Czujniki do mierzenia konturów

System pomiaru konturów 3D CMS 700i rejestruje podczas ruchu długość, szerokość, wysokość, odkształcenia i położenie dowolnych obiektów, niezależnie od ich formy i właściwości powierzchni. Również torebki polimerowe są niezawodnie rejestrowane. Kompletny system obejmuje, pod jednym numerem artykułu, wszystkie komponenty wymagane do eksploatacji i instalacji. Natomiast czujniki optyczne rejestrują profil wysokości wzdłuż wyświetlanej linii laserowej. Dzięki temu obiekty można rejestrować w wielu wymiarach z wysoką rozdzielczością. Zintegrowane funkcje sięgają od kontroli obecności przez pomiar krawędzi po trójwymiarowy pomiar obiektów.