Rozwiązania czujnikowe dla regałów przesuwnych

Regały przesuwne pozwalają na ekonomiczne i efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej Należy stworzyć możliwość szybkiego i bezpiecznego dostępu do towarów znajdujących się na pojedynczych regałach.

Nasze czujniki gwarantują dokładne położenie i synchronizację regałów i napędu. Czujniki bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła oraz wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa zapewniają również ochronę stóp oraz ochronę dostępu do przejść między regałami.

[01] Monitorowanie przestrzeni wokół nóg

Wymóg:
Monitorowanie przestrzeni wokół nóg podczas poruszania się regału przesuwnego. Jeśli kilka rzędów regałów jest zainstalowanych jeden za drugim, to sygnały z czujników dla poszczególnych rzędów nie mogą się ze sobą pokrywać.

Rozwiązanie:
Urządzenia bezpieczeństwa z pojedynczą wiązką światła SLS 46C monitorują przestrzeń w rejonie stóp na odległość aż do 70 m. Są dostępne w wariantach z 4 oraz z 2 wyjściami, z których ta druga jest szczególnie łatwa do ustawienia. Zastosowanie systemów wykorzystujących światło czerwone i podczerwień pozwala zapobiegać wzajemnym wpływom pomiędzy rzędami regałów.

[02] Ochrona przed kolizją i monitorowanie odległości

Wymóg:
Podczas zamykania przejścia między dwoma regałami, należy zabezpieczyć je przed kolizją. W tym celu należy określić odległość między półkami. Za pomocą wyjść przełączających należy określić dwie odległości.

Rozwiązanie:
Uniwersalne refleksyjne czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła HT46C stosują światło czerwone lub podczerwień, by niezawodnie wykrywać nawet obiekty z połyskiem lub ciemne. Urządzenia wyposażone są w dwa wyjścia przełączające, z których każde może być łatwo przyuczone dla odpowiedniego dystansu.

[03] Ochrona dostępu do przejść między regałami

Wymóg:
Jeśli w przejściu znajduje się pojazd lub przejście jest zamknięte, wówczas należy zabezpieczyć do niego dostęp.

Rozwiązanie:
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa serii MLD 500 są stosowane do ochrony dostępu. W przypadku zasięgu działania do 8 m dostępne są szczególnie efektywne ekonomicznie systemy ze zintegrowanym nadajnikiem-odbiornikiem, które wymagają podłączenia elektrycznego tylko z jednej strony. Alternatywnie, systemy nadajnik-odbiornik oferują zasięg roboczy aż do 70 m.