Emniyet kumanda cihazları

ACİL DURDURMA durumu için EN ISO 12100-1 kapsamında emniyet ekipmanının ve örneğin ACİL DURDURMA butonu veya halat çekme anahtarı gibi tamamlayıcı, koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Acil durdurma butonları, belli bir yerdeki durdurma komutunun verilmesinin anlam kazandığı yere yerleştirilir. Geniş tehlike bölgelerinde ACİL DURDURMA ipli switchi kullanılır.