Komórka produkcyjna

Fabryka przyszłości wyróżnia się elastycznymi celami produkcyjnymi. Od pojedynczych cel, po w pełni powiązane w sieć systemy produkcyjne Smart Factory. Ich wspólną cechą są zautomatyzowane i połączone procesy w obrębie komórek i między nimi. Zwiększa to produktywność oraz umożliwia wydajniejsze wykorzystanie materiałów i lepszą jakość produkcji.

Dzięki naszym rozwiązaniom czujnikowym procesy przebiegają w wydajny sposób: od przepływu materiału, przez wykrywanie obecności elementów i części, po przepływ informacji przez inteligentne czujniki, z których dane są za pomocą nowych technologii komunikacyjnych rejestrowane i analizowane na wszystkich poziomach instalacji produkcyjnej . Zastosowania i możliwości są tak zróżnicowane, jak nasz dopasowany do nich asortyment. Nasze czujniki indukcyjne i optyczne kontrolują oraz monitorują obecność i pozycję elementów oraz części. Nasze systemy identyfikacji rejestrują dane w celu ich dokumentacji oraz do wykorzystania w kolejnym kroku roboczym. Nasze rozwiązania bezpieczeństwa niezawodnie i elastycznie zabezpieczają niebezpieczne obszary.

[01] Ochrona dostępu, jednostronna

Wymóg:
Należy zabezpieczyć dostęp do niebezpiecznych obszarów celi zrobotyzowanej. W celu umożliwienia łatwego dostarczania i odbierania materiału należy zastosować optoelektroniczne czujniki bezpieczeństwa. Dla kompaktowego wykonania celi niezbędny odstęp między urządzeniem ochronnym a strefą niebezpieczną musi być możliwie jak najmniejszy.

Rozwiązanie:
Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa ELC 100 i MLC 500 oferują wysokie rozdzielczości dla krótkich odległości bezpieczeństwa i kompaktowego wykonania instalacji. Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość miejsca, mogą być stosowane wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa MLD 500, opcjonalnie dostępne ze zintegrowanymi funkcjami mutingu.

[02] Zabezpieczenie obszaru

Wymóg:
Należy zabezpieczyć dostęp do niebezpiecznych obszarów celi zrobotyzowanej. Aby umożliwić automatyczne uruchomienie/ponowne uruchomienie, obszar ten musi być stale monitorowany pod kątem obecności osób. 

Rozwiązanie:
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 do monitorowania wykorzystują konfigurowalne pola ochronne. Dzięki zasięgowi wynoszącemu 8,25 m i zakresowi skanowania o kącie 270° tylko jednym urządzeniem można zabezpieczać także duże powierzchnie. Warianty z interfejsem PROFIsafe/PROFINET można łatwo integrować z sieciami przemysłowymi.

[03] Ochrona przed ponownym uruchomieniem i monitorowanie obszarów niewidocznych

Wymóg:
Aby nie dopuścić do wystąpienia zagrożenia, proces może zostać rozpoczęty dopiero wtedy, gdy w strefie roboczej lub w obszarze niewidocznym nie znajduje się żadna osoba. Bezpieczną pracę i wysoką dostępność należy zagwarantować także w trudnych warunkach otoczenia – takich jak brud lub iskry spawalnicze.

Rozwiązanie:
Radarowy system bezpieczeństwa 3D LBK monitoruje obecność osób wobszarze chronionym – również w trudnych warunkach otoczenia. Technologia radarowa dopuszcza przy tym obecność statycznych obiektów w monitorowanym obszarze.

[04] Monitorowanie drzwi, z urządzeniem blokującym

Wymóg:
Możliwość dostępu przez drzwi ochronne do obszarów niebezpiecznych w celach konserwacyjnych. Jeśli po otwarciu drzwi nie dojdzie do natychmiastowego zatrzymania, drzwi należy zabezpieczyć wyłącznikiem bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym. Warunki pracy i bezpieczeństwa należy sygnalizować.

Rozwiązanie:
Wytrzymałe przełączniki bezpieczeństwa z urządzeniem blokującym serii L blokują drzwi ochronne do momentu ich zwolnienia przez sygnał elektryczny. Oprócz wariantów standardowych dostępne są urządzenia ze zintegrowanymi przyciskami obsługowymi i zatrzymaniem awaryjnym oraz z aktywatorami z kodowaniem RFID. Optyczne i akustyczne nadajniki sygnałów serii A7 uzupełniają zintegrowane wskaźniki stanu LED.

[05] Kontrola obecności elementu

Wymóg:
Przed następnym krokiem obróbki należy wykryć obecność komponentów oraz formy, otwory i wycięcia oraz inne cechy szczególne. 

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne z tłumieniem tła HT 25C do dużych zakresów pracy oraz HT 3 do mniejszych zakresów pracy zapewniają niezawodną kontrolę obecności. Dostępne modele o różnych geometriach plamki świetlnej umożliwiają optymalne dopasowanie do zastosowania. Dostępne są elastyczne mocowania oraz wariant przewodowy i IO-Link.

[06] Kontrola obecności i identyfikacja palety

Wymóg:
Koncepcja „track & trace” oprócz dokumentacji poszczególnych kroków roboczych obejmuje również określanie aktualnej lokalizacji. Zależnie od stosowanego systemu należy zarejestrować umieszczony na palecie kod 1D lub 2D. Aby uruchomić proces odczytu czytnika kodów, należy wykryć obecność palety w stacji roboczej. 

Rozwiązanie:
DCR 200i dekoduje kody 2D na palecie. Łączą one kompaktową konstrukcję z dużym zasięgiem odczytu i znaczną głębią ostrości, i dzięki temu są proste w integracji. Refleksyjne czujniki fotoelektryczne z tłumieniem tła HT 15 o kompaktowej konstrukcji zapewniają niezawodną kontrolę obecności.