Rozwiązania Safety

Rosnąca automatyzacja procesów stawia coraz wyższe wymogi koncepcjom bezpieczeństwa. Klasyczne koncepcje, takie jak muting, często sięgają przy tym granic swoich możliwości, np. na stacjach przeładunkowych i w śluzach materiałowych. Nasze innowacyjne rozwiązania bezpieczeństwa zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo, wydajny przepływ materiału i wysoką dostępność systemu, również w przypadku zautomatyzowanych procesów.

Korzyści dla Ciebie

 • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym wstępnie zaprojektowanym rozwiązaniom z dziedziny bezpieczeństwa
 • Wszystkie rozwiązania z dziedziny bezpieczeństwa posiadają certyfikację CE i są zgodne z normami. W ten sposób zapewniają również bezpieczeństwo prawne.
 • Inteligentne i innowacyjne koncepcje bezpieczeństwa gwarantują niezakłócone procesy i pełne bezpieczeństwo– także tam, gdzie nie sprawdzają się klasyczne rozwiązania
 • Każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do schematu Twojej instalacji
 • Nasze zespoły certyfikowanych ekspertów do spraw bezpieczeństwa towarzyszą Ci na każdym etapie projektu

Rozwiązania kompletne do Twojej instalacji

Nasze rozwiązania bazują na wykwalifikowanych koncepcjach bezpieczeństwa, które w razie potrzeby mogą zostać rozszerzone lub utworzone na nowo. Realizujemy wszystkie wymagane kroki procesowe, od identyfikacji wymaganych norm po wsparcie przy uruchomieniu. Każde rozwiązanie w projekcie jest indywidualnie dopasowywane do układu Twojej instalacji.

Koncepcja i konstrukcja

Opracowanie koncepcji i projektowanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa są realizowane w całości przez nasze Solutions Engineering Center. Obejmują one:

 • Identyfikację wymaganych przepisów i norm
 • Tworzenie koncepcji bezpieczeństwa i architektury systemowej
 • Opracowywanie i rozwój oprogramowania
 • Obszerna dokumentacja, w tym deklaracja zgodności CE

Komponenty sprzętowe i oprogramowanie

Nasze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa obejmują wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie do integracji z Twoją instalacją:

 • Czujniki bezpieczeństwa
 • Sterownik bezpieczeństwa
 • Program bezpieczeństwa Leuze
 • Kompaktowa szafa sterownicza, zgodnie z wymaganiami
 • Okablowanie

Usługi – indywidualne dla Twojego projektu

Każde rozwiązanie z zakresu bezpieczeństwa jest indywidualnie dopasowywane do Twojej instalacji i wspierane przez nas aż po przekazanie do użytkowania:

 • Usługi inżynierskie, z konfiguracją i parametryzacją, zgodnie z wymaganiami projektu
 • Wsparcie przy uruchomieniu
 • Odbiór końcowy

Droga do Twojego rozwiązania

1. Zebranie wymogów
 • Sprawdzenie schematu i stref niebezpiecznych, wyjaśnienie przebiegu procesów
 • Sprawdzenie oceny ryzyka, zdefiniowanie celów ochrony
 • Wyjaśnienie przebiegu procesów w funkcji czasu
 
2. Wybór koncepcji bezpieczeństwa
 • Ocena wymogów przez naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa
 • Wybór odpowiedniej koncepcji bezpieczeństwa i potrzebnych komponentów
 
3. Konfiguracja i parametryzacja
 • Konfiguracja systemu ochronnego
 • Programowanie i konfiguracja zgodnie z wymogami
 • Specyficzna dokumentacja projektu
 
4. Instalacja i uruchomienie
 • Udostępnienie instrukcji montażu i instalacji
 • Montaż i instalacja komponentów systemowych
 • Wsparcie przy uruchomieniu i integracja ze sterownikiem
 
5. Kontrola pod względem techniki bezpieczeństwa i odbiór
 • Walidacja funkcji bezpieczeństwa
 • Pierwszy przegląd urządzeń ochronnych
 • Utworzenie dokumentów odbiorczych

 

Skorzystaj z naszego doświadczenia

Innowacyjne idee powstają dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy. Od ponad 30 lat wspieramy naszym rozległym portfolio produktów zastosowania technologii bezpieczeństwa w różnych gałęziach przemysłu. Nasi eksperci do spraw bezpieczeństwa posiadają rozległą wiedzę na temat aktualnych norm i standardów koncepcji bezpieczeństwa. Dzięki temu projektujemy wydajne rozwiązania bezpieczeństwa w zautomatyzowanym otoczeniu.

 • Globalna sieć certyfikowanych ekspertów tworzących koncepcje bezpieczeństwa i walidujących rozwiązania na miejscu
 • Własne Solutions Engineering Center
 • Projektowanie i konstrukcja według modelu V zgodnie z EN ISO 13849-1
 • Duży wybór produktów bezpieczeństwa możliwy z domu