Kapasitif sensörler

Kapasitif sensörler katı, sıvı veya taneli nesneleri tanıyabilir. Bu sensörlerle yapısal olarak sabit ve sıvıların veya dökülen malzemelerin dolum seviyesi gibi stabil bir şekle sahip olmayan nesnelerin sıvılarla veya metal konteynır çeperleriyle doğrudan teması tespit edilebilir. Aynı şekilde eksiksizlik kontrolü için de kullanılırlar. Kapasitif sensörler çok tozlu veya kirli ortamlarda da güvenli bir şekilde çalışmaya devam eder. Farklı tasarımlar ve yüksek algılama mesafeleri, endüstriyel otomasyon branşındaki neredeyse tüm uygulama alanlarını destekler.