Czujniki znaczników kolorowych

Czujniki znaczników kolorowych wykrywają kolory, porównując zarejestrowaną wartość koloru z zapisaną wartością referencyjną. Są one właściwym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie kolor obiektu lub oznaczenia może służyć jako kryterium sortowania lub kontrolne. Wynik jest, zależnie od konfiguracji i zadanych wartości tolerancji systemu, wydawany jako sygnał przełączający.