Rozwiązania czujnikowe dla branży rozlewania napojów

Instalacje do rozlewania napojów napełniają szklane butelki, puszki i opakowania PET z wysokim stopniem automatyzacji oraz zawrotną prędkością. Oprócz szybkości duże znaczenie mają także niezawodność i maksymalna dostępność instalacji. Jako lider w dziedzinie systemów czujników do rozlewni napojów oferujemy rozwiązania do wszystkich zastosowań w ramach tego procesu – od napełniania, poprzez etykietowanie i pakowanie, aż po paletowanie i wysyłkę.

Zastosowania są równie zróżnicowane, co nasze dopasowane do nich portfolio czujników. Precyzyjne, refleksyjne czujniki fotoelektryczne serii PRK 18B to modele opracowane specjalnie z myślą o wymagającym procesie wykrywania przezroczystych mediów. Wyjątkowa, zintegrowana w czujnikach funkcja śledzenia kompensuje wszelkie zabrudzenia i zapewnia zwiększoną dostępność instalacji. Czujniki ze stali nierdzewnej z serii 53C i 55C wyróżniają się higieniczną konstrukcją, dużą odpornością na środki czyszczące i wytrzymałością na silne wahania temperatury. Czujnik wody LS55C.H2O wykrywa wszystkie wodniste ciecze w różnych rodzajach pojemników. Te kompaktowe czujniki ze stali nierdzewnej spełniają wymagania wysokiej klasy ochrony IP 69K i posiadają certyfikat ECOLAB.

01 Wykrywanie preform PET

Wymaganie:
Butelki PET są formowane przez rozdmuchiwanie w instalacjach do napełniania butelek z tworzywa sztucznego. Aby było to możliwe, przezroczyste preformy muszą być wykrywane w układzie doprowadzania do maszyny formującej.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne serii 25C, 55C i 18B z automatyczną kolimacją niezawodnie wykrywają przezroczyste obiekty. Idealnie nadają się do zadań związanych z wykrywaniem w maszynach formujących poprzez nadmuchiwanie, ponieważ są w stanie skompensować wahania temperatury i zabrudzenia.

02 Wykrywanie butelek PET

Wymaganie:
Po nagrzaniu preformy i nadmuchaniu jej w formie, bardzo cienkie i wysokoprzezroczyste butelki PET muszą zostać wykryte przez czujnik z najwyższą niezawodnością. Tylko w ten sposób można zagwarantować płynną pracę maszyny formującej.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK 55C i PRK 18B z filtrem polaryzacyjnym zostały opracowane specjalne z myślą o wykrywaniu wysokoprzezroczystych butelek. Kompensacja temperatury i zabrudzeń eliminuje wpływ czynników z otoczenia. Dzięki temu możliwa jest długotrwała praca maszyny bez nieplanowanej konserwacji.

03 Zabezpieczanie stref niebezpiecznych podczas mycia butelek

Wymaganie:
Otwarcia w maszynie zapewniają łatwy dostęp do instalacji. Podczas pracy strefy niebezpieczne muszą być zabezpieczone optycznymi urządzeniami ochronnymi. Dotyczy to także miejsc, w których panują trudne warunki, na przykład przy maszynach do mycia butelek.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500 to elastyczne rozwiązanie do zabezpieczenia otwartych sekcji maszyny. Są dostępne z rozdzielczością od 14 mm oraz długością pola ochronnego do 3000 mm. Do zastosowania w trudnych warunkach nadają się warianty o stopniu ochrony IP 69K w szczelnej tubie ochronnej.

04 Wykrywanie występów

Wymaganie:
Butelki wielokrotnego użytku są transportowane masowo do maszyny myjącej i tam segregowane na tory. Następnie system chwytaków automatycznie przekłada je do komór czyszczących. Zadaniem czujników jest wykrywanie możliwych kolizji lub „podskakujących” butelek.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK 46C w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 69K są idealnie przystosowane do tego zastosowania z dużą rezerwą funkcjonalną. Unikatowa geometria plamki świetlnej reaguje tylko na butelki, a nie na rozbryzgi, zapewniając tym samym dużą dostępność.

05 Wykrywanie butelek w gwiazdach transportowych

Wymaganie:
Napełniane butelki są transportowane z dużą prędkością. Dla niezakłóconego przebiegu procesu przed napełnianiem należy zapewnić, że na wszystkich pozycjach gwiazdy transportowej znajdują się butelki.

Rozwiązanie:
Czujnik dyfuzyjny HT55C z tłumieniem tła wykrywa butelki w instalacji napełniania niezawodnie i bez użycia reflektora. Certyfikacja ECOLAB i rozszerzony, długotrwały test pod kątem detergentów Leuze CleanProof+ gwarantują prawidłowe działanie czujników w obszarach mokrych oraz w przypadku intensywnych procesów czyszczących.

06 Wykrywanie poziomu napełnienia

Wymaganie:
W instalacjach napełniających opakowania są napełniane wodą. Poziom napełnienia wszystkich opakowań musi być taki sam – należy zapobiegać ich niedostatecznemu napełnianiu.

Rozwiązanie:
Bariery świetlne jednokierunkowe LS / LE55CI.H2O zostały opracowane z myślą o wykrywaniu wodnistych cieczy oraz kontroli poziomu napełnienia. System nadajników i odbiorników ze stali nierdzewnej serii 55C w wersji Wash-Down cechuje się wysoką mocą prześwietlania i jest stosowany również do opakowań nieprzeźroczystych oraz z etykietami z tworzywa sztucznego.

07 Wykrywanie napełnionych butelek

Wymaganie:
Po procesie napełniania konieczne jest wykrycie butelek plastikowych lub szklanych, które są puste w wyniku nieszczelności. Jest to szczególnie trudne, gdy chodzi o przezroczyste ciecze w nieprzezroczystych opakowaniach.

Rozwiązanie:
Fotokomórka jednokierunkowa LS/LE55CI.H2O została opracowana z optymalną długością fali do wykrywania wodnistych cieczy w przezroczystych lub nieprzejrzystych pojemnikach. W rozlewniach napojów obowiązują wysokie wymagania dotyczące czystości i otoczenia, dlatego czujniki są wyposażone w obudowę ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 69K.

08 Kontrola obecności zamknięć

Wymaganie:
Po procesie napełniania butelki są zamykane automatycznie zakrętkami lub kapslami. Aby zapewniona była ciągłość procesu produkcyjnego, konieczne jest sprawdzenie obecności zamknięć w układzie doprowadzania. W takim przypadku nie zawsze możliwe jest zamontowanie reflektora.

Rozwiązanie:
Kontrola obecności może być realizowana za pomocą refleksyjnych czujników fotoelektrycznych, takich jak PRK 3C. Jeśli nie jest możliwe zamontowanie reflektorów, do tego zastosowania sprawdzą się także czujniki dyfuzyjne z długą plamką świetlną do nieciągłych i nieregularnych obiektów, takie jak HT3C.XL. Do wykrywania kapsli alternatywnie zastosować można czujnik indukcyjny IS 200.

09 Doprowadzanie przykrywek

Wymaganie:
W układach doprowadzania maszyn rozlewających i zamykających wymagane jest niezawodne wykrywanie pojedynczych zamknięć na drodze do maszyny zamykającej.

Rozwiązanie:
Fotokomórki widełkowe GS 04B oraz GS 08B idealnie sprawdzają się do wykrywania małych części. Ponieważ nadajnik i odbiornik znajdują się w jednym urządzeniu, to kompaktowe rozwiązanie można zintegrować na linii łatwo i bez konieczności wyrównywania. Czujniki są ustawione poprzecznie do układu doprowadzania, dzięki czemu każde zamknięcie przerywa wiązkę światła.

10 Monitorowanie drzwi i klap

Wymaganie:
W maszynach często występują drzwi i klapy służące między innymi do wymiany materiałów eksploatacyjnych lub do czyszczenia maszyny. Podczas pracy muszą być one zamknięte. Zamknięty stan drzwi musi być monitorowany przez zabezpieczenia techniczne w celu zapobiegania zagrożeniom.

Rozwiązanie:
Kodowane magnetycznie zbliżeniowe czujniki bezpieczeństwa MC 300 monitorują drzwi i klapy. Dzięki swojej zamkniętej formie i bezkontaktowej zasadzie działania nadają się szczególnie do użycia w trudnym, zanieczyszczonym i wilgotnym otoczeniu. Prostopadłościenna i cylindryczna konstrukcja urządzeń pozwala na ich łatwą integrację.

11 Kontrola zamknięcia

Wymaganie:
Po zamknięciu butelek na stacji kontrolnej sprawdzane jest odpowiednie osadzenie zamknięć. Tylko ich właściwe założenie gwarantuje prawidłowe zamknięcie butelek.

Rozwiązanie:
Dzięki szerokiemu zakresowi narzędzi czujnik Simple Vision IVS 1048i potrafi wykryć, czy butelka została poprawnie zamknięta. Przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny umożliwia szybką konfigurację oraz bezproblemową pracę czujnika.

12 Wykrywanie pozycji

Wymaganie:
Procesy rozlewania napojów realizowane są z dużą prędkością, dlatego ważne jest jak najprecyzyjniejsze wykrywanie pojemników. W maszynach inspekcyjnych kamera musi być aktywowana z dużą dokładnością pozycyjną. Do tego celu niezbędne są czujniki o krótkim czasie reakcji i skoncentrowanej, wyrównanej plamce świetlnej.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne z laserem w obudowie z tworzywa sztucznego serii PRK 3CL albo w obudowie z metalu PRK 55CL lub PRK 18B umożliwiają precyzyjne wyzwalanie z bardzo niewielką fluktuacją.

13 Wykrywanie butelek w transporcie

Wymaganie:
Przed kolejnymi etapami procesu napełniania butelki muszą zostać ustawione w odstępach, co ogranicza zderzanie się butelek i towarzyszący temu hałas. Na torze transportowym znajdują się krótkie odcinki przenośnika, w obrębie których czujniki wykrywają położenie przezroczystych butelek.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK 18B i PRK 55 zapewniają długotrwałą pracę bez zakłóceń za sprawą skoncentrowanej plamki świetlnej oraz automatycznej kolimacji (do wykrywania niewielkich różnic sygnału). Rozwiązaniem podstawowym jest model PRK5.R ze specjalnym reflektorem.

14 Wykrywanie stopnia napełnienia w transporcie masowym

Wymaganie:
Pojemniki są transportowane w strumieniu masowym na przenośnikach taśmowych do kolejnej stacji. Aby zapewniony był stały przepływ, stopień napełnienia musi być monitorowany. W celu niezawodnego wykrywania pojemników o różnych wysokościach i kształtach czujnik oferuje duży zasięg wykrywania.

Rozwiązanie:
Wytrzymałe i niepodatne czujniki ultradźwiękowe HTU 318 lub HTU 418 w obudowie z tworzywa sztucznego lub metalu o dużym zakresie wykrywania, a także z jednym lub dwoma ustawianymi niezależnie przez IO-Link punktami przełączania, optymalnie sprawdzają się w przypadku zmiennych formatów lub kolorów pojemników.

15 Wykrywanie pozycji w transporcie masowym

Wymaganie:
W celu wykrywania zakłóceń w transporcie masowych możliwe jest wykonanie u góry jednolitego profilu powierzchni. Luki, spowodowane np. przewróconymi puszkami, muszą być niezawodnie wykrywane.

Rozwiązanie:
Kurtyna świetlna CML 700 w układzie V jest przeznaczona do pomiaru poruszających się obiektów w procesie i wykrywa zakłócenia na całej szerokości pomiarowej. Ponieważ nieprawidłowości nie odbijają światła z nadajnika do odbiornika, czujnik rozpoznaje je natychmiast. Dostępne są różne interfejsy.

16 Kontrola torów

Wymaganie:
Kontrola torów doprowadzających podczas pakowania zbiorczego ma na celu uniknięcie luk. W tym celu pojemniki są układane w szeregu i spiętrzane w odpowiednich punktach. Wszelkie występujące luki muszą zostać wykryte i wyeliminowane przez układ sterowania przenośnikiem taśmowym.

Rozwiązanie:
Proste rozwiązanie stanowią pałąki mechaniczne w połączeniu z czujnikami do wykrywania położenia krańcowego. Kątowniki metalowe na pałąkach z tworzywa sztucznego pozwalają na wykrycie położenia krańcowego przez czujnik indukcyjny, np. IS 218 lub IS 212 w obudowach z metalu lub stali nierdzewnej.

17 Zabezpieczanie stref niebezpiecznych

Wymaganie:
W instalacji czyszczącej do beczek i kegów przewidziane są punkty dostępu umożliwiające ingerencję ręczną. Do zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych wymagane są czujniki bezpieczeństwa o wysokim stopniu ochrony IP.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500-IP zabezpieczają miejsca niebezpieczne w obszarach wrażliwych higienicznie i zapewniają najwyższy stopień ochrony IP 69K. Kurtyny bezpieczeństwa są montowane w przezroczystych, szczelnie zamkniętych tubach. Różne rozdzielczości i długości pól ochronnych umożliwiają optymalne dopasowanie do zastosowania.

18 Kontrola pozycji w strefach zagrożonych wybuchem

Wymaganie:
Podczas napełniania materiałami stwarzającymi niebezpieczeństwo wybuchu, na przykład substancjami lub pyłami lotnymi, konieczne jest zastosowanie czujników zapewniających szczególną ochronę. Czujniki optyczne stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem wymagają certyfikacji ATEX.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK 55 Ex w połączeniu z reflektorem stanowią niezawodne rozwiązanie do wykrywania położenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Czujniki serii 55 Ex są przeznaczone do zastosowania w strefie Ex 2 (gaz) lub 22 (pył).