RFID

W przypadku RFID niepotrzebny jest bezpośredni "kontakt wzrokowy" między jednostką zapisu/odczytu a transponderem. Informacje z transpondera są odczytywane jako fale elektromagnetyczne. Dzięki temu systemy te nawet w najtrudniejszych warunkach są praktyczne i niezawodne.

Korzyści dla Ciebie

 • Nie jest konieczny "kontakt wzrokowy" między jednostką zapisu/odczytu a transponderem: Fale radiowe przenikają – zależnie od zakresu częstotliwości – różne materiały, takie jak drewno, karton i plastik

 • Możliwość integracji:
  Z produktem lub środkiem transportu można zintegrować transponder RFID.

 • Wytrzymałe i niezawodne:
  Systemy RFID dzięki swojej wytrzymałości niezawodnie pracują nawet w trudnych warunkach otoczenia.

 • Przechowywanie danych podczas procesu produkcji:
  Jeśli transpondery z możliwością zapisu są używane w procesie produkcyjnym, wówczas można zapisywać dane dotyczące produkcji i jakości bezpośrednio w trakcie trwania procesu.

 Know-How

Czym jest system RFID?

RFID, czyli Radio Frequency Identification, to technologia identyfikacji i lokalizacji obiektów za pomocą fal radiowych. System RFID składa się co najmniej z jednego transpondera RFID oraz jednej jednostki zapisu/odczytu, które są wyposażone w anteny zintegrowane i/lub zewnętrzne. 

Jak działa system RFID?

Do przesyłania danych między transponderem a jednostką zapisu lub czytnikiem RFID wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Każdy transponder RFID składa się z anteny i mikroczipu. W mikroczipie zapisany jest unikalny, niezmienny numer seryjny, tzw. Unique ID. Zależnie od rodzaju transpondera w mikroczipie mogą być zapisane również dalsze dane dotyczące obiektów.

Transpondery RFID dzielą się na aktywne, które używają zintegrowanego źródła prądu do transmisji danych, oraz pasywne, które pobierają energię do transmisji danych z pola elektromagnetycznego czytnika RFID. Systemy RFID wykorzystują do transmisji danych niskie częstotliwości/LF (125 kHz), wysokie częstotliwości/HF (13,56 MHz) lub ultrawysokie częstotliwości/UHF (865 MHz do 928 MHz). Zależnie od wykorzystywanej częstotliwości różni się zasięg, prędkość transferu i podatność na zakłócenia.

W jakich obszarach można stosować RFID?

 • Sterowanie przebiegiem produkcji
 • Kontrola dostępu
 • Identyfikacja osób i obiektów
 • Identyfikacja skidów, zbiorników i palet
 • Sterowanie przepływem materiału w systemach transportowych i magazynowych lub w przemyśle motoryzacyjnym

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze systemu RFID?

 • Odczytać numer UID i porównać z bazą danych
 • Jak aktywuje się cykl zapisu/odczytu?
 • Tryb swobodny cyklu zapisu/odczytu
 • Wyzwalanie cyklu zapisu/odczytu
 • Czy wymagane są dalsze dane transpondera?
 • Interfejs i protokół do systemu nadrzędnego (Industrial Ethernet lub interfejs szeregowy)
 • Koncepcja podtrzymywania danych
 • Zapisywanie (powtarzalne) danych na transponderze

Aplikacja

Identyfikacja zbiorników RFID

Wymóg:
W przemyśle spożywczym zbiorniki, a przez to również nośniki danych, są narażone na różne procesy czyszczenia i działanie chemikaliów. Aby na każdym etapie obróbki dało się odczytać i w razie potrzeby zapisać dane produktu, nośniki danych muszą być szczególnie wytrzymałe.

Rozwiązanie:
Transpondery TFM i TFI dzięki wysokiemu stopniowi ochrony, do IP 68/69K, w połączeniu z urządzeniami do (zapisu/)odczytu RFM i RFI doskonale nadają się do zastosowania w przemyśle spożywczym. Na transponderach RFID TFM podczas procesu produkcji można zapisywać dane dotyczące jakości i procesu.

Identyfikacja RFID Skid

Wymóg:
W przemyśle motoryzacyjnym nośniki danych podczas procesów wykańczania powierzchni części karoserii muszą znosić wysokie temperatury. Ponadto cząstki lakieru mogą utrudniać "kontakt wzrokowy" z nośnikiem danych.

Rozwiązanie:
Fale RFID urządzeń do zapisu i odczytu RFM są w stanie przenikać nawet warstwy lakieru. Transpondery RFID wytrzymują temperatury do 250°C.

Identyfikacja palet RFID

Wymóg:
W identyfikacji palet nośnik danych znajduje się albo na palecie, albo na transportowanym materiale. Możliwe, że stopy palety są zabrudzone, albo że nośnik danych jest zakryty folią opakowaniową. Wskutek tego "kontakt wzrokowy" między urządzeniem do identyfikacji a nośnikiem danych jest możliwy tylko w ograniczonym stopniu, lub całkowicie niemożliwy.

Rozwiązanie:
W urządzeniach do zapisu/odczytu RFM odczyt i zapis nośnika danych mogą następować również bez "kontaktu wzrokowego". Niewrażliwe na zabrudzenia transpondery serii TFM są dostępne w wersjach Hardtag oraz Smart Label.

 

Identyfikacja – przegląd produktów (PDF, ~3 MB)