Prefabrik soket bağlantıları

Konnektör (erkek) veya soket (dişi) olarak tesiste ayarının yapılması için kullanıcı ayarlı konnektörler.