Odpowiednia technologia

Aby spełnić wszystkie wymagania względem optymalnego rozwiązania, stosujemy różne technologie. Sięgają one od optycznego odczytu kodów 1D i 2D po bezkontaktowe przesyłanie danych z wykorzystaniem Radio Frequency Identification.

Kod 1D

W kodzie 1D informacje są zapisane w postaci różnej szerokości kresek i odstępów między nimi. Wysyłane przez czytnik kodów 1D światło z różną siłą odbija się od czarnych kresek i białych przerw. Czarne kreski odbijają mniej światła. Moduł odbiorczy czytnika rozpoznaje to i konwertuje informacje na dane binarne, które są następnie dalej przetwarzane i wysyłane przez interfejs.

Zalety

 • Łatwe i niedrogie w produkcji
 • Zintegrowana cyfra kontrolna umożliwia bezpośrednią kontrolę ważności, dzięki czemu osiąga się duże prędkości odczytu

Dziedziny zastosowania

 • Przemysł elektryczny, motoryzacyjny i dóbr konsumpcyjnych
 • Logistyka transportowa
 • Przesyłki pocztowe

 

Kod 2D

Istnieją dwa rodzaje kodów 2D: matrycowe i spiętrzone. W kodzie matrycowym informacje są zapisane w odpowiednio rozmieszczonych małych geometrycznych komórkach. Kod spiętrzony jest szczególną odmianą kodu. Informacje są zakodowane w kilku wierszach jako kreski i przerwy o różnej szerokości. Aparat czujnika robi zdjęcie kodu. Układ aparatu rozpoznaje kontrast między białymi przerwami i czarnymi komórkami i konwertuje informacje na dane binarne. Dane są potem przetwarzane i wysyłane przed interfejs. Inaczej niż w przypadku kodu 1D, tu informacje są zapisane w odpowiednim rozmieszczeniu komórek.

Kod 2D matrycowy

Kod 2D spiętrzony


 

Radio Frequency Identification – RFID

System RFID składa się z urządzenia do zapisu/odczytu ze zintegrowaną i/lub zewnętrzną anteną oraz z co najmniej jednego transpondera. Do transferu danych wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Każdy transponder posiada antenę i mikroczipa, na którym zapisany jest unikalny, niezmienny numer seryjny (Unique ID) oraz – w zależności od rodzaju transpondera – inne dane dotyczące obiektów.

Transpondery aktywne do transferu danych korzystają ze zintegrowanego źródła energii, natomiast pasywne pobierają potrzebną energię z pola elektromagnetycznego czytnika. Systemy RFID wykorzystują przy tym niskie częstotliwości/LF (125 kHz do 134 kHz), średnie/HF (13,56 MHz) lub ultrawysokie/UHF (865 MHz do 928 MHz). Używane częstotliwości różnią się zasięgiem, prędkością transferu i podatnością na zakłócenia. Generalnie im wyższa jest częstotliwość, tym większy jest zasięg systemu, ale także tym większa jest jego wrażliwość na zakłócenia.

Zalety

 • Nie ma potrzeby "kontaktu wzrokowego" pomiędzy jednostką odczytu / zapisu a transponderem", ponieważ fale radiowe – w zależności od zakresu częstotliwości – przenikają przez takie materiały jak drewno, karton czy plastik.
 • Transpondery można zintegrować z produktem lub środkiem transportu.
 • Systemy RFID są wytrzymałe i działają niezawodnie również w trudnych warunkach, niezależnie od zabrudzenia
 • Używając zapisywalnych transponderów, dane produkcyjne i jakościowe można zapisywać na nich bezpośrednio podczas procesu produkcji.

Dziedziny zastosowania

 • Sterowanie przebiegiem produkcji
 • Kontrola dostępu
 • Identyfikacja osób i obiektów
 • Identyfikacja skidów, zbiorników i palet
 • Sterowanie przepływem materiału w systemach transportowych i magazynowych lub w przemyśle motoryzacyjnym

Pomoc w wyborze

Jak należy stosować systemy identyfikacji?

Zastosowanie stacjonarne
Optyczny
Zastosowanie stacjonarne
RFID
Zastosowanie mobilne
Skaner ręczny
Kod kreskowy 1D
Kod spiętrzony
Kod 2D
Kody znakowane bezpośrednio

Nasze pasujące produkty

Odległości odczytu min. – maks.
(zależnie do grubości modułu i wariantu optyki)
Produkt Link
50 – 230 mm
CR 50 Do produktu
30 – 425 mm
DCR 50 Do produktu
20 – 71 mm
CR 100 * Do produktu
40 – 160 mm
BCL 8 Do produktu
50 – 230 mm
CR 55 Do produktu
50 – 330 mm
LSIS 220 Do produktu
30 – 425 mm
DCR 55 Do produktu
40 – 800 mm
DCR 200i Do produktu
30 – 310 mm
BCL 148 * Do produktu
50 – 450 mm
BCL 20 Do produktu
50 – 180 mm
BCL 95 * Do produktu
50 – 680 mm
BCL 300i Do produktu
300 – 1.450 mm
BCL 600i Do produktu
450 – 1.700 mm
BCL 900i Do produktu
200 – 2.400 mm
BCL 500i Do produktu
75 – 10.000 mm
LSIS 422i Do produktu

zależnie od wersji patrz dane serii BCL 500i, BCL 600i i BCL 900i

Systemy MSPi Do produktu
75 – 10.000 mm
LSIS 462i Do produktu

* urządzenia do zastosowania w automatyzacji laboratoriów