Leuze SenseBees

Oto najmniejsi, lecz bardzo pracowici członkowie naszego zespołu: kolonie pszczół Leuze SenseBees.

Jako rodzinne przedsiębiorstwo zakorzenione w naszym regionie czujemy się odpowiedzialni za ochronę lokalnego ekosystemu. Obejmuje to między innymi wkład w utrzymanie populacji pszczół oraz miejscowej bioróżnorodności. Pszczoły istnieją na Ziemi już od ponad 100 milionów lat. Odgrywają ważną rolę w podtrzymaniu naszego ekosystemu. Tysiące drzew owocowych, warzyw i dzikich roślin są zależne od pszczół oraz innych zapylaczy. Rośliny te są z kolei ważnym źródłem pożywienia dla innych owadów i zwierząt. Jedna kolonia pszczół wspiera bioróżnorodność w promieniu sięgającym nawet pięciu kilometrów.

Obszary zielone będące domem dla naszej kolonii pszczół są częścią terenów Leuze. Oprócz lip rosną tam też liczne i różnorodne drzewa owocowe oraz inne rośliny przyjazne pszczołom. Nasi skrzydlaci pracownicy czuwają nad tym biotopem i przyczyniają się do jego dobrostanu.

Naszymi SenseBees opiekuje się doświadczony pszczelarz Edwin Votteler. Biolog starannie dba o pszczoły i zapewnia, aby następne pokolenia Leuze SenseBees na wiosnę miały idealne warunki rozwoju.

Naturalnie, nasze kolonie pszczół produkują także miód. Ponieważ na terenach Leuze znajduje się wiele drzew lipowych, możemy nazwać nasz pierwszy miód mianem „miodu lipowego z Owen”.Czy wiesz, że...

...pszczoły żywią się wyłącznie pyłkami kwiatowymi i nektarem?

...jedna pszczoła pokonuje w ciągu swojego życia około 8000 km?

...królowa pszczół składa około 120 000 jaj w okresie od lutego do września?

...przeobrażenie z larwy w pszczołę trwa 21 dni?

...słoik miodu o pojemności 500 gramów jest efektem życiowej pracy 200 pszczół?