IO-Link: standard dla usieciowienia fabryk

Jako członek-założyciel i projektant technologii IO-Link posiadamy rozległą wiedzę i oferujemy rozbudowaną ofertę czujników IO-Link oraz komponentów systemowych, takich jak moduł nadrzędny IO-Link i technologie połączeń. 

Nasi klienci zawsze otrzymują najnowszą technologię – jak Smart Sensor Profile – i wiele czujników z funkcjami dodatkowymi oraz możliwością integracji z chmurą. Dzięki naszym rozwiązaniom sieciowym jesteście zawsze świetnie przygotowani na obecne i przyszłe wymagania Smart Factory.

Korzyści z IO-Link:

Gwarancja jakości – najwyższa przejrzystość procesów

 • Zapewniony dostęp do wszystkich danych procesowych i diagnostycznych oraz informacji o urządzeniach.
 • Odpowiednia wersja sprzętu i oprogramowania jest dostępna w dokumentacji systemu.
 • Identyfikacja wbudowanych urządzeń odbywa się na podstawie numerów seryjnych.
 • Ustawieniami receptur zarządza się przez PLC. Czujnik jest przy tym parametryzowany zgodnie z wymaganiami zamówienia produkcyjnego.

Diagnostyka – konserwacja profilaktyczna

 • Precyzyjne informacje diagnostyczne umożliwiają konserwację profilaktyczną i optymalizację planowania obsługi technicznej.
 • Podtrzymanie danych parametrów jest zautomatyzowane.
 • Serwisant może sprawdzić urządzenie poprzez zdalną diagnostykę.
 • Znacznie zmniejsza to nakłady na lokalizację błędów.

Uruchomienie – łatwa wymiana urządzeń

 • Typy urządzeń i specyficzne nazwy są widoczne w nadrzędnych systemach.
 • Konfiguracja nowego czujnika czy aktuatora odbywa się przez moduł nadrzędny IO-Link lub za pośrednictwem modułu funkcyjnego.
 • Konfigurację można również przeprowadzić zdalnie kilkoma kliknięciami.
 • Ustawienia czujników kopiuje się i powiela w prosty sposób.

Oszczędności kosztów – na wszystkich poziomach

 • Szybkie projektowanie i uruchomienie oszczędza czas i pieniądze.
 • Ujednolicenie technologii połączeń obniża koszty magazynowania.
 • Wszystkie czujniki i aktuatory, niezależnie od stopnia ich skomplikowania – czy to przełączające, pomiarowe, wielokanałowe binarne, mieszane – posiadają znormalizowany, jednolity interfejs.
 • Jako cały system IO-Link oszczędza koszty na wszystkich poziomach, od projektowania, przez uruchomienie, aż po naprawy i konserwację.

Przykłady zastosowania

Kontrola zajętości półek i zabezpieczenie przesuwu

Wymóg:

Zanim paleta lub zbiornik zostaną ustawione na półce regału, trzeba się upewnić, że miejsce jest puste. Przy wsuwaniu teleskopowego ramienia lub wideł trzeba zagwarantować, że wstawiany towar nie zostanie przesunięty w niewłaściwym kierunku.

Rozwiązanie:

Czujniki dyfuzyjne z serii HT 10 110 HRT 25B wykrywają palety i zbiorniki najróżniejszych rodzajów. Dzięki precyzyjnym punktom przełączania czujniki można stosować do kontroli zajętości półki lub zabezpieczenia przesuwu w niemal każdej układnicy do regałów.

Zalety IO-Link:

 • W razie wymiany zapisane parametry poprzednika są przejmowane do nowego urządzenia
 • Lepsze możliwości diagnostyki poprzez zdalną konserwację
 • Zdalnie nastawne i regulowane punkty przełączania
Pomiar grubości materiału
Wymóg:

Optymalny proces wykrawania wymaga kontrolowania grubości materiału. W tym celu z dużą rozdzielczością mierzy się odległość od materiału.

Rozwiązanie:

Czujniki ODSL 8 ODS 9 mierzą odległość z rozdzielczością do 0,01 mm i zapewniają w ten sposób podstawę wysokiej jakości tego etapu procesu.

Zalety IO-Link:
 • Duża przejrzystość procesu dzięki sygnalizacji istotnych zdarzeń diagnostycznych
 • Automatyczna konfiguracja przez moduł nadrzędny IO-Link lub za pomocą modułu funkcyjnego
 • Dane procesowe – jak np. grubość blachy – są dostępne w czasie rzeczywistym
 • Dane pomiarowe są bezstratnie przesyłane i przetwarzane cyfrowo
Regulacja zwisu/pętli
Wymóg:

Jeśli taktowane procesy wymagają podawania materiału w zwojach, to kompensacja wahań posuwu potrzebuje regulacji pętli. Potrzebna jest kontrola siły naprężenia materiału. Dzięki jego podaniu w odpowiednim czasie unika się zerwania.

Rozwiązanie:

Napięcie materiału jest kontrolowane przez pomiar ugięcia. Czujniki ODSL 8 ODS 10  i ODSL 96 dzięki różnej geometrii plamki świetlnej są w stanie bezbłędnie mierzyć ugięcie najróżniejszych powierzchni materiałów.

Zalety IO-Link:
 • Duża przejrzystość procesu dzięki sygnalizacji istotnych zdarzeń diagnostycznych i danych pomiarowych w czasie rzeczywistym
 • Automatyczna konfiguracja przez moduł nadrzędny IO-Link lub za pomocą modułu funkcyjnego
 • Możliwość optymalizacji trwających procesów przez sterownik lub operatora maszyny
Detekcja części i kontrola typu
Wymóg:

W branży budowy karoserii samochodowych istnieje potrzeba niezawodnego rozpoznawania części konstrukcji i ich różnych wariantów. Kontrole odbywają się w trakcie trwających procesów roboczych. Zdarza się, że montaż systemu czujników musi się odbywać poza obszarem roboczym robota.

Rozwiązanie:

Nasze kompaktowe pomiarowe i przełączające czujniki TOF ODS 110 HT 110 są tu, również w ciasnych miejscach montażu, idealnym rozwiązaniem. Dla zakresów pomiarowych o zasięgu ponad 5 m nadają się warianty ODS HT 10 . Można je instalować także poza komórkami robota.

Zalety IO-Link:
 • W razie zmiany modelu lub wariantu nowe odległości lub punkty przełączania czujników są określane przez PLC, w zależności od części czujnik jest parametryzowany od nowa.
 • Aktualne wartości pomiarowe i dane procesowe są dostępne w czasie rzeczywistym.
 • Optymalizacji można dokonywać w trakcie trwającego procesu.
 • Punkty przełączania są zdalnie nastawiane i regulowane
Wykrywanie przeźroczystych obiektów
Wymóg:

Bezbłędna detekcja przeźroczystych obiektów na przenośniku – także w trudnych warunkach otoczenia, takich jak zamglenie, para wodna lub zabrudzenie.

Rozwiązanie:

Zastosowanie refleksyjnych czujników fotoelektrycznych z IO-Link do wykrywania przeźroczystych obiektów – takich jak nasze PRK 3C PRK 55  lub PRK 18B – pozwala na rozpoznanie i analizę wpływu środowiska, aby umożliwić sterowanie maszyną.

Zalety IO-Link:
 • Wyprowadzenie danych procesowych w czasie rzeczywistym przez Dual-Channel:
 • kanał 1: szybki sygnał wyzwalający przez wyjście przełączające
 • kanał 2: konfiguracja i monitoring przez IO-Link
 • Wyprowadzenie wartości rzeczywistych i progów przełączania w celu diagnostyki procesu online
Pomiar średnicy rolki
Wymóg:

Średnicę rolki z materiałem trzeba kontrolować w celu regulacji siły naciągu i prędkości odwijania maszyny oraz ustalenia czasu pozostałego do wymiany rolki.

Rozwiązanie:

Optyczny lub ultradźwiękowy czujnik odległości - taki jak ODS 9 lub ODS 96B – mierzy odstęp między czujnikiem a rolką. Wartości pomiarowe są cyfrowo przekazywane przez IO-Link danych procesowych do sterownika maszyny. Zbędne jest przetwarzanie analogowych wartości pomiarowych na cyfrowe.

Zalety IO-Link:
 • Cyfrowa transmisja wartości odległości
 • Sterownik może ustawiać progi przełączania w zależności od materiału i powierzchni
 • Możliwość łatwej i szybkiej diagnostyki
Wykrywanie nadruku
Wymóg:

Wykrywanie nadruków na produkcie za pomocą czujnika kontrastu. Nadruk i tło mogą się różnić w zależności od produktu.

Rozwiązanie:

Zastosowanie optycznego czujnika kontrastu – takiego jak KRT 3B lub KRT 18B  – który na podstawie kilku kolorów nadajnika określa optymalny kontrast. Kolory nadajnika jednorazowo wczytuje się w procesie przyuczania i zapisuje w czujniku lub sterowniku. Przez IO-Link można wybrać zdefiniowane i zaprogramowane produkty z pamięci receptur czujnika albo przesłać je ze sterownika. Zbędne jest ponowne przeprowadzanie procesu przyuczania.

Zalety IO-Link:
 • W razie zmiany produktu przejmowane są ustawienia wstępne receptur z pamięci
 • Wyprowadzenie aktualnych wartości rzeczywistych kontrastu i analiza w sterowniku maszyny
 • Wyprowadzenie danych procesowych w czasie rzeczywistym przez Dual-Channel:
 • kanał 1: szybki sygnał wyzwalający przez wyjście przełączające
 • kanał 2: konfiguracja i monitoring przez IO-Link
Wykrywanie obiektów zafoliowanych
Wymóg:

Detekcja i pomiar szerokości obiektów znajdujących się między dwoma taśmami folii.

Rozwiązanie:

Pomiarowa kurtyna świetlna typu CML 730 z Power-Setting prześwietla częściowo przeźroczyste folie dzięki swojemu nadajnikowi o dużej mocy. Liczba i pozycja przerywanych wiązek jest wyprowadzana przez interfejs IO-Link do sterownika. Wstępnie ustawione, zależne od materiału parametry wiązki można przesyłać do kurtyny świetlnej przez IO-Link.

Zalety IO-Link:
 • Szybkie wyprowadzenie wszystkich danych dotyczących wiązek
 • Możliwe dokonywanie ustawień wstępnych przez zarządzanie recepturami
 • Możliwość łatwej diagnostyki