Czujniki luminescencyjne

Czujniki luminescencyjne rozpoznają zarówno widoczne, jak i niewidoczne znaczniki luminescencyjne. Dostarczają one wyników jako wyjścia przełączające i są używane przede wszystkim do sortowania i kontrolowania w obszarach, w których inne metody detekcji nie dają niezawodnych wyników lub w których oznaczenia mają być niewidoczne. Czujniki luminescencyjne są dostępne dla różnych kolorów luminescencyjnych, mają zasięg sięgający 200 mm i bardzo kompaktową metalową konstrukcję. Regulacji czułości dokonuje się za pomocą potencjometru. Obrotowy okrągły łącznik wtykowy M12.