Sklep online dla klientów biznesowych/przedsiębiorców

Nasza oferta jest skierowana wyłącznie do klientów biznesowych/przedsiębiorców, nie do konsumentów. Nie możemy uwzględniać zamówień konsumentów.

Klienci biznesowi/przedsiębiorcy to osoby fizyczne lub prawne albo spółki partnerskie ze zdolnością prawną, które w momencie zawarcia transakcji realizują swoją działalność biznesową lub samodzielną działalność zawodową. Należą do nich zwłaszcza przedsiębiorstwa przemysłowe i rzemieślnicze, freelancerzy, przedsiębiorstwa handlowe i urzędy.
Konsumentami są wszystkie osoby fizyczne, które zawierają transakcję prawną w celach prywatnych. Cele prywatne to takie, które nie są związane z działalnością biznesową ani samodzielną działalnością zawodową (np. zakup produktów do gospodarstwa domowego lub dla celów niesamodzielnej działalności zawodowej).

Składając zamówienie w naszym sklepie, oświadczasz, że jesteś klientem biznesowym/przedsiębiorcą, a nie konsumentem.

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzania, w ramach zamówienia oraz przed jego realizacją, czy nasi klienci nie są konsumentami (np. kontrola danych adresowych, NIP). Ponadto zobowiązujesz się przedłożyć nam na żądanie odpowiednie dowody, np. kopię rejestracji działalności gospodarczej.

Wyjaśnienie: Te wskazówki mają na celu ochronę konsumentów.