Czujniki pozycjonujące

W częściach instalacji, które muszą ze sobą współpracować w trybie automatycznym, ogromne znaczenie ma ustawianie części i elementów obrabianych z dokładnością do milimetra. Do tych celów używa się czujników o różnych zasadach działania: laserowych czujników odległości, które dokonują pomiaru w oparciu o reflektor, systemów pozycjonowania kodów kreskowych, których czerwony laser określa pozycję i prędkość w stosunku do taśmy z kodami kreskowymi, czujników z optycznym prowadzeniem po śladzie poprzez detekcję krawędzi oraz wykorzystujących kamery systemów precyzyjnego pozycjonowania na regałach.