Rozwiązania czujnikowe do pakowania produktów mlecznych

Podczas rozlewania i pakowania mleka oraz wyrobów mlecznych obowiązują szczególnie wysokie wymogi pod względem higieny instalacji automatycznych. Ponadto występują duże różnice temperatury między okresami pracy a częstymi i regularnymi cyklami czyszczenia. Wszystkie komponenty maszyn pakujących muszą być odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę oraz agresywne środki czyszczące wykorzystywane w procesie czyszczenia.

W obszarach produkcyjnych mających bezpośredni kontakt z żywnością stosowane mogą być wyłącznie czujniki z obudowami ze stali nierdzewnej oraz osłonami z tworzywa sztucznego. Oferujemy szeroką gamę produktów do pakowania produktów w warunkach wysokiej higieny. Nasze czujniki ze stali nierdzewnej z serii 53C i 55C z certyfikatem ECOLAB zostały opracowane pod kątem wymagających zadań związanych z wykrywaniem. Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500-IP w dodatkowej tubie ochronnej także są przystosowane do tych obszarów zastosowania oraz wymagań dotyczących otoczenia. Zamknięcie urządzeń w tubach ochronnych pozwala na osiągnięcie wysokich stopni ochrony IP 67 oraz IO 69K. Do zabezpieczenia drzwi i klap można zastosować blokady zabezpieczające L250 w wersji higienicznej i odpowiednim stopniu ochrony.

01 Wykrywanie pojemników w transporcie

Wymaganie:
W instalacji do napełniania kubeczków na jogurt lub butelek mleka konieczne jest niezawodne wykrywanie produktów na przenośniku taśmowym. Czujniki do tego zastosowania muszą być odporne na wymagające warunki otoczenia w strefie białej.

Rozwiązanie:
Refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK 55C niezawodnie wykrywa przezroczyste pojemniki. Czułość można ustawić za pomocą przycisku przyuczania. Opcjonalna funkcja śledzenia automatycznie kompensuje zabrudzenia na reflektorze lub czujniku. Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o konstrukcji Wash-Down osiąga stopień ochrony IP 69K.

02 Pomiar poziomu napełnienia

Wymaganie:
Poziom napełnienia wszystkich butelek powinien być taki sam – należy zapobiegać ich niedostatecznemu napełnianiu. Do niezawodnego wykrywania poziomu napełnienia dowolnych pojemników wodnistymi cieczami w wymagających warunkach otoczenia można zastosować czujniki optyczne.

Rozwiązanie:
Fotokomórki jednokierunkowe LS55CI.H2O i LE55CI.H2O nadają się do wykrywania wodnistych cieczy dzięki długości fali diod LED. System nadajników i odbiorników ze stali nierdzewnej serii 55C w wersji Wash-Down cechuje się wysoką mocą prześwietlania i wykrywa ciecze również w pojemnikach kolorowych oraz z etykietami z tworzywa sztucznego.

03 Wykrywanie miękkich opakowań

Wymaganie:
Aby możliwe było sterowanie transportem na jednotorowym odcinku do transportu miękkich opakowań, konieczne jest wykrywanie przepływu towarów. Za pomocą czujników optycznych wykrywać można nawet najmniejsze luki pomiędzy miękkimi opakowaniami.

Rozwiązanie:
Do wykrywania małych luk nadaje się refleksyjny czujnik fotoelektryczny PRK 55CL o niewielkiej, laserowej plamce świetlnej. Pasujący reflektor w obudowie ze stali nierdzewnej MTKS.5 jest dostępny w różnych wymiarach. Czujnik i reflektor mają certyfikat ECOLAB.

04 Wykrywanie opakowań zewnętrznych

Wymaganie:
Kiedy identyczne produkty są pakowane w większe opakowania zbiorcze, muszą one być niezawodnie wykrywane niezależnie od kształtu, koloru i powierzchni. Wydajne czujniki są istotnym warunkiem do osiągnięcia wysokiego stopnia automatyzacji.

Rozwiązanie:
Dzięki dużej rezerwie funkcjonalnej oraz dobrym właściwościom optycznym, refleksyjne czujniki fotoelektryczne PRK 46C nadają się do wykrywania opakowań zewnętrznych. Czujniki te osiągają stopień ochrony IP 69K i mają certyfikat ECOLAB. Dostępne są też warianty o różnej geometrii plamki świetlnej.

05 Odczytywanie kodów do monitorowania procesów

Wymaganie:
W celu monitorowania procesów oraz zapewniania identyfikowalności produktów można odczytywać kody nadrukowane na pokrywkach pojemników za pomocą czytnika kodów. Ponieważ często nie jest możliwe zagwarantowanie jednolitej orientacji kodów, konieczne jest zastosowanie czytników kodów wykorzystujących przetworniki obrazu.

Rozwiązanie:
Dzięki różnym osłonom obiektywu, na przykład ze szkła lub tworzywa sztucznego, czytnik kodów DCR 200i w obudowie ze stali nierdzewnej nadaje się do zastosowania w tego typu otoczeniach. Zintegrowana przeglądarka sieciowa oraz różne interfejsy Industrial Ethernet umożliwiają elastyczne zastosowanie czytników kodów.

06 Wykrywanie miejsc klejenia

Wymaganie:
Aby proces produkcyjny przebiegał bez zakłóceń, konieczne jest wykrywanie miejsc klejenia w zgrzewanej folii i odrzucanie ich na dalszym etapie procesu. Wykrywanie powinno być skuteczne niezależnie od koloru i rodzaju powierzchni.

Rozwiązanie:
Ultradźwiękowy czujnik widełkowy IGSU 14E SD jest zoptymalizowany pod kątem wykrywania miejsc klejenia. Zastosowana technologia ultradźwiękowa może być wykorzystywana w przypadku przezroczystych i nieprzezroczystych materiałów oraz dowolnych taśm klejących. Konfiguracja pod kątem materiału jest możliwa poprzez łatwy proces przyuczania.