Gizlilik

Gizlilik beyanı, verilerin toplanmasının ve kullanılmasının niteliğini, kapsamını ve amacını ve ayrıca verilerin korunması ile ilgili mevzuatın sorumlu merkezi olarak Leuze electronic GmbH & Co. KG, In der Braike 1, 73277 Owen, Almanya’nın web sitelerinde ve çevrim içi hizmetlerde çerezlerin kullanımını açıklar (bundan sonra kısaca “Leuze”, “biz” veya “bize” olarak tanımlanacaktır).

Bunun dışında kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili olarak başka sorularınız olursa veri koruma görevlimizle temasa geçebilirsiniz, iletişim verilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Genel bilgi

Aşağıdaki kısımlarda farklı şekilde açıklama yer almıyorsa web sitelerimizin kullanılması sırasında prensip olarak kişisel veriler toplanmaz, işlenmez veya kullanılmaz.

Kullanıcıların kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Hizmet, servis ve kullanıcı hizmetlerimizin uygulanması.
 • Etkin bir müşteri hizmetlerinin ve teknik desteğin sağlanması. Bizimle iletişime geçilince başvurunun işlenmesi ve akabinde oluşacak sorular için bilgiler kaydedilir.
 • Hizmetimizle ilgili teknik ve işe bağlı bildirimler.
 • Bülten veya başka reklam materyalinin gönderilmesi, kullanıcının rıza beyanının önceden alınması şartı ile.

İnternet sayfalarımıza eriştiğiniz zaman, web sunucularımız genel manada bilgiler toplamaktadır. Bu bilgiler web tarayıcısının türünü, kullanılan işletim sistemini, internet servis sağlayıcısının domain adını, kullanılan bilgisayarın IP adresini, ziyareti gerçekleştirdiğiniz web sitesini, sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfaları ve ziyaretin tarihi ile süresini kapsamaktadır.

Bu veriler bireysel kullanıcıların kimliğini teşhis etmek için kullanılamaz. Bilgiler tarafımızca sadece istatistiksel olarak değerlendirilir ve yalnızca, web sitelerimizin cazibesini, içeriklerini ve işlevselliklerini iyileştirmek için kullanılır.

Kişisel veriler kavramı

Kişisel veriler kavramı Federal Veri Koruma Kanunu içerisinde tanımlanmıştır. Buna göre bunlar belirli veya tanımlanabilir bir gerçek kişinin kişisel veya maddi durumlarının ayrıntılarıdır. Bu, örneğin, özel adınızı, adresinizi, telefon numaranızı veya doğum tarihinizi içerir.

AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) kişisel verileri aşağıdaki gibi tanımlar:

Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle (bundan sonra kısaca “ilgili kişi” olarak anılacaktır”) ilgili tüm bilgiler; tanımlanabilir, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle o gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin bir ifadesi olan bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlama veya bir veya daha fazla spesifik özellik gibi bir tanımlayıcı ile ilişkilendirilerek tanımlanabilen gerçek bir kişidir.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı aldığımız sürece, DSGVO Madde 6 Fık. 1 lit. a kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak olur.

Sizinle Leuze electronic arasındaki bir sözleşmenin ifası için kişisel verileriniz işlenirken DSGVO Madde 6 Fık. 1 lit. b yasal dayanak olur. Sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için gerekli olan işleme süreçleri için de aynı kural geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesi bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiği takdirde ve şirketimiz de buna tabi olursa DSGVO Madde 6 Fık. 1 lit. c yasal dayanak olur.

Şirketimizin veya üçüncü bir tarafın meşru menfaatini korumak için veri işlenmesi gerekiyorsa ve ilgili kişinin çıkarları, temel hakları ve temel özgürlükleri ilk belirtilen çıkardan daha ağır basmıyorsa DSGVO Madde 6 Fık. 1 lit. f kişisel verilerin işlenmesi için yasal dayanak olur.

Verilerin silinmesi ve kayıt süresi

İlgili şahsın kişisel verileri kaydın amacı ortadan kalktığı anda silinir veya bloke edilir. Ayrıca, AB yönetmelikleri, kanunlar veya sorumlunun tabi olduğu diğer yasal talimatlarda bu Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından öngörülmüşse veriler saklanabilir. Bir sözleşmenin yapılması veya sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerin daha fazla saklanmasına gerek olmadığı sürece, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir saklama süresinin sona ermesi durumunda veriler de bloke edilir veya silinir.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

Kişisel veriler yalnızca sizin tarafınızdan, örneğin bir sipariş, anket, yarışma veya kişiselleştirilmiş hizmetler için bir kayıt gerçekleştirmek için sağlanırsa, toplanır. Burada planlanan işleme amacı konusunda bilgilendirilirsiniz ve gerekirse kayıt için onayınız talep edilir.

Web sitelerimiz kapsamında toplanan kişisel veriler, sizin rızanız olmaksızın sadece sipariş işlemleri veya taleplerinizi işleme almak için kullanılır ve gerekirse yetkili topluluk şirketine aktarılır. Verileriniz bunun ötesinde, yalnızca Leuze electronic GmbH tarafından yönetilen ve onay vermeniz halinde Leuze şirketler grubu içinde birleştirilen, merkezi olarak tutulan bir müşteri ve potansiyel müşteri veritabanında kullanılacaktır. Bu verilerin kullanılması, reklam ve pazar ile fikir araştırmaları amacıyla sınırlıdır. Onayınızı ileriye dönük olarak dilediğiniz zamanda geri çekebilirsiniz.

Örneğin çevrim içi alışverişte mal satın almak için peşin ödeme yaparsak, Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart, Almanya'dan matematiksel-istatistiksel prosedürlere dayalı bir kredi kontrolü alarak meşru çıkarlarımızı koruyabiliriz. Bu amaçla, kredi kontrolü için gerekli kişisel verileri Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart’a iletiyor ve sözleşme ilişkisinin kurulması, uygulanması veya sona erdirilmesi konusunda mantıklı bir karar için ödeme sorunuyla ilgili istatistiki olasılıklarla ilgili aldığımız bilgiyi kullanıyoruz. Kredibilite bilgisi olasılık değerleri (skor değerleri) içerebilir, bunlar bilimsel olarak kabul görmüş matematiksel-istatistiksel yöntem esasına göre hesaplanır ve hesaplamasına ayrıca adres bilgileri de dahil edilir. Korunmaya değer menfaatleriniz yasal hükümler gereği dikkate alınır.

Verileriniz aktarılmadan ve işlenmeden önce şifrelenir, böylece yetkisiz kişilerin erişimine karşı korunur. Lütfen şifresiz biçimde gönderilen e-postaların erişime karşı korunarak aktarılamayacağını hesaba katınız.

Verileriniz satılmaz, kiraya verilmez veya burada tarif edilenin dışında başka şekillerde üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Kişisel verilerin devlet kurumlarına ve resmi makamlara aktarılması yalnızca zorunlu ulusal düzenlemeler kapsamında gerçekleşir. Çalışanlarımız, acentelerimiz ve yetkili satıcılarımız en katı gizlilik yükümlülüğüne tabidir.

E-posta ve bülten yoluyla bilgi gönderimi

Bülten gönderimi, kullanıcın web sitesindeki kaydına bağlı olarak gerçekleşir:

İnternet sayfamızda ücretsiz bülten aboneliği imkanı sağlanmaktadır. Bu amaçla bize, bülten kaydı sırasında giriş ekranındaki veriler aktarılır.

Bu veriler e-posta adresi, hitap, ad, soyadı, endüstriyel dal bilgileridir.

Ayrıca kayıt esnasında aşağıdaki veriler toplanır:

(1) Çağıran bilgisayarın IP adresi
(2) Kayıt işleminin tarihi ve saati

Verilerin işlenmesi için kayıt işlemi sırasında rızanız alınır ve gizlilik beyanına atıfta bulunulur. Bülten gönderimi ayrıca mal veya hizmet satışı sebebiyle de gerçekleşir:

Mal veya hizmet edinirseniz ve bu esnada e-posta adresinizi paylaşırsanız, bu adres tarafımızca daha sonra bülten gönderimi için kullanılabilir. Böyle bir durumda bülten üzerinden yalnızca kendimize ait benzer ürün veya hizmetler için doğrudan reklam gönderilir.

Veri işlemeyle bağlantılı olarak bülten gönderimi için üçüncü şahıslar ile veri paylaşılmamaktadır. Veriler yalnızca bülten gönderimi için kullanılır.

Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen bülten kaydı sonrasında verilerin işlenmesi için yasal dayanak, kullanıcının rızası olduğu takdirde DSGVO Mad. 6 Fık. 1 lit.a. Mal veya hizmet satışı sonucu bülten gönderimi için yasal dayanak UWG Mad. 7 Fık. 3.

İrtibat

Bizimle e-posta adresi veya iletişim formu üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Tarafımıza bu şekilde aktarılan kişisel verileri tabii ki sadece iletişim kurmak için paylaştığınız amaç doğrultusunda kullanacağız.

İletişim kurmak için gerekli olmayan ve iletişim formumuz üzerinden girilen kayıtları sorguladığımız takdirde bunları daima opsiyonel olarak işaretledik. Bu bilgiler başvurunuzu somutlaştırmak ve talebinizle ilgili işlemi iyileştirmek için kullanılır. Bu bilgilerin bildirimi kesinlikle isteğe ve sizin rızanıza bağlıdır. Buradaki bilgiler iletişim kanallarıyla ilgiliyse (ör. e-posta adresi, telefon numarası) ayrıca, gerektiğinde talebinize yanıt vermek için bu iletişim kanalı üzerinden de size ulaşmamıza onay vermiş olursunuz.

Bu onayı dilediğiniz zaman tabii ki ileriye dönük iptal edebilirsiniz. Lütfen bu amaçla veri koruma ile ilgili şirketler topluluğu sorumlusuna başvurunuz, iletişim verilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Bilgi materyali

Ürünlerimizle ilgili olarak bizden bilgi materyali talep edebilirsiniz. Bunun için ilgili formu doldurmanız gerekir. Tarafımıza bu şekilde aktarılan kişisel verileri tabii ki sadece paylaştığınız amaç doğrultusunda kullanacağız.

Bilgi formumuzda bilgi materyalini göndermek için gerekli olmayan ayrıntıları talep edersek, bunları her zaman opsiyonel olarak işaretleriz. Bu bilgiler başvurunuzu somutlaştırmak ve talebinizle ilgili işlemi iyileştirmek için kullanılır. Bu bilgilerin bildirimi kesinlikle isteğe ve sizin rızanıza bağlıdır. Buradaki bilgiler iletişim kanallarıyla ilgiliyse (ör. e-posta adresi, telefon numarası) ayrıca, gerektiğinde talebinize yanıt vermek için bu iletişim kanalı üzerinden de size ulaşmamıza onay vermiş olursunuz.

Bu onayı dilediğiniz zaman tabii ki ileriye dönük iptal edebilirsiniz. Lütfen bu amaçla veri koruma ile ilgili sorumlu kişiye başvurunuz, iletişim verilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Başvurular

Leuze için başvuru portalımız üzerinden çevrim içi başvurabilirsiniz. Çevrim içi başvurunuz şifreli bağlantı üzerinden doğrudan insan kaynakları birimimize iletilir ve tabii ki gizli tutulur. Bilgilerinizi tabii ki yalnızca başvurunuzu işleme almak için kullanacağız ve Leuze şirketler topluluğu dışında üçüncü şahıslar ile paylaşmayacağız.

Başvuru prosedürü kapsamındaki veri işlemeye yönelik diğer bilgileri başvuru portalımızdaki gizlilik beyanında bulabilirsiniz. Belirli bir pozisyon için başvuruyorsanız ve bu pozisyon verilmişse veya sizi başka bir pozisyon için uygun veya daha uygun bulursak başvurunuzu memnuniyetle şirket içerisinde paylaşmak isteriz. Lütfen bu veri paylaşımına izin verip vermediğinizi bildiriniz. Kişisel verileriniz başvuru prosedürü tamamlandıktan sonra derhal silinir veya verilerin daha uzun süre kaydedilmesi konusunda açıkça onay verdiyseniz, maksimum 6 ay daha saklanır.

Lütfen başvurular için yalnızca başvuru portalını sunduğumuzu unutmayınız. Ancak yine de e-posta yoluyla başvuru yaptığınız takdirde, e-posta eklerinin şifreli olmadığını hatırlatmak isteriz.

Leuze Grup Şirketleri ile veri paylaşımı

Verileriniz prensip olarak Leuze Grubu dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, ancak yasalar bunu gerekli görürse veya sözleşme ilişkisinin uygulanması için gerekli olursa ya da siz veri paylaşılmasına açıkça onay verdiyseniz veriler paylaşılır. Verileriniz, harici hizmet sağlayıcılarına ve iş ortağı şirketlere, başvurunuzun işlemi için gerekli olduğu takdirde iletilir. Bu durumlarda aktarılan verilerin kapsamı en aza indirilir. Kişisel verileriniz hizmet sağlayıcılarımızın eline geçecek olursa bu kurumların veri koruma yasalarının hükümlerine aynı şekilde uymalarını sağlayacağız. Lütfen sağlayıcıların ilgili veri koruma açıklamalarına da uyunuz. Yabancı hizmetlerin içerikleri için ilgili hizmet sağlayıcısı sorumludur, böylece makullük kapsamında yasal gereksinimlere uygunluk için hizmetlerin kontrolünü gerçekleştiriyoruz.

Harici hizmet sağlayıcılarına veri aktarımı (siparişi işleme alan kurum)

Siparişimiz kapsamında faaliyet gösterdikleri takdirde ve Leuze electronic’e hizmetlerinde destek verdikleri takdirde verileriniz hizmet sağlayıcı iş ortaklarımızla paylaşılır.

Kişisel verilerinizin görevli hizmet sağlayıcısı tarafından işlenmesi, DSGVO Madde 28 gereği sipariş işlemesi kapsamında gerçekleşir. Bahsi geçen hizmet sağlayıcılarına bu tür kişisel bilgiler için erişim imkanı sadece ilgili işi yerine getirmeleri için sağlanır. Bu hizmet sağlayıcıların kişisel verilerinizi paylaşması veya kendi reklamları gibi başka amaçlar için kullanmaları yasaktır.

Harici hizmet sağlayıcıları kişisel verilerinizle temas kurdukları takdirde, yasal, teknik ve organizasyonel tedbirler ve düzenli kontroller ile bu hizmet sağlayıcılarının da geçerli veri koruma düzenlemelerine uymalarını garanti altına aldık. Kişisel verilerinizin başka şirketler ile ticari amaçla paylaşılması söz konusu değildir.

Web sitelerini iyileştirme araçları

Web sitelerini iyileştirme araçları üzerinden kişisel verilerin toplanması kapsamında yasal dayanağımız DSGVO Madde 6 Fık. 1 lit. f ve buna bağlı 47 numaralı değerlendirme nedenidir. Buna göre doğrudan reklam prensip olarak haklı menfaat oluşturmaktadır. Menfaatleriniz, temel haklarınız ve temel özgürlükleriniz bu noktada reklam konusundaki menfaatimizi aşmamaktadır, çünkü sizi gizlilik beyanımız kapsamında verilerin toplanması hakkında bilgilendirdik ve siz dilediğiniz zaman vazgeçme (link üzerinden veya tarayıcı ayarları üzerinden) imkanına sahipsiniz. Ayrıca sadece takma adlı bir izleme ayarımız var.

Çerezler

Sayfalarımızın bazı bölümlerinde çerezler kullanılmaktadır. Çerez, bir web sitesinden sizin sabit diskinize yerleştirilen küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler bilgisayarınıza bir zarar vermez ve virüsler içermez. Web sitelerimizin çerezleri hiçbir kişisel veriyi toplamazlar. Çerezlerin içerisinde yer alan bilgileri biz, web sitelerimizi daha kolay kullanmanız ve sizin ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek için kullanıyoruz.

Sitemizde hem oturum çerezleri hem de sürekli çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri geçici çerezlerdir, bunlar tarayıcı penceresi kapatılıncaya kadar ve oturum çerezi silininceye kadar kullanıcının internet tarayıcısına kaydedilir. Sürekli çerezler tekrar eden ziyaretler için kullanılır ve kullanıcının tarayıcısına belirli bir süre kaydedilir (genel olarak 1 yıl veya daha uzun süre). Tarayıcı kapatılsa dahi bu çerezler silinmemektedir. Bu tür çerezler, kullanıcı siteye geri geldiği anda onun tercihlerini yeniden kullanmak için kullanılır.

Tabii ki web sitemizi çerezsiz olarak da inceleyebilirsiniz. Çerezlerin bilgisayarınıza kaydedilmesini istemiyorsanız, tarayıcınızın sistem ayarlarından ilgili seçeneği devre dışı bırakabilirsiniz. Tarayıcınızın sistem ayarlarındaki kayıtlı çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. Bunun nasıl çalıştığı konusundaki ayrıntıları tarayıcınızın üreticisine ait talimatta bulabilirsiniz. Ancak web sitemizin çerezsiz muhtemelen sadece kısıtlı şekilde kullanılabileceğini hatırlatmak isteriz.

Google Analytics

Bu web sitesi Google Analytics kullanmaktadır. Google, bu web sitesinin işleticisi adına web sitesi etkinlikleriyle ilgili raporları derlemek ve web sitesi işleticisine web sitesi ve internet kullanımıyla ilgili daha fazla hizmet sağlamak için sizin web sitesini nasıl kullandığınızı değerlendirmektedir.

Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri, Düsseldorf Bölge Kararına istinaden İnternet hizmetlerine erişimin ölçümü için analiz yöntemlerinin verilerin korunmasıyla uyumlu biçimde tasarlanmasına ilişkin Google ile mutabakat yapmasından bu yana, Google Analytics’in veri korumasına uygun ve şikayetsiz kullanımı belirli koşullar altında mümkündür. Biz de tabii ki bu koşullara uymaktayız. Özellikle, bu web sitesinde IP adreslerinin anonim bir şekilde toplanmasını sağlamak için Google Analytics’in I “gat._anonymizeIp();” koduyla genişletildiğini belirtmek isteriz (IP maskeleme olarak adlandırılır). IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği Üye Devletleri veya AET hakkındaki Anlaşmanın taraf ülkelerinde öncesinde kısaltılmaktadır. Sadece istisnai hallerde tüm IP adresi Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google Analytics çerçevesinde sizin tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmemektedir. Kullanım şartları ve veri koruma hakkındaki diğer bilgileri burada bulabilirsiniz: https://www.google.com/analytics/terms/de.html ya da https://www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics de yine “çerezler” kullanmaktadır. Çerezlerden dolayı bu web sitesini kullanımınız hakkında üretilen bilgiler genel olarak Google’ın ABD’deki bir sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Çerezlerin saklanmasını tarayıcı yazılımınızdaki bir ayar ile önleyebilirsiniz: Bu durumda bu web sitesindeki tüm işlevleri tam kapsamlı olarak kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Ayrıca, Google'ın çerezlerle oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) ilgili verileri toplamasını ve bu verileri tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek işlemesini engelleyebilirsiniz. Burayı tıklarsanız, gelecekte bu web sitesini ziyaret ettiğinizde Google'ın verilerinizi toplamasını önlemek için bir çerez ayarlanır: Google Analytics'i devre dışı bırakın.

Trusted Shops Trustbadge’in dahil edilmesi

Trusted Shops kalite mührümüzün ve toplanan değerlendirmelerin ve de Trusted Shops ürünlerinin teklifini alıcılara sipariş sonrasında göstermek için bu web sitesine Trusted Shops Trustbadge dahil edilmiştir.

Bu, menfaat değerlendirmemiz kapsamında hizmetimizin en iyi şekilde pazarlanmasına yönelik ağırlık kazanan haklı menfaatlerimize yarar sağlamaktadır. Trustbadge ve bundan dolayı elde edilen hizmetler, Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln şirketinin bir hizmetidir.

Trustbadge çağrılırken, web sunucusu otomatik olarak bir günlük sunucu dosyası kaydeder, bu da ör. IP adresinizi, çağrının tarihini ve saatini, aktarılan veri miktarını ve sorgulanan sağlayıcının bilgilerini (erişim verileri) içermektedir ve çağrı kayıt altına alınmaktadır. Bu erişim bilgileri değerlendirilmez ve sizin sitemizi ziyaret ettiğiniz tarihten en geç yedi gün sonra otomatik olarak üzerine bilgi yazılır.

Siparişinizi tamamladıktan sonra Trusted Shops ürünlerini kullanmaya karar verdiğiniz takdirde veya daha önce kullanmak için kayıt yaptırdıysanız diğer kişisel veriler yalnızca Trusted Shops’a aktarılır. Bu durumda sizinle Trusted Shops arasında sözleşmeye dayalı bir anlaşma geçerli olur.

Pazarlama e-postalarının gönderimi profesyonel postalama yazılımı olan Mailingwork ile gerçekleştirilir, sunucunun merkezi Almanya’da bulunmaktadır. E-postalar izleme pikselleri içermektedir. Bu, HTML postalaması içerisine yerleştirilmiş bir minyatür grafiktir, böylece günlük dosya kaydı ve günlük dosya analizi yapılabilir. Yerleştirilmiş izleme piksellerinin yardımıyla Leuze electronic GmbH & Co.KG, bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını tespit edebilir. Teknik olarak e-posta gönderim sunucusu üzerinden iletimi sağlamakta olan bir link izlemesiyle hangi linklerin açıldığı değerlendirilir. Bu esnada kişisel bir kullanım profili hazırlanır.

Bülten izlemesi üzerinden toplanan kişisel veriler işlemeden sorumlu kişi tarafından kaydedilir ve e-posta gönderimini iyileştirmek ve gelecekteki e-postaların içeriklerini ilgili şahsın menfaatlerine daha uygun hale getirmek için değerlendirilir. Toplanan kişisel veriler üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz. Veri sahipleri, bu amaç için verilen ayrı rıza beyanını - çift onay prosedürü yoluyla - herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahiptir.

İptal sonrasında bu kişisel veriler işlemeden sorumlu kişi tarafından silinir ve veri kümesine gelecekteki gönderimler için profil çıkarma notu eklenir. Haber bülteni aboneliğinden çıkarsanız, Leuze electronic GmbH & Co. KG bunu otomatik olarak geri çekilme olarak yorumlar.

WiredMinds

Web sitemizde, ziyaretçi davranışını analiz etmek için wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) firmasının izleme pikselleri teknolojisi kullanılmaktadır.
Bu esnada veriler toplanır, işlenir ve kaydedilir ve bunlardan takma adla bir kullanım profilleri oluşturulur. Mümkün ve anlamlı olan yerlerde bu kullanım profilleri tamamen anonim hale getirilir. Bunun için çerezler devreye girebilir. Çerezler, ziyaretçinin internet tarayıcısına kaydedilen küçük metin dosyalarıdır ve internet tarayıcısını yeniden teşhis etmeye yarar. Kişisel veriler de içerebilecek bu toplanan veriler, wiredminds’a aktarılır veya doğrudan wiredminds tarafından toplanır. wiredminds, ziyaretlerden dolayı web sitelerine bırakılmış bilgileri, anonimleştirilmiş kullanım profilleri oluşturmak için kullanabilir. Bu esnada elde edilen veriler, bu web sitesinin ziyaretçisini şahsen teşhis etmek amacıyla ilgili şahsın özel rızası olmadan kullanılmaz ve bunlar takma ad taşıyıcıları üzerinden kişisel veriler ile birleştirilmez. IP adresleri toplanmışsa son numara bloğu silinerek derhal anonimleştirilir. Veri toplama, işleme ve kaydetme işlemleri her zaman ileriye dönük iptal edilebilir: Web sitesi izlemesinden çıkar.

reCAPTCHA: Google Inc

Formların aktarılması için e Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri) şirketinin reCAPTCH servisini kullanmaktayız. Bu, makineyle ve otomatikleştirilmiş olarak kötü niyetli veri işlenmesini önlemek için kullanılır. Denklik kapsamında IP adresiniz ve Google tarafından reCAPTCHA hizmeti için gerekli olan veriler de Google’a aktarılabilir. Bu konuda Google Inc’in farklı veri koruma hükümleri geçerlidir. Google Inc.’in veri koruma düzenlemelerine ilişkin diğer bilgileri aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz: http://www.google.de/intl/de/privacy veya https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Social Bookmarks

Web sitemize Facebook, Xing, LinkedIN, Twitter ve YouTube’a ait sosyal yer imleri yerleştirilmiştir. Sosyal yer imleri, internet okuma işaretleridir, böyle bir hizmetin kullanıcıları linkle ve haber bildirimlerini toplayabilir. Bunlar web sitemizde sadece ilgili hizmetler için link olarak yerleştirilmiştir. Bağlı grafiğin tıklanmasından sonra ilgili hizmet sağlayıcısının sayfasına yönlendirilirsiniz, yani ancak o zaman kullanıcı bilgileri ilgili hizmet sağlayıcısına aktarılır. Bu web sitelerini kullanırken kişisel verilerinizin kullanımıyla ilgili bilgileri lütfen ilgili hizmet sağlayıcısının veri koruma hükümlerinden alınız.

Google Haritalar

Merkezlerimizi ziyaret etmenize imkan sağlamak için münferit merkezlerimiz ilgili linkler ile Google Haritalar üzerinde gösterilmişti. Bu linki tıkladığınız anda doğrudan Google Haritalar’a yönlendirilirsiniz. Bu esnada tarafımızca veri toplanmamaktadır.

Web sitemizi terk edip Google Haritalar’a geçiş yaptığınız anda kişisel verilerinizin toplanmasından yalnızca Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) sorumlu olur. Google tarafından verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntılı bilgileri Google’ın veri koruma açıklamalarında bulabilirsiniz: www.google.com/privacypolicy.html.

Veri güvenliği

Leuze electronic, bizim tarafımızdan yönetilen verilerinizi yetkisiz kişiler tarafından kazara veya kasıtlı manipülasyona, kayba, imhaya veya erişime karşı korumak için teknik ve organizasyonel emniyet önlemlerini kullanır. Emniyet tedbirlerimiz teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli iyileştirilmektedir.

İlgililerin hakları

Sizin kişisel verileriniz işleniyorsa DSGVO anlamında ilgili kişi sizsiniz ve sorumluya karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • DSGVO Mad. 15’E göre bilgi edinme hakkı

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızca işlenip işlenmediği konusunda onay isteyebilirsiniz. Sizin verilerinizi işlediysek, DSGVO Madde 15’te belirtilen bilgi edinme hakkınız bulunur.

 • Düzelttirme hakkı

Sizden topladığımız veriler hatalı veya eksik olursa DSGVO Madde 16’ya göre derhal düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

 • İşlemenin sınırlandırılmasını isteme hakkı

DSGVO Madde 18 şartları altında ayrıca sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılmasını isteyebilirsiniz.

Sınırlandırma sonrasında verileriniz sadece sizin onayınızla veya yasal hakların talep edilmesi, uygulanması veya savunulması için ya da başka gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak için veya birliğin ya da bir üye devletin önemli resmi menfaati nedeniyle işlenmeye devam edilebilir. Sınırlamayı kaldırmadan önce sizi bilgilendiriyoruz.

 • Silinmesini isteme hakkı

DSGVO Madde 17 Fık. 1’de belirtilen bir nedenin varlığı sebebiyle, DSGVO madde 17 Fık. 3’e göre silme yükümlülüğünün bir istisnası bulunmadıkça, kişisel verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz.

 • Bilgilendirilme hakkı

Bize karşı işlemenin düzeltilmesi, silinmesi veya kısıtlanması hakkını talep ettiyseniz, DSGVO Madde 19 gereği, bildirimin imkansız veya orantısız bir masrafa bağlı olmadığı takdirde kişisel verilerinizi alan tüm alıcılara bildirimde bulunmakla yükümlüyüz. Ayrıca, alıcılar tarafından bilgilendirilme hakkınız bulunmaktadır. Sorumluya karşı bu alıcılar hakkında bilgilendirilme hakkını kullanabilirsiniz.

 • Verilerin aktarılabilirliği konusunda hak

Ayrıca DSGVO Madde 20 Fık. 1 lit.a koşullarının karşılanması veya kişisel verilerinizin doğrudan bizim tarafımızdan başka bir sorumluya aktarılması şartıyla, bu teknik olarak mümkün olduğu ve başka kişilerin hak ve özgürlükleri bundan dolayı olumsuz etkilenmemesi koşuluyla, DSGVO Madde 20 doğrultusunda, sizinle ilgili kişisel verilerin makineyle okunabilir formatta alma ve verileri bir başka sorumluya engelsiz olarak aktarılmasını isteme hakkına sahipsinizdir. Bu hak, bir görevin kamu yararına yerine getirilmesi veya resmi yetkinin kullanılması için gerekli kişisel verilerin işlenmesi için geçerli olmayacaktır.

 • İtiraz hakkı

Dilediğiniz zaman Leuze electronic GmbH & Co. KG firmasına karşı DSGVO Mad. 6 Fık. 1 lit. f’e göre kişisel verilerinizin işlenmesini iptal edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

İtiraz etmeniz halinde, meşru işleme nedenleri çıkarlarınız, hak ve özgürlüklerinizden daha ağır basmadığı veya verinin işlenmesi yasal talepleri ileri sürmeye, kullanmaya veya savunmaya hizmet etmediği sürece kişisel verilerinizi işlemeyeceğiz.

 • Veri koruma düzenlemeleri kapsamındaki rıza beyanını iptal ettirme hakkı

Leuze electronic GmbH & Co. KG’den her zaman bir beyan ile veri koruma düzenlemeleri kapsamındaki rıza beyanınızı iptal ettirme hakkına sahipsiniz. Rızanın iptali ile rızanızla iptal tarihine kadar işlenen verilerin yasallığı korunacaktır.

 • Denetim makamı nezdinde itiraz hakkı

Bunlarla ilgili kişisel verilerin işlenmesinin bu Yönetmeliğe aykırı olduğunu düşünüyorsanız, başka herhangi bir idari veya adli kanun yoluna bakılmaksızın, özellikle ikamet ettiğiniz Üye Devlette, iş yerinizde veya sözde ihlalin bulunduğu yerde herhangi bir zamanda bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Gizlilik Beyanı Değişiklikleri

Bu düzenlenen gizlilik beyanı internetin veya hizmetin geliştirildiği süre içerisinde uyarlanacaktır. Değişiklikleri bu sayfada zamanında bildireceğiz. Verilerin kullanım şartlarının güncel vaziyeti açısından bilgi almak için sayfa düzenli aralıklarla incelenmelidir.

Veri koruma görevlisi

Nicolas Hermann
c/o Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
E-posta: datenschutz@leuze.com

Sorumlunun iletişim bilgileri

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Almanya

Şirket yönetimi

Ulrich Balbach, adres yukarıdaki gibidir

İrtibat

Telefon: +49 7021 573-0
Faks: +49 7021 573-199
E-posta: info@leuze.com