RFID

W przypadku RFID niepotrzebny jest bezpośredni "kontakt wzrokowy" między jednostką zapisu/odczytu a transponderem. Informacje z transpondera są odczytywane jako fale elektromagnetyczne. Dzięki temu systemy te nawet w najtrudniejszych warunkach są praktyczne i niezawodne.