Informacja o ochronie danych osobowych

Stan na lipiec 2022

Niniejszym informujemy o przetwarzaniu danych osobowych realizowanym przez firmę Leuze electronic (zwaną dalej „Leuze”) zgodnie z rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych. Leuze electronic jest częścią grupy spółek Leuze. Ponieważ wykonanie niektórych usług naszego serwisu zleciliśmy innym spółkom należącym do Grupy, w pojedynczych przypadkach dane są przekazywane również do innych przedsiębiorstw Leuze. Odbywa się to tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna. Na drodze wewnętrznych uzgodnień zapewniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z regulacjami zawartymi w obowiązujących ustawach o ochronie danych osobowych. Jeśli masz wątpliwości lub uwagi dotyczące tej informacji o ochronie danych osobowych, możesz je przesłać na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 2.

Na drodze wewnętrznych uzgodnień zapewniliśmy, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z regulacjami zawartymi w obowiązujących ustawach o ochronie danych osobowych. Jeśli masz wątpliwości lub uwagi dotyczące tej informacji o ochronie danych osobowych, możesz je przesłać na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 2.

1. Przegląd

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych objaśnia rodzaj, zakres i cel pobierania oraz przetwarzania danych oraz użycia plików cookie przez spółki grupy firm Leuze jako administratorów danych osobowych (dalej nazywane „Leuze”, „my” lub „nas”).

2. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej oraz pełnomocnika ds. ochrony danych

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest

Leuze electronic GmbH & Co. KG
In der Braike 1
73277 Owen
Germany

Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się pod powyższym adresem z dopiskiem „ochrona danych” lub pod adresem datenschutz@leuze.com

3. Przetwarzanie danych na stronie

3.1. Informacyjne wykorzystanie strony

W przypadku czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej, przeglądarka internetowa na Twoim urządzeniu końcowym automatycznie przesyła informacje na serwer naszej strony i tymczasowo zapisuje je w tzw. pliku dziennika. Następujące informacje są rejestrowane bez Twojego współdziałania i przechowywane do chwili automatycznego usunięcia:

 • adres IP połączonego z Internetem urządzenia wysyłającego zapytanie,
 • data i godzina dostępu,
 • nazwa i adres URL wyświetlanego pliku,
 • strona internetowa, z której nastąpiło wejście (Referrer-URL),
 • używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy usług internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania adresu IP jest artykuł 6 ustęp 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z podanych niżej celów rejestracji danych.
Adres IP Twojego urządzenia końcowego oraz inne wyżej wymienione dane są przez nas wykorzystywane do następujących celów:

 • zapewnienie płynnego przebiegu połączenia,
 • zapewnienie komfortowego użytkowania naszej strony/aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Dane są przechowywane przez 90 dni, po czym są automatycznie usuwane. Ponadto nasza strona internetowa używa tzw. plików cookie, narzędzi analitycznych oraz metody targetowania; są one wyjaśnione w punkcie 3.2.

3.2. Prezentacja online i optymalizacja strony internetowej

3.2.1. Cookies – ogólne wskazówki

Aby odwiedziny naszej strony internetowej były atrakcyjne i aby umożliwić skorzystanie z określonych funkcji, używamy tzw. cookies. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Niektóre z plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji, czyli po zamknięciu przeglądarki (są to tzw. cookies sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnej wizycie (tzw. cookies trwałe). Poprzez pliki cookie nie można ani uzyskać dostępu do innych plików w Twoim komputerze, ani ustalić Twojego adresu internetowego.

Jeśli używamy plików cookie niezbędnych dla udostępnienia naszych stron internetowych, prawną podstawą przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem tych cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie danych osobowych przez cookies funkcjonalne lub do celów marketingowych odbywa się tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Wgląd w stosowane cookies możliwy jest na podstawie naszych informacji o plikach cookie. Odpowiednio dostosowując swoje ustawienia, w tym miejscu można w każdej chwili odwołać swą zgodę bez podawania przyczyn.
Cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i masz pełną kontrolę nad ich wykorzystaniem. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, można dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie cookies. Zapisane cookies można w każdej chwili usunąć. Może się to też odbywać automatycznie. Jeśli cookies naszych stron internetowych zostaną dezaktywowane, może to sprawić, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji stron.

3.2.2. Google Analytics

O ile użytkownik wyraził na to zgodę, ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika. Informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony, zgromadzone przez pliki cookie, są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.

W przypadku Google Analytics domyślnie włączona jest anonimizacja adresów IP. Dzięki anonimizacji IP Twój adres IP zostaje skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Przekazane w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę internetową adresy IP nie są przez Google zestawiane z innymi danymi.
Podczas wizyty na stronie internetowej rejestrowane jest Twoje zachowanie.

Na zlecenie operatora danej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania z niej przez Ciebie oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane w ramach usługi Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej i powodzenia naszych kampanii marketingowych.

Odbiorcami danych są / mogą być

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone

Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

W przypadku gdy dane są przetwarzane w miejscu znajdującym się poza obszarem UE/EOG i w którym nie występuje poziom ochrony danych równoważny ze standardem europejskim, zawarliśmy z dostawcą usług klauzule umowne zgodne ze standardem UE w celu ustanowienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka macierzysta Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Nie można wykluczyć możliwości przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uznawane za państwo trzecie z punktu widzenia ochrony danych. Nie istnieją tam prawa równoważne prawom obowiązującym w UE/EOG. Użytkownikowi mogą nie przysługiwać żadne środki prawne przeciwko dostępowi władz.

Przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie dane są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania dobiegł końca, jest wykonywane w sposób automatyczny raz w miesiącu.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, odpowiednio modyfikując swoje ustawienia w narzędziu do zarządzania zgodami. Zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do chwili wycofania zgody, pozostaje zachowana.
 

3.2.3. Remarketing i śledzenie konwersji w Google Ads

Korzystamy z usługi Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Oznacza to, że umieszczamy reklamy Google Ads i w ramach tego korzystamy również z usług remarketingu i śledzenia konwersji Google. Reklamy wyświetlane są w ramach przeprowadzania wyszukiwania na stronach internetowych sieci reklamowej Google. Ponadto korzystamy z list remarketingowych w przypadku reklam wyświetlanych w wyszukiwarce. Pozwala nam to na dostosowywanie kampanii reklamowych do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową. Za pośrednictwem tych usług mamy możliwość łączenia naszych reklam z określonymi frazami wyszukiwania lub wyświetlania reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili naszą stronę, promując na przykład usługi, którymi użytkownicy ci byli zainteresowani podczas przeglądania naszej strony internetowej. Oznacza to, że możemy wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej reklamy produktów lub usług, którymi użytkownicy byli zainteresowani podczas przeglądania innych stron internetowych w ramach sieci reklamowej Google (jako „reklama Google” w ramach wyszukiwarki Google lub na innych stronach internetowych).

W przypadku ofert dopasowanych do zainteresowań konieczna jest analiza zachowań użytkowników w Internecie. W celu umożliwienia przeprowadzenia takiej analizy Google używa plików cookie. Po kliknięciu reklamy lub odwiedzeniu naszej strony internetowej na komputerze użytkownika umieszczany jest przez Google plik cookie. Czas przechowywania tych plików cookie wynosi 90 dni. Informacje zgromadzone za pomocą odpowiedniego pliku cookie są wykorzystywane do tego, aby móc w bardziej ukierunkowany sposób dotrzeć do danego użytkownika podczas jego kolejnego wyszukiwania. Więcej informacji na temat wykorzystywanej technologii plików cookie można znaleźć również w informacjach Google dotyczących statystyk stron internetowych oraz w informacjach o ochronie danych osobowych. Za pomocą tej technologii Google i my (jako klient) otrzymujemy informacje dotyczące tego, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej mającej na celu optymalizację reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji odwiedzającego. Twój adres IP zostanie przesłany do Google, jednakże w związku z tym, że używamy na tej stronie usługi maskowania adresów IP firmy Google w ramach korzystania z usługi Google Analytics, Twój adres IP zostanie zanonimizowany. Statystyki dostarczane nam przez firmę Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam, a także, jeśli to konieczne, informację dotyczącą tego, czy zostali oni przekierowani na stronę w naszej witrynie, która ma znacznik konwersji. Na podstawie tych statystyk wiemy, które wyszukiwane frazy są odpowiedzialne za najczęściej klikane reklamy i które reklamy prowadzą do nawiązania przez użytkownika kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku gdy dane są przetwarzane w miejscu znajdującym się poza obszarem EOG i w którym nie występuje poziom ochrony danych równoważny ze standardem europejskim, zawarliśmy z dostawcą usług klauzule umowne zgodne ze standardem UE w celu ustanowienia bezpiecznego poziomu ochrony danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych w kontekście usługi Google Ads można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Można ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

3.2.4. Trusted Shops Trustbadge

W celu wyświetlania naszego znaku jakości i ewentualnie zebranych analiz dotyczących oferty produktów Trusted Shops kupującemu po złożeniu zamówienia na tej stronie internetowej wbudowany jest widżet Trustbadge Trusted Shops.

Służy on do zagwarantowania naszego przeważającego w ramach wyważenia interesów uzasadnionego interesu w celu optymalnego marketingu naszej oferty. Trustbadge i powiązane z nią usługi stanowią ofertę Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia („Trusted Shops”).

Przy wywołaniu Trustbadge serwer sieci Web automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera m.in. Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przekazanych danych i wysyłającego żądanie dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie strony. Te dane dostępowe nie są analizowane i są automatycznie nadpisywane najpóźniej siedem dni po zakończeniu Twojej wizyty na stronie.

Dalsze dane osobowe są przekazywane wyłącznie do Trusted Shops, o ile po finalizacji zamówienia zdecydujesz się na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli już zarejestrowałeś/aś się w celu korzystania z nich. W takim wypadku obowiązuje zawarte między Tobą a Trusted Shop porozumienie umowne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem Trusted Shop Trustbadge jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.2.5. Instana

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia analitycznego Instana od dostawcy: Instana an IBM Company, 71 S Wacker Drive, 7th Floor, Chicago, IL 60606, Stany Zjednoczone. Pozwala nam to poznać doświadczenia użytkownika związane z korzystaniem z naszej platformy w celu poprawy jej funkcjonalności, stabilności i możliwości obsługi. Instana umożliwia nam w szczególności wykrywanie problemów związanych z doświadczeniem użytkownika i identyfikowanie ich przyczyn. Ponadto funkcja monitorowania wydajności pozwala nam odpowiednio skracać czas reakcji naszej strony internetowej.

Dane przetwarzane w tym celu są przetwarzane wyłącznie na serwerach znajdujących się na terenie UE. Podstawą prawną jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz również w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, odpowiednio modyfikując ustawienia narzędzia do zarządzania zgodami.

3.2.6. LinkedIn Ads

Jeśli wyrazisz na to zgodę, niniejsza strona będzie korzystać z usługi reklamowej LinkedIn Ads. Dostawcą usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Usługa jest używana na potrzeby śledzenia konwersji, reklamy i remarketingu. Wykorzystywane są ponadto pliki cookie, piksele i znaczniki reklamowe.

Poniższa lista zawiera wszystkie dane (osobowe) gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Adres IP
 • Dane User Agent
 • ID urządzenia
 • Wyszukiwane frazy
 • Wyświetlane artykuły
 • Odwiedzane strony
 • Wyświetlane reklamy
 • Załączniki
 • Połączenia
 • Wyświetlane filmy
 • Informacje o profilu
 • Identyfikator reklamy
 • Informacje o systemie operacyjnym
 • Informacje o urządzeniu

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, odpowiednio modyfikując ustawienia plików cookie na naszej platformie zarządzania zgodami.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do przetwarzania. 

Odbiorcami danych są LinkedIn Ireland Unlimited Company i LinkedIn Inc. USA.

Usługa ta może przekazywać zgromadzone dane do innego kraju. Należy pamiętać, że usługa ta może przekazywać dane poza Unię Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy oraz do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez władze USA w celach kontrolnych i monitorujących i że nie będziesz w stanie skorzystać z jakichkolwiek środków prawnych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których przekazywane są dane. Może się to odbywać w różnych celach, np. w celu przechowywania lub przetwarzania.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z informacją o ochronie danych osobowych podmiotu przetwarzającego dane
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Kliknij tutaj, aby wyrazić sprzeciw wobec wszystkich domen firmy przetwarzającej dane
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=en

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką plików cookie podmiotu przetwarzającego dane
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

3.2.7. Google Maps

Aby umożliwić Ci podróżowanie do naszych lokalizacji, poszczególne lokalizacje są zaopatrzone w odpowiednie łącze do Map Google. Bezpośrednio po kliknięciu w łącze użytkownik zostaje przekierowany do Map Google. Nie gromadzimy przy tym żadnych danych. 

Gdy opuścisz nasze strony internetowe i przejdziesz do Google Maps, wyłącznie Google staje się podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych firmy Google, dostępnych na stronie internetowej www.google.com/privacypolicy.html.

3.2.8. FACT-Finder

W celu optymalizowania naszej funkcji wyszukiwania i przeprowadzania testu A/B na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi „FACT-Finder” dostawcy usług Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstraße 17, 75172 Pforzheim. Narzędzie to pozwala na możliwie precyzyjne zawężenie wyników wyszukiwania do poszukiwanych przez Ciebie produktów. Ponadto w razie potrzeby przeprowadzamy testy A/B, aby jeszcze bardziej udoskonalić naszą ofertę internetową. Gdy przeprowadzasz wyszukiwanie na naszej stronie internetowej, Twój adres IP jest przekazywany do firmy Omikron. Inne dane osobowe nie są przetwarzane, w szczególności nie jest tworzony stały profil oparty na Twoich wyszukiwaniach.

Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes polegający na komfortowym dla klienta udostępnianiu funkcji wyszukiwania i optymalizacji naszej oferty produktowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3.2.9. HubSpot

Niniejsza witryna wykorzystuje usługi HubSpot do swoich działań w zakresie marketingu online. HubSpot to tworzące oprogramowanie przedsiębiorstwo ze Stanów Zjednoczonych z oddziałem w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

Jest to zintegrowane rozwiązanie programowe obejmujące różne aspekty marketingu online. Zaliczają się do nich marketing e-mailowy, publikowanie w mediach społecznościowych i raportowanie, zarządzanie kontaktami, strony docelowe i formularze kontaktowe. W ramach tych działań na urządzeniu użytkownika zapisywane są pliki cookie.

Usługa rejestracji pozwala użytkownikom naszej witryny dowiedzieć się więcej o naszym przedsiębiorstwie, pobierać treści oraz udostępniać swoje dane kontaktowe oraz inne informacje demograficzne. 

Dane te, jak również treści w naszej witrynie, zapisywane są na serwerach naszego partnera HubSpot. Możemy wykorzystywać je do kontaktowania się z użytkownikami naszej witryny oraz ustalania, jakie usługi naszego przedsiębiorstwa są dla nich interesujące. Wszystkie gromadzone przez nas informacje podlegają polityce prywatności. 

Wykorzystujemy wszystkie gromadzone informacje wyłącznie w celu optymalizacji naszych działań marketingowych. Politykę prywatności HubSpot znaleźć można tutaj: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

W przypadku gdy dane są przetwarzane w miejscu znajdującym się poza obszarem EOG, zawarliśmy z dostawcą usług klauzule umowne zgodne ze standardem UE w celu ustanowienia bezpiecznego poziomu ochrony danych.

Więcej informacji od HubSpot na temat europejskich zasad ochrony danych znaleźć można tutaj: https://legal.hubspot.com/data-privacy. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez HubSpot znaleźć można na stronachhttps://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser  i https://knowledge.hubspot.com/privacy-and-consent/hubspot-cookie-security-and-privacy

Gromadzenie i przechowywanie danych odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. a) RODO. Można ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Subskrypcję mailingową można w każdej chwili anulować za pośrednictwem HubSpot, korzystając z łącza w danej wiadomości e-mail.

3.3. Newsletter

Na naszej stronie internetowej istnieje możliwość zapisania się na bezpłatny newsletter. Wprowadzone przy subskrypcji newslettera dane użytkownika są przekazywane do nas.

Jedynym obowiązkowym polem jest adres e-mail. Możesz też wpisać formę grzecznościową, imię i nazwisko oraz firmę, w której pracujesz.

Aby mieć pewność co do tego, że przy wpisywaniu adresu e-mail nie popełniono błędu, stosujemy tzw. procedurę Double-Opt-In: po wpisaniu adresu e-mail wyślemy do Ciebie łącze potwierdzające. Dopiero po kliknięciu tego łącza potwierdzającego Twój adres e-mail zostanie dodany do naszej listy mailingowej. Przetwarzanie Twoich elektronicznych danych kontaktowych na tym etapie odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Swoją zgodę możesz w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać krótką informację pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie 2. lub kliknąć przycisk „Anuluj subskrypcję”, znajdujący się na końcu każdego newslettera. 

Jeśli podczas zapisywania się do naszego newslettera podano dane opcjonalne, przetwarzamy je na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na atrakcyjnej prezentacji naszego newslettera i wyłącznie w celu spersonalizowanego adresowania newslettera. 

Wysyłka newslettera następuje również na podstawie sprzedaży towarów i usług:

Jeśli zakupisz od nas towar lub usługę i podasz przy tym swój adres e-mail, adres ten może później następnie użyty do przesłania newslettera. W takim wypadku w ramach newslettera przesyłany będzie wyłącznie marketing bezpośredni dotyczący podobnych towarów lub usług. Podstawą prawną wysyłki newslettera w wyniku zakupu towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG (niemieckiej federalnej ustawy o ochronie przed nieuczciwą konkurencją). 

W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wysyłania newslettera na podstawie istniejących relacji z klientem, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek bazowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłki newsletterów nie następuje przekazywanie danych osobom trzecim. Dane są używane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Wysyłka marketingowych wiadomości e-mail następuje z użyciem profesjonalnego oprogramowania mailingowego Mailingwork, serwer jest zlokalizowany w Niemczech. Wiadomości e-mail zawierają tzw. piksele śledzące. Są to miniaturowe grafiki dołączone do e-maili HTML, aby umożliwić rejestrację plików dziennika i ich analizę. Na podstawie zintegrowanych pikseli śledzących firma Leuze może wykryć, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta. Za pomocą śledzenia łączy – realizowanego technicznie przez serwer wychodzący e-mail jako przekierowanie – oceniane jest, które łącza zostały kiedy wywołane. Tworzony jest przy tym osobisty profil użytkowania. 

Dane uzyskane za pomocą trackingu newslettera są zapisywane i analizowane przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych, aby optymalizować wysyłkę wiadomości e-mail i jeszcze lepiej dopasowywać treść przyszłych e-maili do zainteresowań odbiorcy. Zgromadzone dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, w każdej chwili mają możliwość oddzielnego wycofania zgody udzielonej w tej kwestii – poprzez procedurę Double-Opt-In. 

Po wycofaniu zgody te dane osobowe są usuwane przez administratora odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, a do rekordów danych na potrzeby przyszłych wysyłek przypisywana jest cecha no-profiling. Rezygnacja z otrzymywania newslettera jest przez Leuze automatycznie uznawana za wycofanie zgody.

3.4. Kontakt

Masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem adresu e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe są rzecz jasna używane wyłącznie do celów, w jakich udostępniasz je nam przy nawiązaniu kontaktu.

Jeśli w naszym formularzu kontaktowym pytamy o wprowadzenie danych, które nie są wymagane do nawiązania kontaktu, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Twojego zapytania i ulepszonej realizacji Twojej sprawy. Przekazywanie tych danych następuje wyłącznie dobrowolnie i za Twoją zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażasz ponadto zgodę, abyśmy ewentualnie kontaktowali się z Tobą również przez ten kanał komunikacyjny, którym nastąpił Twój kontakt.

Rzecz jasna możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z adresu kontaktowego podanego powyżej.

3.5. Materiał informacyjny

Masz możliwość zamówienia u nas materiałów informacyjnych dotyczących naszych produktów. W tym celu musisz wypełnić odpowiedni formularz. Przekazane nam w ten sposób dane osobowe są rzecz jasna używane wyłącznie do celów, w jakich je nam udostępniasz.

Jeśli w naszym formularzu informacyjnym pytamy o wprowadzenie danych, które nie są wymagane do przesłania materiału informacyjnego, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Dane te służą nam do skonkretyzowania Twojego zapytania i ulepszonej realizacji Twojej sprawy. Przekazywanie tych danych następuje wyłącznie dobrowolnie i za Twoją zgodą. Jeśli są to dane dotyczące kanałów komunikacyjnych (np. adres e-mail, numer telefonu), wyrażasz ponadto zgodę, abyśmy ewentualnie kontaktowali się z Tobą również przez ten kanał komunikacyjny, którym nastąpił Twój kontakt.

Rzecz jasna możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skorzystać z adresu kontaktowego podanego powyżej.

3.6. Kontakt za pośrednictwem czatu na żywo

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem czatu na żywo i przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy z naszym pracownikiem obsługi. Na potrzeby realizacji tej usługi używamy opartego na chmurze czatu na żywo firmy Userlike (Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia).

Aby móc korzystać z czatu na żywo, konieczna jest zgoda na stosowanie plików cookie, które przekazują następujące informacje do nas i do Userlike: ilość przesyłanych danych, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, historia czatu, informacje o urządzeniu, adres e-mail, imię, adres IP, nazwisko, liczba odsłon strony, informacje o systemie operacyjnym, odsyłający adres URL, strefa czasowa, adres URL, data i godzina zapytania, informacje o statusie.

Zasadniczo przetwarzanie danych odbywa się na terenie UE. W trakcie przetwarzania danych przez Userlike może nastąpić transfer do państwa trzeciego poza UE. Maksymalny okres przechowywania plików cookie wynosi jeden rok.

Przekazywanie danych nam i Userlike w ramach czatu odbywa się wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wszystkie dane są zbierane w celu zapewnienia możliwości realizacji usługi czatu na żywo. Odbiorcami danych są firmy Leuze oraz Userlike UG, z którą można się skontaktować pod adresem privacy@userlike.com. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Userlike można uzyskać pod adresem: https://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

Jeśli w ramach czatu na żywo podasz nam informacje dotyczące innych kanałów komunikacji (np. adres e-mail, numer telefonu), zgadzasz się tym samym na to, że możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem jednego z tych kanałów w celu przekazania Ci odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W każdej chwili możesz zakończyć czat, jak również wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, wysyłając nam stosowną wiadomość. W tym celu należy skorzystać z adresu kontaktowego podanego w punkcie 2.

4. Kandydat

Możesz aplikować do Leuze online, przez nasz portal aplikacyjny. Twoja aplikacja online zostanie przez zaszyfrowane połączenie przekazana bezpośrednio do działu personalnego i rzecz jasna będzie traktowana w sposób poufny. Z twoich danych będziemy rzecz jasna korzystać wyłącznie w celu przetwarzania Twojej aplikacji i nie będziemy ich przekazywać osobom trzecim spoza grupy przedsiębiorstw Leuze. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 p. 1 lit. a i lit. b RODO oraz art. 26 ust. 1 BDSG (niemiecka ustawa federalna o ochronie danych osobowych).

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych w ramach procedury aplikacyjnej znajdują się w deklaracji ochrony danych osobowych naszego portalu aplikacyjnego. Jeśli złożysz aplikację na określone stanowisko, ale jest już ono zajęte, lub jeśli mamy inne stanowisko, równie dobrze lub lepiej pasujące do Twojej aplikacji, chętnie przekażemy dalej Twoją aplikację w obrębie przedsiębiorstwa. Poinformuj nas, jeśli nie wyrażasz zgody na takie przekazanie. Twoje dane osobowe są usuwane natychmiast po zakończeniu procesu aplikacyjnego lub po maks. 6 miesiącach, o ile nie udzielisz nam wyraźnej zgody na dalsze przechowywanie Twoich danych.

Należy uwzględnić, że do celów aplikacji udostępniamy wyłącznie portal aplikacyjny. Jeśli mimo to zaaplikujesz do nas przez e-mail, zwracamy uwagę, że załączniki e-mail nie są szyfrowane. 

5. Klienci

Staranność i przejrzystość stanowią podstawę opartej na pełnym zaufaniu współpracy z naszymi klientami. W związku z tym przekazujemy Ci informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jak możesz skorzystać z praw przysługujących Ci na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. To, jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu, zależy od danego stosunku umownego.

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego i ewentualnie naszego pełnomocnika ds. ochrony danych znajdują się w niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych w punktach 2.1 i 2.2.

5.1. Które dane są przez nas wykorzystywane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w przypadku, gdy złożysz zapytanie, zlecisz nam przygotowanie oferty lub zawrzesz z nami umowę. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, ochrony uzasadnionego interesu lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. 

W zależności od podstawy prawnej chodzi o następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię, nazwisko
 • Dane do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail)
 • Dział
 • Informacje o koncie, w szczególności informacje dotyczące rejestracji i danych logowania

5.2.    Skąd pochodzą dane

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów, dostawców usług i innych dostawców lub od innych spółek Grupy Leuze.

Możemy również pozyskiwać dane osobowe z innych źródeł, np.: wywiadownie gospodarcze, źródła publiczne: rejestry handlowe lub stowarzyszeń, rejestry dłużników, księgi wieczyste.

5.3.    Do jakich celów są wykorzystywane Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG), jak również wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami.

 

5.3. Do jakich celów są wykorzystywane Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w zgodzie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz niemiecką ustawą federalną o ochronie danych osobowych (BDSG), jak również wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami.

 

5.3.1. Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 a RODO)

Jeśli udzielisz nam dobrowolnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie lub przekazywanie określonych danych osobowych, wówczas zgoda ta stanowi podstawę prawną przetwarzania tych danych. 

W następujących przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody:

 • Wysyłanie newslettera pocztą elektroniczną
 • Spersonalizowane śledzenie newslettera
 • Badania rynku (np. badania satysfakcji klientów)
 • Marketing i reklama – profilowanie klientów
 • Publikacja odniesienia do klienta (nazwisko oraz zdjęcie)
   

5.3.2. W celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizowania stosunków umownych, wywiązywania się z bieżących umów oraz nawiązywania kontaktu z naszymi klientami.

 • Realizacja stosunków umownych
 • Kontakt
 • Realizacja zlecenia w serwisie
 • Obsługa zwrotu

 

5.3.3. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Jako firma podlegamy różnym zobowiązaniom prawnym. Do wypełnienia tych zobowiązań może być niezbędne przetwarzanie danych osobowych.

 • Obowiązki w zakresie kontroli i sprawozdawczości
 • Sprawdzanie zdolności kredytowej, wieku i tożsamości
 • Zapobieganie czynom zabronionym

5.3.4. Z powodu naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W określonych przypadkach przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej.

 • Reklama bezpośrednia lub badanie rynku i opinii publicznej
 • Centralne zarządzanie danymi klientów w ramach Grupy Leuze
 • Zapewnienie środków bezpieczeństwa budynków i instalacji
 • Monitoring wideo w celu ochrony praw firmy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa IT i funkcjonalności infrastruktury IT
 • Tworzenie i wysyłanie zdjęć z wydarzeń

5.4. Komu są przekazywane Twoje dane?

W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych Twoje dane osobowe są ujawniane różnym organom publicznym lub wewnętrznym, a także zewnętrznym dostawcom usług. 

O ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych, w pewnych okolicznościach dane mogą być przekazywane innym spółkom Grupy Leuze. Aktualna lista naszych spółek znajduje się w punkcie 2.1.

Zewnętrzni dostawcy usług:

 • Dostawcy usług IT (np. dostawcy usług serwisowych, dostawcy usług hostingowych)
 • Dostawcy usług zajmujący się niszczeniem plików i danych
 • Usługi poligraficzne
 • Usługi telekomunikacyjne
 • Dostawcy usług płatniczych
 • Doradztwo i konsulting
 • Dostawcy usług zajmujący się marketingiem lub sprzedażą
 • Wywiadownie gospodarcze
 • Autoryzowani dystrybutorzy
 • Dostawcy usług zajmujący się wsparciem telefonicznym (call center)
 • Dostawcy usług hostingowych
 • Dostawcy usług zajmujący się kompleksową obsługą korespondencji
 • Biegli rewidenci

Jeśli ma być realizowana płatność z góry, np. w przypadku zakupu na fakturę, w celu ochrony naszych uzasadnionych prawnie interesów możemy przeprowadzić badanie zdolności kredytowej na podstawie procedury matematyczno-statystycznej, korzystając z usług Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart. W tym celu przekazujemy dane osobowe wymagane do zbadania zdolności kredytowej do Creditreform Stuttgart Strahler KG, Theodor-Heuss-Straße 2, 70174 Stuttgart i korzystamy z otrzymanych informacji na temat prawdopodobieństwa statystycznego zalegania z zapłatą do podjęcia wyważonej decyzji o uzasadnieniu, przeprowadzaniu lub zakończeniu stosunku umownego. Badanie zdolności kredytowej może obejmować wartości prawdopodobieństwa (wartości Score) obliczane na podstawie uznanych procedur matematyczno-statystycznych, do obliczenia których wykorzystywane są m.in. dane adresowe. Twoje wymagające ochrony interesy zawsze są uwzględniane zgodnie z ustawowymi postanowieniami.

Organy publiczne:
Ponadto możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych osobowych dalszym odbiorcom, takim jak urzędy, w celu wypełnienia prawnych obowiązków w zakresie powiadamiania.

 • Organy finansowe
 • Organy celne
 • Agencje ubezpieczeń społecznych

W razie dodatkowych pytań dotyczących poszczególnych odbiorców prosimy o kontakt pod powyższym adresem.

5.5. Czy Twoje dane są przekazywane do państw poza Unią Europejską (tzw. państw trzecich)?

Kraje spoza Unii Europejskiej (i Europejskiego Obszaru Gospodarczego „EOG”) podchodzą do ochrony danych osobowych inaczej niż kraje w Unii Europejskiej. W celu przetwarzania Twoich danych korzystamy również z usług dostawców zlokalizowanych w państwach trzecich spoza Unii Europejskiej. W przypadku niektórych z tych państw trzecich nie ma obecnie decyzji Komisji UE co do tego, czy w ujęciu ogólnym oferują one odpowiedni poziom ochrony.

W związku z tym podjęliśmy specjalne środki w celu zapewnienia, że Twoje dane będą przetwarzane w państwach trzecich w sposób równie bezpieczny jak na terenie Unii Europejskiej. Z dostawcami usług w państwach trzecich, jak również w ramach naszej grupy spółek, zawieramy standardowe klauzule ochrony danych zatwierdzone przez Komisję Unii Europejskiej. Klauzule te zapewniają odpowiednią ochronę Twoich danych u dostawców usług z państw trzecich.

5.6. Jak długo będą przechowywane Twoje dane? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i umownych.

Jeśli przechowywanie danych nie jest już konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że ich dalsze przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków przechowywania lub do zachowania danych do czasu upływu istniejących okresów przedawnienia.

5.7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Szczegółowe informacje dotyczące praw znajdują się w punkcie 8 niniejszej informacji o ochronie danych.

6. Korzystanie ze sklepu online

6.1. Proces zamawiania

Możesz kupować u nas produkty za pośrednictwem naszego sklepu online bez logowania się. W tym celu potrzebujemy Twoich danych dotyczących płatności oraz innych informacji ważnych pod względem realizacji zamówienia. Informacje obowiązkowe są odpowiednio oznaczone.

W szczególności gromadzone są następujące dane:

 • Imię, nazwisko
 • Dane do kontaktu (adres e-mail, nr telefonu, nr faksu)
 • Adres na rachunku

Gdy tylko prześlesz swoje dane, są one przekazywane na nasze serwery za pomocą połączenia szyfrowanego SSL. Przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług, którego zobowiązaliśmy umownie do zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych.

Twoje dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na prawidłowej i przepisowej realizacji zamówień oraz nawiązywaniu kontaktu z osobą, która może być wymagana w ramach tego procesu.

6.2. Konto klienta

Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie online masz możliwość zapisania swoich danych w ramach konta klienta na potrzeby przyszłych zamówień. W takim przypadku przechowujemy Twoje wyżej wymienione dane przez okres trwania relacji z klientem. Możesz również zażądać usunięcia swoich danych w dowolnym momencie przed zakończeniem okresu trwania relacji z klientem, kontaktując się z nami za pomocą podanych informacji kontaktowych.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

7. Media społecznościowe

Prowadzimy kanały na różnych platformach społecznościowych, aby móc bezpośrednio komunikować się z Tobą i informować Cię o ciekawych nowościach w naszej firmie. 

W tym celu przetwarzamy dane osób odwiedzających nasze kanały, w szczególności informacje o interakcjach użytkowników (np. polubienia, komentarze, retweety), dane demograficzne i statystyczne, a także dane przekazywane nam w ramach wiadomości i komentarzy.

Należy mieć na uwadze, że podczas korzystania z tych sieci społecznościowych dostęp do Twoich danych uzyskują również inni dostawcy usług. Dane te mogą być przez nich wykorzystywane do badania rynku i celów reklamowych. Nie mamy dalszej wiedzy na temat przetwarzania danych przez dostawców poszczególnych platform społecznościowych. Należy mieć na uwadze, że odniesienia do poszczególnych platform zawarte na naszej stronie są zwykłymi łączami. Przetwarzanie danych przez poszczególne platformy odbywa się tylko wtedy, gdy je odwiedzisz.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę internetową opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie komunikacji z naszymi klientami.

Należy mieć na uwadze, że dane przetwarzane podczas korzystania z platform i sieci społecznościowych w pewnych okolicznościach mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Wyczerpujący opis poszczególnych sposobów przetwarzania danych i możliwości wycofania zgody znajduje się na stronach dostawców usług:

• YouTube / Google (Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) 
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy
Wycofanie zgody: https://adssettings.google.com/authenticated

• Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy)
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 
Wycofanie zgody: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) 
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Wycofanie zgody: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out  

• Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)  
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://help.instagram.com/519522125107875
Wycofanie zgody: https://help.instagram.com/contact/1845713985721890

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://twitter.com/de/privacy
Wycofanie zgody: https://twitter.com/personalization

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Wycofanie zgody: https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209

• Whatsapp (WhatsApp Ireland Limited, Attn: Privacy Policy, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) 
Deklaracja ochrony danych osobowych: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy 
Wycofanie zgody: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy-managing-and-deleting-your-information

8. Ankiety

W stosownych przypadkach, w ramach istniejącej komunikacji lub po wykonaniu usługi, poprosimy Cię o udział w krótkiej ankiecie.

W tym celu zazwyczaj korzystamy z narzędzi do ankietowania od dostawców zewnętrznych. Zawsze dbamy o to, aby treść ankiety była anonimowa, a także aby w miarę możliwości umożliwić udział w ankiecie bez zbierania i przekazywania danych osobowych. Zawsze informujemy, z jakiego dostawcy usług korzystamy w celu przeprowadzenia ankiety. Należy pamiętać, że niektóre ankiety przeprowadzane są w interfejsie internetowym danego dostawcy usług i dlatego możliwe jest również przetwarzanie danych przez tego dostawcę. Nie mamy wpływu na takie przetwarzanie.

9. Przekazywanie danych

9.1. Przekazywanie do przedsiębiorstw Grupy Leuze

Przekazywanie Twoich danych osobowych stronom trzecim spoza Grupy Leuze zasadniczo nie ma miejsca, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani, przekazanie danych jest wymagane do realizacji stosunków umownych lub uprzednio wyrazisz wyraźną zgodę na przekazywanie Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy i partnerzy przedsiębiorstwa otrzymują Twoje dane wyłącznie, jeśli jest to wymagane do realizacji Twojego zapytania. W takim wypadku zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do wymaganego minimum. Jeśli nasi usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, upewniamy się, że przestrzegają oni w taki sam sposób przepisów ustawy o ochronie danych. Należy przestrzegać również odpowiednich informacji dotyczących ochrony danych osobowych od dostawcy. Za treści usług zewnętrznych odpowiedzialny jest dany dostawca usługi, przy czym w granicach rozsądku przeprowadzamy kontrolę tych usług pod kątem zachowania wymogów ustawowych.

 

9.2. Przekazywanie do usługodawców zewnętrznych

Twoje dane osobowe są przekazywane partnerom w zakresie usług, jeśli działają oni na nasze zlecenie i wspierają Leuze w realizacji usług. 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przed wyznaczonych usługodawców następuje w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 RODO. Wymienieni uprzednio usługodawcy otrzymują dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są wymagane do realizacji danej czynności. Usługodawcom tym zabronione jest dalsze przekazywanie Twoich danych osobowych oraz używanie ich do innych celów, w szczególności do własnych celów reklamowych. 
Jeśli zewnętrzni usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy poprzez środki prawne, techniczne i organizacyjne oraz regularne kontrole, że zachowują oni obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych. Nie ma miejsca komercyjne przekazywanie Twoich danych osobowych innym przedsiębiorstwom.

10. Prawa osób zainteresowanych

Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś w rozumieniu RODO osobą, której dane dotyczą, i masz względem administratora danych osobowych następujące prawa:

• Prawo do informacji

Możesz od nas zażądać informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 15 RODO masz dalsze uprawnienia.

• Prawo do sprostowania 

Jeśli Twoje dane zgromadzone przez nas są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz od nas zażądać ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z wymogami art. 18 RODO możesz ponadto w określonych okolicznościach zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych.

Po ograniczeniu przetwarzania Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, realizacji oraz obrony roszczeń prawnych bądź w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z przyczyn ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Poinformujemy Cię, zanim ograniczenie zostanie zniesione.

• Prawo do usunięcia

W razie występowania jednego z powodów zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO masz prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, chyba że istnieje wyjątek od obowiązku usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO.

• Prawo do informacji

Jeśli skorzystasz względem nas ze swojego prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 19 RODO jesteśmy zobowiązani poinformować o tym wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych, chyba że takie poinformowanie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym nakładem środków. Ponadto masz prawo do uzyskania informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych. Masz względem administratora swoich danych osobowych prawo do uzyskania informacji o odbiorcach tych danych.

• Prawo do przenoszenia danych

Ponadto zgodnie z art. 20 RODO masz prawo otrzymać od nas dotyczące Cię dane osobowe w czytelnym dla maszyn formacie i przekazanie tych danych bez ograniczeń innemu administratorowi danych osobowych, jeśli istnieją wymagania zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. a RODO, lub do zażądania przekazania przez nas dotyczących Cię danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to wykonalne techniczne i nie zagraża prawom ani swobodom innych osób. Prawo to nie obejmuje przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji zadań w interesie publicznym lub zadań władzy publicznej.

• Prawo do sprzeciwu

Masz w każdej chwili prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Leuze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wymagające ochrony powody przetwarzania przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, realizację lub obronę roszczeń prawnych.

• Prawo do odwołania udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Masz w każdej chwili prawo wycofać udzieloną Leuze zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło do chwili wycofania zgody.

• Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego

W każdym momencie masz prawo, bez naruszenia innych administracyjnych lub sądowych środków prawnych, do wniesienia skargi do urzędu nadzorującego, zwłaszcza w państwie członkowskim będącym Twoim miejscem pobytu, miejscem pracy lub miejscem przypuszczalnego naruszenia, jeśli jesteś zdania, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych narusza to rozporządzenie.

11. Bezpieczeństwo danych

Firma Leuze stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że administrowane przez nią dane są chronione przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem nieuprawnionych osób. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technicznym.

12. Stan informacji o ochronie danych

Niniejsza deklaracja ochrony danych osobowych może być modyfikowana w trakcie dalszego rozwoju Internetu lub naszej oferty. O zmianach poinformujemy na tej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby zasięgnąć informacji o aktualnym stanie naszych informacji o ochronie danych, należy regularnie odwiedzać tę stronę.