Lakiernia

 

Przed naniesieniem barwnego lakieru przeprowadzanych jest wiele procesów przygotowawczych. Zaczynają się one od czyszczenia, po którym następują fosforanowanie, kąpiel kataforetyczna, suszenie i wreszcie właściwe lakierowanie karoserii. Końcowa kontrola jakości gwarantuje perfekcyjny wynik.

Przy projektowaniu nowych lakierni często pożądane są elastyczne procesy produkcyjne. Klasyczny, seryjny proces jest zastępowany np. skalowalnymi, dostosowywanymi do możliwości produkcyjnych koncepcjami.

Zależnie od wybranej koncepcji i używanego systemu przenośnikó oprócz czujników bezpieczeństwa maszyn i identyfikacyjnych mogą być wymagane również czujniki do wykrywania położenia i konturów. We wnętrzach kabin lakierniczych lub w otoczeniu kąpieli kataforetycznej czujniki oprócz wysokiego stopnia ochrony muszą również posiadać oznaczenie EX dla zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

[01] Produkty z oznaczeniem EX

Wymóg:
Jeśli czujniki są stosowane we wnętrzach kabin lakierniczych lub w otoczeniu kąpieli kataforetycznej, oprócz wytrzymałej konstrukcji i wysokiego stopnia ochrony IP muszą się one również cechować oznaczeniem EX do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Rozwiązanie:
Oferujemy urządzenia z oznaczeniem EX do następujących obszarów zastosowań:
— Pomiarowa bariera świetlna CML 700
— Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500
— Czujniki pomiarowe serii ODS
— Czujniki przełączające serii 46
— Rozwiązania RFID RFM 32

[02] Kontrola pozycji SKID

Wymóg:
Pozycja SKID musi zostać dokładnie określona, aby można było uzgodnić i zsynchronizować kolejne kroki robocze.

Rozwiązanie:
Zależnie od sytuacji do tego zadania nadają się czujniki indukcyjne o konstrukcji cylindrycznej lub prostopadłościennej. Wytrzymałe urządzenia serii IS 230 i IS / ISS 244 wyróżniają się zwiększonym zasięgiem oraz wskaźnikami LED stanu.

[03] Monitorowanie konturu w celu rozpoznawania typu

Wymóg:
Aby możliwe były sterowanie położeniem i synchronizacja robotów lakierniczych, należy wykryć typ karoserii. Karoserie różnią się m.in. konstrukcją i wymiarami obszaru między kolumnami A i B. Cechy te mogą być używane do wykrywania ich wersji.

Rozwiązanie:
Pomiarowe kurtyny świetlne CML 700i rozpoznają np. odstęp między kolumnami A i B lub różne szerokości otworów na okna. Wyniki pomiarów służą do określania typów karoserii, a zatem również do sterowania robotami lakierniczymi i ich synchronizacji.

[04] Ochrona dostępu do kabiny lakierniczej

Wymóg:
Należy zabezpieczyć dostęp do kabiny lakierniczej lub kąpieli kataforetycznej. Jednocześnie czujniki bezpieczeństwa transportu karoserii w tych obszarach mają umożliwiać niezawodną pracę również przy zmieniających się formatach karoserii. Dodatkowo należy monitorować także stan zamknięcia klap wahadłowych.

Rozwiązanie:
Zabezpieczające kurtyny świetlne MLC 530 SPG z koncepcją Smart Process Gating nie wymagają dodatkowych czujników mutingu do mostkowania dla transportowanego materiału. To zajmujące niewiele miejsca rozwiązanie gwarantuje wysoki poziom dostępności oraz skuteczną ochronę przed manipulacją. Bramkowanie częściowe jednocześnie wykorzystuje górne wiązki optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa do monitorowania klap wahadłowych.

[05] Kontrola pozycji karoserii

Wymóg:
Jeśli na jednym SKID transportowane są różne karoserie i w celu synchronizacji procesu roboczego wymagany jest dokładny punkt początkowy karoserii, należy go zarejestrować w sposób bezkontaktowy.

Rozwiązanie:
Optymalne są nasze czujniki odległości ODS 10/HT 10 w wersji pomiarowej lub przełączającej. Działają one zgodnie z zasadą pomiaru czasu przebiegu (TOF, Time of Flight) i dzięki zasięgowi 8 m nadają się szczególnie do zastosowania na dużych dystansach.

[06] Zabezpieczenie i nawigacja zautomatyzowanych systemów transportowych (samodzielnych systemów transportowych)

Wymóg:
Zabezpieczenie drogi przejazdu samodzielnego systemu transportowego za pomocą czujników bezpieczeństwa. Pola ochronne powinny być przy tym elastyczne i dostosowane do sytuacji podczas jazdy i sposobu załadunku. Jeśli wykorzystuje się zasadę Natural Navigation, jednoczesnym zadaniem urządzenia jest udostępnianie danych pomiarowych dla oprogramowania nawigacyjnego.

Rozwiązanie:
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 łączą technikę bezpieczeństwa i precyzyjne wartości pomiarowe w jednym urządzeniu. Posiadają one zakres skanowania 270° i 100 par pól ochronnych z możliwością przełączania. W ten sposób samodzielny system transportowy jest optymalnie zabezpieczony przez 2 skanery. Dane pomiarowe mają wysoką rozdzielczość kątową 0,1° i mały błąd pomiaru.

[07] Identyfikacja SKID i karoserii

Wymóg:
SKID lub karoseria muszą zostać zidentyfikowane, aby można było prawidłowo ustawić parametry procesowe, jak np. nanoszenie farby w kabinie lakierniczej. Nośnik danych musi przy tym wytrzymywać temperatury do 200°C.

Rozwiązanie:
Systemy RFID serii RFM działają w paśmie częstotliwości 13,56 MHz i zależnie od wymaganego zasięgu są dostępne z różnymi antenami. Dostępne są transpondery o różnych geometriach i specjalne, odporne na lakiery transpondery dla wysokich temperatur do 250°C, które są dopasowane do pasma częstotliwości.

[08] Odczyt kodów na elementach wyposażenia

Wymóg:
Jeżeli akcesoria i elementy wyposażenia nie mogą być poddawane lakierowaniu razem z głównym elementem, należy je zidentyfikować w celu prawidłowego przyporządkowania.

Rozwiązanie:
Bazujące na kamerach czytniki kodów DCR 200i dzięki kompaktowej obudowie można elastycznie integrować. Do szczególnie dużych odległości odczytu przy dużej głębi ostrości stosowane są czytniki kodów kreskowych BCL 500i.

[09] Zastosowania w magazynie karoserii

Wymóg:
Zautomatyzowane magazyny buforowe w obszarze lakierowania stawiają systemom czujników podobne wymagania co dział budowy karoserii. Przykładem jest określanie danych pozycji w obszarze jazdy/podnoszenia oraz ich transfer optyczny. Typowymi zastosowaniami są również kontrola zajętości półek i kontrola obecności SKID na podnośniku.

Rozwiązanie:
Pozycjonowanie osi x/y jest realizowane za pomocą laserowego urządzenia pomiarowego AMS 300i. Do optycznego transferu danych z prędkością do 100 Mbit i na odległość do 200 m dostępne są czujniki fotoelektryczne transferu danych DDLS 500i, a do kontroli zajętości półek czujniki serii 10. Zadanie kontroli obecności przejmują czujniki indukcyjne.

[10] Bezbłędny odbiór wykrojów

Wymóg:
Chwytaki próżniowe na ramieniu robota automatycznie pobierają najwyższą część ze stosu półfabrykatów i umieszczają ją na systemie przenośników linii prasy. Aby zapobiegać błędom w procesie roboczym, na całej długości półfabrykatu należy wykryć, czy leżący pod nią element nie został podniesiony wraz z nią, np. wskutek sklejenia.

Rozwiązanie:
Przełączające bariery świetlne CSL monitorują całą powierzchnię półfabrykatu. Zależnie od wymogów urządzenia są dostępne w wersjach o różnej długości i rozdzielczości. Połączenie zintegrowanego interfejsu IO-Link oraz swobodnie programowalnych wyjść przełączających zapewnia prostą integrację z systemem.

[11] Monitorowanie wysokości stosu

Wymóg:
Podczas pracy musi być zapewnione ciągłe doprowadzenie materiału. Gdy ostatni półfabrykat zostanie odebrany przez robota, lub po spadnięciu poziomu napełnienia stosu poniżej zdefiniowanej wartości, powinien nastąpić automatyczny dosuw. W tym celu należy monitorować wysokość stosu półfabrykatów.

Rozwiązanie:
Dostępna jest obszerna oferta przełączających i pomiarowych czujników odległości. Dobrym wyborem jest HT 10 jako czujnik przełączający, który monitoruje spadek wysokości stosu poniżej wartości zdefiniowanej. Albo ODS 10 jako czujnik pomiarowy do określania wysokości stosu. Oba te czujniki używają pomiaru czasu przebiegu (ToF) dla wymaganego zasięgu. Rzecz jasna dostępne są również odpowiednie kable oraz akcesoria montażowe.

[12] Kontrola obecności w celu sterowania robotem chwytakowym

Wymóg:
Na końcu linii prasy uformowane części blaszane są automatycznie odbierane i ładowane na wózek transportowy w celu przekazania do dalszej obróbki. W celu sterowania robotem chwytakowym musi być kontrolowana obecność części na przenośniku pasowym.

Rozwiązanie:
Odpowiednia jest seria HT 25 C z naszego obszernego portfolio czujników przełączających. Bezpiecznie wykrywane są zarówno części z połyskiem, jak i ciemne. Alternatywnie dostępne do wyboru są warianty na światło czerwone lub podczerwień.

[13] Odczyt kodów na stojaku

Wymóg:
Gotowe części blaszane są przechowywane na przesuwnym stojaku, który może być transportowany do działu budowy karoserii, np. za pomocą pociągów logistycznych lub samodzielnych systemów transportowych, w celu dalszej obróbki. Aby doprowadzić stojak do właściwego miejsca dalszego zastosowania, trzeba odczytać umieszczony na nim kod do identyfikacji.

Rozwiązanie:
Zależnie od umieszczenia kodu i odległości odczytu BCL 300i przeprowadza dekodowanie jako skaner rastrowy i przesyła dane do PLC lub licznika przepływu materiału. W przypadku dużych tolerancji pozycji etykiety stosowane są wersje urządzenia ze zintegrowanym lustrem obrotowym.