Montaż końcowy

 

Zanim będzie można się cieszyć z wyprodukowanego samochodu, należy połączyć niezliczone pojedyncze podzespoły i elementy w produkty częściowe i końcowe.

Na linii drzwi przeprowadzany jest montaż modułów drzwi ze wszystkimi elementami wyposażenia. W dziale konstrukcji wnętrz układane są kable grubości ramienia, klejone dywaniki i montowany kokpit. Równolegle z podwoziem łączony jest silnik i skrzynia biegów. I wreszcie kluczowy etap: kompletny układ napędowy zostaje połączony z karoserią. Następnie przeprowadzane są kolejne kroki – montuje się koła, szyby, fotele i reflektory. Po napełnieniu oleju, paliwa i wody pojazd jest przekazywany do kontroli końcowej – ostatniej stacji w procesie produkcyjnym.

Kontrola pozycji zalicza się do najczęstszych obszarów zastosowania czujników w montażu końcowym. Nasze obszerne portfolio optycznych czujników odległości i systemów pozycjonowania kodów kreskowych wspiera wiele zróżnicowanych kroków montażu. Prawidłowe przyporządkowanie podzespołów w pojeździe zapewniane jest przez nasze czytniki kodów do identyfikacji części oraz liczne rozwiązania do kontroli typu.

[01] Zabezpieczanie przed najechaniem na elektrycznych kolejkach podwieszanych

Wymóg:
Właściwy montaż pojazdu zaczyna się od zdemontowania drzwi. Drzwi, które przeszkadzałyby na dalszych etapach montażu, zostają zdemontowane i są przetwarzane oddzielnie na linii do drzwi. Przy transporcie za pomocą elektrycznej kolejki podwieszanej (EHB) należy zapewnić ochronę przed kolizją zawieszonych części przez pomiar odległości.

Rozwiązanie:
Optyczne czujniki odległości ODS 10/HT10 i ODSL 96 kontrolują odstęp między zawieszonymi częściami. Urządzenia serii 10 dokonują pomiarów na obiekcie lub – z zasięgiem do 8 m – na współpracującym reflektorze. Konfiguracja następuje za pomocą wyświetlacza lub IO-Link. Do większych wartości zasięgu nadają się urządzenia serii ODSL 96.

[02] Odczyt kodów w celu przyporządkowania drzwi

Wymóg:
Zdemontowane drzwi należy skompletować odpowiednio do ich wersji wyposażenia i na zakończenie procesu ponownie przyporządkować do właściwego pojazdu. Papierowa etykieta z kodem kreskowym identyfikuje indywidualne drzwi i pomaga je śledzić w procesie produkcyjnym. W celu identyfikacji drzwi należy odczytać naniesiony na nie kod kreskowy.

Rozwiązanie:
Czytnik kodów kreskowych BCL 300i rejestruje kody z odległości do 700 mm. Dla większych odległości odczytu, do 2400 mm, stosuje się czytnik kodów kreskowych BCL 500i. Odpowiednio do rozmieszczenia kodów i połączenia ze sterowaniem dostępne są pasujące warianty optyki i interfejsy.

[03] Ochrona obszaru na platformach przesuwnych

Wymóg:
W montażu końcowym często stosowane są platformy przesuwne. Na pojedynczych stacjach należy zabezpieczać przed dostępem obszary robocze lub obszary zagrożenia robotów.

Rozwiązanie:
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 nadają się do równoległego monitorowania do 4 pól ochronnych w celu ochrony obszarów w zautomatyzowanych instalacjach produkcyjnych i przy współpracy ludzi z robotami. Ich interfejsy PROFIsafe umożliwiają łatwą integrację z sieciami przemysłowymi i oferują szerokie możliwości diagnostyki.

[04] Pomiar odległości w celu dopasowania położenia kokpitu

Wymóg:
Kokpit jest wprowadzany do pojazdu przy użyciu robotów lub pomocy montażowych, następnie musi zostać umieszczony w położeniu końcowym z zachowaniem bardzo ścisłych tolerancji. Należy w tym celu określić odległości i odstępy, aby przekazać do manipulatora ważne informacje o położeniu.

Rozwiązanie:
Optyczne czujniki odległości ODS 9 wyznaczają nowe standardy precyzji i wygody obsługi. Dostarczają one dokładnych wartości pomiarowych również w trudnych warunkach, np. przy obiektach z połyskiem. Wartości te można odczytać na zintegrowanym wyświetlaczu. Obsługiwany profil IO-Link Smart Sensor umożliwia szybką i bezbłędną wymianę urządzeń.

[05] Pozycjonowanie elektrycznej kolejki podwieszanej

Wymóg:
Elektryczne kolejki podwieszane przejmują nie tylko zadanie transportu pojazdów. Umożliwiają one, poprzez obracanie, opuszczanie lub podnoszenie, również wyrównanie karoserii, aby zapewnić optymalne pozycje robocze pracownikom odpowiedzialnym za montaż. W tym celu należy ciągle i precyzyjnie określać położenie jednostki transportowej na nośniku.

Rozwiązanie:
Kompaktowe systemy pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i umożliwiają dokładne pozycjonowanie na długości do 10 000 m. Interfejsy fieldbus , przemysłowy Ethernet oraz połączenia SSI i szeregowe sprawiają, że integracja ze sterowaniem jest prosta i elastyczna. Równie proste są konfiguracja i diagnostyka urządzeń.

[06] Pomiar odległości przy opuszczaniu karoserii

Wymóg:
W kluczowym kroku montażu samochodu karoseria jest łączona z układem napędowym. W tym celu układ napędowy jest przesuwany pod karoserię, a następnie mocno z nią skręcany. Przy podnoszeniu lub opuszczaniu części należy określić odległości komponentów względem siebie.

Rozwiązanie:
Laserowe czujniki triangulacyjne ODS 9 są zainstalowane na przyrządzie montażowym i monitorują odległość od karoserii, aby można ją było precyzyjnie osadzić. Oferują one optymalne połączenie zasięgu, rozdzielczości i powtarzalności. Różne wyjścia oraz IO-Link umożliwiają optymalną integrację urządzeń.

[07] Kontrola pozycji spasowań

Wymóg:
Przy obniżaniu karoserii pozycje zawieszenia na podwoziu i pozycje amortyzatorów muszą się ze sobą zgadzać. W tym celu należy określić pozycję spasowania na podwoziu i podać ją jako współrzędne x i y.

Rozwiązanie:
Kamera inteligentna LSIS 400 kontroluje wymiary i prawidłowe osadzenie obu części. Dostępnych jest wiele narzędzi do kontroli kształtów i długości, np. funkcje pomiarowe i BLOB. Dzięki silnikowej regulacji ostrości możliwe jest elastyczne zastosowanie. Konfiguracja jest realizowana łatwo i wygodnie przez przeglądarkę sieci Web.

[08] Odczyt kodów w celu przyporządkowania kół

Wymóg:
Kompletne koła – składające się z opon i obręczy – są odpowiednio do zadania produkcyjnego podawane na linię montażową. W celu prawidłowego przyporządkowania kół do pojazdu należy odczytać kod kreskowy umieszczony na etykiecie. Etykieta może się znajdować w dowolnym miejscu na obwodzie koła.

Rozwiązanie:
Dla pokrycia całej opony używanych jest kilka czytników kodów kreskowych BCL 500i lub BCL 600i. Urządzenia wyróżniają się dużym zasięgiem odczytu i głębią ostrości. Identyfikacja kodu jest wspierana przez technologię Code Fragment, która łączy wyniki częściowe w kompletny wynik odczytu.

[09] Kontrola konturów w celu monitorowania typu

Wymóg:
Zależnie od liczby modeli i różnych detali wyposażenia drzwi przy ich montażu należy podjąć odpowiednie kroki, aby nie doszło do zamiany. W tym celu należy kontrolować kontur drzwi.

Rozwiązanie:
Pomiarowe kurtyny świetlne CML 700i dzięki długościom pola pomiarowego do 2960 mm, różnym rozdzielczościom i bardzo krótkim czasom cyklu niezawodnie realizują zadania o zróżnicowanych wymogach. Przemyślane rozwiązania montażowe i duża liczba zintegrowanych interfejsów ułatwiają instalację i integrację urządzeń.

[10] Wykrywanie otwartej maski silnika

Wymóg:
Aby pojazd można było zadokować w stacji napełniania, należy zapewnić, że maska silnika będzie otwarta. Konieczne jest wykrywanie tego za pomocą odpowiedniego czujnika.

Rozwiązanie:
Pomiarowe i przełączające czujniki odległości ODS 110/HT 110 działają na zasadzie pomiaru czasu przebiegu (TOF) i umożliwiają niezawodne wyniki na odległościach do 5 m. Konfiguracja następuje w prosty sposób za pomocą przycisku przyuczania lub IO-Link. Dzięki kompaktowym wymiarom urządzenia można je elastycznie integrować z systemem.

[11] Ochrona dostępu do stacji napełniania

Wymóg:
Pojazdy są automatycznie napełniane w stacji. Ponieważ podczas procesu napełniania w systemie nie mogą przebywać żadne osoby, należy zabezpieczyć dostęp do stacji. Jednocześnie system czujników bezpieczeństwa ma umożliwić transport pojazdów do stacji. Dodatkowo należy monitorować także stan zamknięcia klap wahadłowych.

Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportu pojazdów i gwarantują wysoką dostępność oraz skuteczną ochronę przed manipulacją. Bramkowanie częściowe jednocześnie wykorzystuje górne wiązki kurtyny bezpieczeństwa do monitorowania klap wahadłowych.