Giętarka do drutu i rur

Giętarki do rur i drutu wyginają i docinają materiały o przekroju okrągłym. Ponieważ obrabiają one materiał o różnej długości, zabezpieczenie obszaru wokół głowicy gnącej maszyny musi dać się elastycznie dostosować do różnych rozmiarów. Niemniej ważna jest niezawodna kontrola obecności
materiału – niezależnie od właściwości jego powierzchni.

Nasze proste w obsłudze laserowe skanery bezpieczeństwa umożliwiają szybkie konfigurowanie pól ochronnych o różnej wielkości. Ponadto są bardzo odporne na działanie cząstek materiału, które mogą powstawać podczas procesu obróbki. Nasze czujniki optyczne pracują w znacznym stopniu niezależnie od remisji, dzięki czemu niezawodnie wykrywają najróżniejsze powierzchnie.

[01] Zabezpieczenie obszaru gięcia

Wymóg:
Zabezpieczenie niebezpiecznej strefy roboczej maszyny przed dostępem i obecnością osób. Obrys monitorowanego obszaru powinien być przy tym dostosowany do konturów maszyny. 

Rozwiązanie:
Laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 do monitorowania wykorzystują konfigurowalne pola ochronne. Dzięki zasięgowi wynoszącemu 8,25 m i zakresowi skanowania o kącie 270° tylko jednym urządzeniem można zabezpieczać także duże powierzchnie.

[02] Monitorowanie stanu zamknięcia pokrywy ochronnej

Wymóg:
Monitorowanie stanu zamknięcia oddzielających urządzeń ochronnych, takich jak drzwi lub klapy. Zgodnie z EN ISO 14119 należy tu stosować również ochronę przed manipulowaniem. Jeśli jest to konstrukcyjnie niemożliwe do uzyskania, czujnik musi mieć skuteczną ochronę przed manipulacją.

Rozwiązanie:
Wyłączniki bezpieczeństwa S20 / 200 są uniwersalne w zastosowaniu dzięki zróżnicowanym możliwościom montażu. Bezkontaktowe, kodowane magnetycznie przełączniki serii MC nadają się szczególnie do stosowania w trudnych warunkach. Ponadto transponder bezpieczeństwa RD 800 dzięki kodowaniu RFID zapewnia najwyższy poziom ochrony przed manipulacją.

[03] Integracja czujników bezpieczeństwa

Wymóg:
Integracja wielu czujników bezpieczeństwa z układem sterowania maszyny lub systemu. Wymagane są również takie funkcje, jak konfiguracja opóźnień czasowych zwolnienia urządzenia blokującego lub łącza sygnałowego.

Rozwiązanie:
Rozszerzalny sterownik bezpieczeństwa MSI 400 już w module podstawowym posiada 24 bezpieczne wejścia/wyjścia oraz interfejs Ethernet z protokołami Industrial-Ethernet. Dzięki niewymagającemu licencji oprogramowaniu konfiguracyjnemu MSI.designer projektowanie przebiega szybko i sprawnie.

[04] Kontrola obecności

Wymóg:
Proces gięcia musi być wykonywany ze stałą dokładnością, zarówno w przypadku form prostych, jak i złożonych. Należy w tym celu przeprowadzić kontrolę obecności dla prawidłowej pozycji rury, aby późniejszy proces obróbki można było rozpocząć w  bezpieczny sposób.

Rozwiązanie:
Seria IS czujników indukcyjnych oferuje zasięg do 40 mm oraz różne formy konstrukcyjne, zarówno cylindryczne, jak i prostopadłościenne. Wersje z solidną, całkowicie metalową konstrukcją są ponadto szczególnie odporne na działanie agresywnych środków smarnych.

[05] Kontrola obecności

Wymóg:
Proces gięcia musi być wykonywany ze stałą dokładnością, zarówno w przypadku form prostych, jak i złożonych. Należy w tym celu przeprowadzić kontrolę obecności dla prawidłowej pozycji rury, aby późniejszy proces obróbki można było rozpocząć w  bezpieczny sposób.

Rozwiązanie:
Refleksyjne czujniki fotoelektryczne HT 3 do mniejszych zakresów pracy oraz HT 25C do dużych zakresów pracy zapewniają niezawodną kontrolę obecności. Geometryczne warianty plamki świetlnej zapewniają bezpieczne wykrywanie różnych materiałów. Uruchomienie wersji z interfejsem IO-Link jest szybkie i proste.