Rozwiązania czujnikowe dla układnic do regałów

Do zadań układnic do regałów należy wstawianie i wyjmowanie towarów ze zautomatyzowanych magazynów wysokiego składowania. Prędkość i niezawodność działania układnic do regałów – również w niskich temperaturach – mają decydujące znaczenie dla wydajności i dostępności całego systemy.

Możliwość prostego wyrównania naszych czujników daje pewność szybkiego i wolnego od błędów uruchomienia. Podczas pracy nasze rozwiązania czujnikowe zapewniają niezawodne działanie układnic do regałów. Pozwala to na optymalizację przepustowości dzięki możliwości dynamicznego i precyzyjnego składowania oraz pobierania towarów. Optyczna kontrola zajętości gniazd regałowych i zabezpieczenie przed przepchnięciem niezawodnie chronią składowane produkty oraz system magazynowy.

 

Potencjał optymalizacji dzięki czujnikom

[01] Pozycjonowanie z użyciem systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych

Wymóg:
Układnica do regałów lub pojemniki na ładunki muszą być zorientowane do osi X (oś jazdy) i Y (oś podnoszenia) w odniesieniu do pozycji docelowej.

Rozwiązanie:
Kompaktowy system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i pozwala na dokładne pozycjonowanie. Interfejsy fieldbus , przemysłowy Ethernet oraz połączenia SSI i szeregowe sprawiają, że integracja ze sterowaniem jest prosta i elastyczna. Równie prosta jest konfiguracja i diagnostyka urządzeń.

[02] Bezpieczne pozycjonowanie z użyciem systemu pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych

Wymóg:
Układnica do regałów lub pojemniki na ładunki muszą być zorientowane do osi X (oś jazdy) i Y (oś podnoszenia) w odniesieniu do pozycji docelowej. Do oceny ryzyka wymagane jest zazwyczaj monitorowanie bezpiecznej pozycji oraz prędkości. W tym celu niezbędne jest wykrywanie bezpiecznego położenia.

Rozwiązanie:
W przypadku zabezpieczającego systemu pozycjonowania kodów kreskowych FBPS 600i do niezawodnej rejestracji pozycji wymagany jest tylko jeden czujnik. Urządzenie jest podłączane do bezpiecznej jednostki analizującej – np. przemiennika częstotliwości – za pomocą dwóch interfejsów SSI i nadaje się do zastosowań zgodnie z wymogami PL e. Oznacza to, że funkcje bezpieczeństwa można teraz wdrażać bez trudności.

[03] Pozycjonowanie za pomocą systemu laserowego

Wymogi:
Układnica do regałów lub pojemniki na ładunki muszą być zorientowane do osi X (oś jazdy) i Y (oś podnoszenia) w odniesieniu do pozycji docelowej. 

Rozwiązanie:
Laserowy system pozycjonowania AMS 300i z dużą dokładnością bezwzględną szybko określa odległość do ruchomych części systemu na dystansie do 300 m. W milisekundowych interwałach urządzenie udostępnia zmierzone wartości do systemu sterowania za pośrednictwem różnego rodzaju interfejsów sieci przemysłowej Ethernet lub interfejsów magistrali fieldbus.

[04] Precyzyjne pozycjonowanie na regałach (pojedyncza głębokość)

Wymóg:
Po wstępnym ustawieniu układnicy należy przeprowadzić precyzyjne pozycjonowanie na regałach w osi poziomej (X) i pionowej (Y). W tym celu należy optycznie zidentyfikować krawędzie poprzecznic i słupów dla odległości od 100 do 600 mm.

Rozwiązanie:
Do pozycjonowania pojemników na ładunki stosowane są refleksyjne czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła HT 25C oraz HT 46C. Niezawodnie wykrywają wiele typów profili, o zróżnicowanej kolorystyce, lub powierzchnie z połyskiem. Dzięki zoptymalizowanej ścieżce wiązki światła czujniki działają niezawodnie nawet w przypadku słupów z otworami.

[05] Precyzyjne pozycjonowanie na regałach dzięki czujnikowi optycznemu (do pojedynczej lub podwójnej głębokości)

Wymóg:
Po wstępnym ustawieniu układnicy należy przeprowadzić precyzyjne pozycjonowanie na regałach w osi poziomej (X) i pionowej (Y). W tym celu należy optycznie zidentyfikować krawędzie poprzecznic i słupów dla odległości od 100 do 1900 mm.

Rozwiązanie:
Czujniki dyfuzyjne serii HT 110 niezawodnie wykrywają różne rodzaje materiałów, nawet w zmiennych warunkach otoczenia. Charakteryzują się precyzyjnym przełączaniem na krawędziach profilów. Dzięki zasięgowi działania do 5000 mm nadają się również do stosowania w gniazdach o podwójnej głębokości.

[06] Precyzyjne pozycjonowanie na regałach dzięki czujnikom bazującym na kamerach (półki o pojedynczej i podwójnej głębokości)

Wymóg:
Po wstępnym ustawieniu układnicy do regałów należy przeprowadzić precyzyjne pozycjonowanie na regałach w osi poziomej (X) i pionowej (Y). W tym celu należy optycznie zidentyfikować krawędzie poprzecznic i słupów dla odległości od 100 do 1900 mm.

Rozwiązanie:
Kompaktowe czujniki IPS 200i / 400i wykorzystywane są do precyzyjnego pozycjonowania na regałach o pojedynczej i podwójnej głębokości. Dzięki interfejsom Ethernet TCP/IP, PROFINET lub Ethernet/IP urządzenia te można łatwo integrować z wieloma systemami sterowania oraz łatwo konfigurować za pomocą zintegrowanego serwera WWW.

[07] Optyczna transmisja danych do 2 Mbit/s

Wymóg:
Należy bezprzewodowo przesłać dane z magistrali fieldbus, np. PROFIBUS, CANopen i Interbus, do układnicy do regałów lub gniazda ładunkowego. Prędkość transmisji może wynosić do 2 Mbit/s.

Rozwiązanie:
Optyczny nadajnik / odbiornik danych DDLS 200 dostępny jest w wersjach dla wszystkich popularnych interfejsów magistrali fieldbus co sprawia, że łatwo zintegrować go z systemem. Warianty o zasięgu zróżnicowanym od 80 do 500 m umożliwiają tworzenie indywidualnych rozwiązań.

[08] Optyczna transmisja danych do 100 Mbit/s

Wymóg:
Należy bezprzewodowo przesłać dane z magistrali fieldbus opartych na sieci Ethernet, takich jak PROFINET, EtherCAT i Ethernet TCP/IP do układnicy do regałów lub gniazda ładunkowego. Prędkość transferu powinna umożliwiać przesył danych do 100 Mbit/s.

Rozwiązanie:
Optyczny nadajnik / odbiornik danych DDLS 500 z interfejsami dla Ethernetu przemysłowego umożliwia przesyłanie danych z prędkością transmisji do 100 Mbit/s. Laser poziomujący oraz wstępnie przygotowana płyta montażowa sprawiają, że wyrównywanie urządzeń jest niezwykle proste, a zintegrowany serwer sieciowy umożliwia szybką, niezależną od lokalizacji diagnostykę.

[09] Kontrola zajętości gniazda regałowego / zabezpieczenie przed przepchnięciem

Wymóg:
Przed umieszczeniem palety lub pojemnika na regale należy skontrolować zajętość gniazda ładunkowego. Podczas pobierania należy monitorować, czy składowany ładunek nie jest przepychany przez wysięgnik teleskopowy lub widły wózka.

Rozwiązanie:
Dzięki skoncentrowanej wiązce światła laserowego czujniki HRT 25B Long Range, ODS / HT 10 i ODS / HT 110 wykrywają towary z zasięgiem do 8 metrów, oferując tym samym dużą rezerwę funkcjonalną. W przypadku zmian typów produktów ruch kasety można monitorować przy pomocy funkcji okna.

[10] Kontrola obecności

Wymóg:
Aby uniknąć kolizji i przestojów, należy skontrolować, czy skrzynia ładunkowa została całkowicie wypełniona materiałem lub rozładowana po zakończeniu załadunku, lub przed pobraniem towarów.

Rozwiązanie:
Czujniki optyczne serii 3C, 25C i 46C charakteryzują się nie tylko dużym zasięgiem działania i zwiększoną rezerwą funkcjonalną, ale także łatwością obsługi. Dzięki różnym wariantom optyki urządzenia te zapewniają niezawodne wykrywanie obiektów – również, między innymi, opakowań zawiniętych w folię termokurczliwą lub perforowaną.

[11] Monitoring wizyjny

Wymóg:
Dla przeprowadzenia zdalnej diagnostyki układnicy do regałów i pojemników na ładunki, potrzebna jest kamera bezpośrednio w miejscu inspekcji.

Rozwiązanie:
Przemysłowa kamera IP LCAM 308 zapewnia wgląd w obszary, do których operator instalacji nie ma dostępu podczas pracy. Ułatwia to rozwiązywanie problemów w przypadku zakłóceń. Dzięki interfejsowi Ethernet ta wytrzymała kamera oferuje wysokiej jakości transmisję na żywo. Dodatkowo posiada ona opcję odczytu nagrania z ostatniej minuty.

[12] Wykrywanie końcowego położenia gniazda regałowego

Wymóg:
Przed przemieszczeniem układnicy do regałów należy sprawdzić czy pojemnik na ładunek znajduje się w pozycji docelowej.

Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne serii IS 208 oraz IS 212 niezawodnie wykrywają obiekty metalowe. Urządzenia z wytrzymałą obudową z metalu można optymalnie dopasować do danego zastosowania, odpowiednio dobierając wyjście przełączające, rodzaj przyłącza i zasięg.