bu kılavuzdaki önerilerinin ve direktifler ile standartlar listesinin eksiksizliğine ilişkin herhangi bir hak talep edilemez. Ürünlerin kurulumu, çalışması ve bakımı için halen geçerli olan versiyondaki ilgili yönetmeliklere ve kullanım kılavuzlarının açıklamalarına uyulmalıdır. Bu açıklamalara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilir.
Leuze electronic GmbH + Co. KG , bu kılavuzun kullanımından kaynaklanan zararlardan ve genel olarak uygulanabilir standartların ve direktiflerin doğruluğundan sorumlu değildir.