Arşiv - Tanımlama

Burada, ürünler alanında artık gösterilmeyen yapı serilerine ilişkin dokümantasyon ve yazılımları bulabilirsiniz. 

Mobil 2D kod okuyucusu

Kullanma talimatı
Konfigürasyon yazılımı
Kısa kılavuz
USB sürücü

Kullanma talimatı
Konfigürasyon yazılımı
Kısa kılavuz
USB sürücü

Kullanma talimatı
Veri sayfası
Konfigürasyon yazılımı
Kısa talimat IT 4800
USB sürücü

Kullanma talimatı IT 4820
Veri sayfası IT 4620
Konfigürasyon yazılımı
Kısa talimat IT 4820
USB sürücü

Kullanma talimatı IT 6300
Kullanma talimatı IT 6320
Veri sayfasi IT 6300
Yapılandırma kodları IT 6300
Yapılandırma kodları IT 6320
Kısa talimat IT 6300
Kısa talimat IT 6320
IT 63x0 için yazılım

Mobil barkod okuyucusu

Kullanma talimatı
Kısa kılavuz

Kullanma talimatı IT 3800g
Kullanma talimatı IT 3800i
Konfigürasyon yazılımı
Kısa talimat IT 3800g
Kısa talimat IT 3800i
USB sürücü

Kullanma talimatı
Konfigürasyon yazılımı
Kısa kılavuz
USB sürücü

Kısa kılavuz

Veri sayfası
User Guide

Veri sayfasi Z-3070
Veri sayfasi Z-3071 WA

Veri sayfası

Sabit 2D kod okuyucusu

Kullanma talimatı
Veri sayfası
Konfigürasyon yazılımı
Kısa kılavuz
USB sürücü

Veri sayfasi LSIS 122
Veri sayfasi LSIS 123
Yapılandırma kodları LSIS 123
Konfigürasyon yazılımı
Kısa talimat LSIS 12x
Emülasyon yazılımı klavyesi
USB sürücü

Veri sayfası
VR2300 yazılımı
Teknik tanım

Sabit barkod okuyucusu

Konfigürasyon yazılımı
Kullanma talimatı
V0116'ya kadar GSD dosyası BCL 34
V0202'ye kadar GSD dosyası BCL 34
V0117 ile V0119 arası GSD dosyası BCL 34
V0123 ve üzeri GSD dosyası BCL 34
Yazılım BCL 34_504i
Teknik tanım BCL 31_32
Teknik tanım BCL 34

Konfigürasyon yazılımı
Veri sayfasi BCL 41
Teknik tanım BCL 40

Teknik tanım BCL 5
Teknik tanım BCL 5_DD 50

Teknik tanım

Konfigürasyon yazılımı
Teknik tanım

Teknik tanım BCL 90
Teknik tanım BCL 90 CAX
Yapılandırma yazılımı V460

Teknik tanım DD 55
Teknik tanım DD 55 IS

Teknik tanım

Veri sayfası

Sabit RFID yazma/okuma cihazları

Teknik tanım