Rozwiązania czujnikowe dla systemów transportu ciągłego

Systemy transportu ciągłego zapewniają stały przepływ towarów. Aby umożliwić niezakłóconą pracę systemów, konieczna jest możliwość wykrywania obecności palet i pojemników, kontroli ich wymiarów oraz poziomu wypełnienia, jak również niezawodnego odczytu kodów kreskowych. Zapewnia to płynny przebieg procesu produkcyjnego.

Nasza bogata oferta czujników zapewnia niezawodne i szybkie wykrywanie obiektów. Zapewnia również ochronę ludzi i instalacji.  Indywidualnie stosowane zasady odczytu, takie jak kod kreskowy, kod 2D i RFID gwarantują najwyższą elastyczność. Duża rezerwa mocy sprawia, że nasze czujniki zapewniają niezawodność wykrywania nawet w przypadku opakowań z połyskiem, ciemnych lub owiniętych folią, w trudnych warunkach otoczenia. Uruchamianie naszych czujników jest nadzwyczaj szybkie dzięki inteligentnej technologii mocowania, łatwemu wyrównywaniu oraz prostej integracji z istniejącymi systemami za pośrednictwem interfejsów fieldbus, takich jak PROFINET.

[01] Wykrywanie palet owiniętych folią

Wymóg:
Palety owinięte w folię lub folię termokurczliwą powinny być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości. Sygnał wyjściowy zastosowanego czujnika nie może wykazywać żadnych fluktuacji.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne PRK 46C.D i PRK 25C.D są zoptymalizowane do zastosowań na przenośnikach rolkowych. Oferują one wysoką niezawodność działania, zwłaszcza w przypadku palet owiniętych w folię lub folię termokurczliwą. Czujniki generują stabilny sygnał wyjściowy tak długo, jak długo obiekt znajduje się w zasięgu wykrywania.

[02] Wykrywanie palet

Wymóg:
Wszystkie rodzaje palet powinny być bezbłędnie wykrywane na całej swojej długości. Powinna istnieć możliwość wykrywania uszkodzonych palet oraz otworów w paletach.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C potrafią niezawodnie wykrywać obiekty o nieregularnych kształtach oraz z otworami. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez urządzenie pasa świetlnego o dużej mocy o szerokości 60 mm.

[03] Wykrywanie palet od dołu

Wymóg:
System przenośników służy do transportu wielu typów palet, co sprawia, że powinny być bezbłędnie wykrywane od dołu. Oświetlenie hali o wysokiej częstotliwości oraz cząsteczki brudu nie mogą wpływać na pracę czujnika. Ponadto podczas montażu linii przenośnika system czujników nie powinna powodować zwiększonego nakładu pracy.

Rozwiązanie:
Czujniki dyfuzyjne serii HT 25C są już wstępnie zamontowane przez producenta systemu przenośników za pomocą dedykowanych uchwytów. Są one zaopatrzone w zintegrowaną szybę przednią, która służy do odprowadzania cząsteczek zanieczyszczeń. Specjalna parametryzacja czujników otoczenia skutecznie tłumi zakłócenia ze źródła światła.

[04] Monitorowanie szerokości i wysokości

Wymóg:
Należy sprawdzić wymiary palety przed wprowadzeniem jej na system przenośników lub umieszczeniem jej w regale magazynowym.

Rozwiązanie:
Przełączające kurtyny świetlne CSL 710 sprawdzają wymiary przeładowywanych palet. Zróżnicowanie rozdzielczości i długości pól pomiarowych, a także 4 konfigurowalne wejścia / wyjścia umożliwiają optymalne dostosowanie urządzeń do danej aplikacji oraz ułatwiają wyrównywanie dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi.

[05] Ochrona dostępu z mutingiem

Wymóg:
Ochrona dostępu na linii przenośników ma na celu uniemożliwienie zbliżenia się osób do strefy niebezpiecznej przy jednoczesnym umożliwieniu przepływu transportowanych towarów.

Rozwiązanie:
Funkcja mutingu mostkuje czujnik bezpieczeństwa w kontrolowany sposób, umożliwiając przejazd materiału. Funkcja ta jest już zintegrowana z wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD 300/500 oraz optoelektronicznymi kurtynami bezpieczeństwa MLC 500.

[06] Ochrona dostępu z technologią inteligentnego bramkowania Smart Process Gating

Wymóg:
Ochrona dostępu na linii przenośników ma na celu uniemożliwienie zbliżenia się osób do strefy niebezpiecznej przy jednoczesnym umożliwieniu przepływu transportowanych towarów. Jednocześnie technika bezpieczeństwa powinna zajmować jak najmniej miejsca.

Rozwiązanie:
W Smart Process Gating mostkowanie czujnika bezpieczeństwa odbywa się w połączeniu z sygnałem sterującym z PLC. Funkcję tę posiada optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa MLC 530 SPG. Dodatkowe czujniki mutingu nie są wymagane, a dzięki SPG instalacje można projektować tak, żeby zajmowały mało miejsca.

[07] Odczyt kodów z palet

Wymóg:
Podczas przyjmowania lub wydawania towarów kody produktów powinny zostać odczytane i przekazane do systemu sterowania. Położenie etykiet może być zróżnicowane.

Rozwiązanie:
Kilka typów czytników kodów kreskowych serii BCL 500i / 600i może odczytywać etykiety z kodami znajdującymi się w różnych pozycjach. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi sieciowemu urządzenia mogą być albo połączone między sobą, albo bezpośrednio z układem sterowania za pomocą topologii liniowej. 

[08] Wykrywanie pojemników i tacek

Wymóg:
Należy stworzyć możliwość niezawodnego wykrywania pojemników i tacek, które przemieszczają się na przenośniku. Wykorzystywane do tego czujniki muszą być proste w montażu i podłączaniu.

Rozwiązanie:
Kompaktowa konstrukcja i prostopadłościenna obudowa czujników optycznych serii 5 sprawia, że świetnie nadają się do wykonywania wydajnych i zoptymalizowanych pod względem kosztów standardowych zadań związanych z detekcją. Łatwa instalacja, nawet w przypadku ograniczonej przestrzeni montażowej, dzięki zintegrowanym gwintowanym tulejom metalowym M3 oraz możliwości wyprowadzenia kabla w dół lub do tyłu.

[09] Wykrywanie zamknięcia klap

Wymóg:
Przed zatrzymaniem pojemnika należy upewnić się, że klapa jest zamknięta.

Rozwiązanie:
Czujniki indukcyjne serii IS 244 wykrywają zamknięcie klapy. Dostępne są wersje z wtyczką M12 lub wygodnym w stosowaniu terminalem przyłączeniowym.

[10] Odczyt kodów ze pojemników i tacek

Wymóg:
Należy odczytać kody kreskowe umieszczone na pojemnikach lub tacach, a następnie przesłać dane do układu sterowania za pośrednictwem magistrali fieldbus. Musi również istnieć możliwość montażu czytnika kodów pomiędzy liniami przenośników.

Rozwiązanie:
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 200i oraz BCL 300i mogą być montowane w niewielkiej odległości od kodu, ponieważ ich minimalna odległość odczytu wynosi zaledwie 40 i 20 mm. Dzięki zintegrowanemu przełącznikowi sieciowemu topologia liniowa może być konfigurowana we wszystkich magistralach fieldbus opartych na sieci Ethernet. Konfiguracja następuje za pomocą systemu sterowania. 

[11] Identyfikacja pojemników

Wymóg:
Istnieje potrzeba identyfikacji pojemników w trudnym środowisku lub w warunkach silnego zabrudzenia.

Rozwiązanie:
Moduły RFID RFM 32 oraz RFM 62 do odczytu/zapisu odbierają informację z transponderów RFID przytwierdzonych do pojemników. Bezkontaktowa technologia RFID działa niezawodnie nawet w silnie zabrudzonym otoczeniu. Odległość odczytu do 400 mm pozwala na elastyczną integrację czytników z systemem przenośników.

[12] Sprawdzenie „pustego stanu” zbiornika

Wymóg:
Przed ponownym wykorzystaniem zbiornika należy sprawdzić, czy nie znajdują się w nim pozostawione tam obiekty.

Rozwiązanie:
Czujniki optyczne LRS 36 wykorzystują promienie lasera do wykrywania obiektów. Dzięki temu można wiarygodnie określić obecność obiektów w zbiorniku.

[13] Odczyt kodów wydrukowanych bezpośrednio na kartonie

Wymóg:
Należy odczytać kod kreskowy wydrukowany bezpośrednio na kartonie. Odczytane dane należy następnie przesłać do układu sterowania.

Rozwiązanie:
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 300i wyposażone w specjalną optykę do kodów drukowanych w technice atramentowej mogą odczytywać kody na kartonach. Zintegrowany przełącznik sieciowy umożliwia współpracę urządzeń ze strukturami liniowymi magistrali fieldbus opartych na sieci Ethernet. Konfiguracja następuje za pomocą systemu sterowania.

[14] Odczyt kodów z wyrównanych kartonów

Wymóg:
Należy odczytać kod kreskowy znajdujący się na etykietach adresowych dla towarów e-commerce lub do sprzedaży wysyłkowej. Kartony po wyrównaniu zazwyczaj znacznie się różnią wymiarami. Odczytane dane należy następnie przesłać do układu sterowania.

Rozwiązanie:
Czytniki kodów kreskowych serii BCL 600i mogą odczytywać kody kreskowe z kartonów od góry. Działają w oparciu o niebieskie światło lasera, co pozwala uzyskać większą głębię ostrości dla modułów o małej grubości i pozwala wyeliminować kosztowny układ regulacji ostrości. Urządzenia są łatwe w integracji z systemami sterowania poprzez zintegrowane interfejsy magistrali fieldbus.

[15] Odczyt kodów z niewyrównanych kartonów

Wymóg:
Należy odczytać kod kreskowy znajdujący się na etykietach adresowych dla towarów e-commerce ze sprzedaży wysyłkowej. Kartony niewyrównane zwykle znacznie różnią się pod względem wymiarów i orientacji. Odczytane dane należy następnie przesłać do układu sterowania.

Rozwiązanie:
Modułowy portal skanerowy MSPi wykorzystuje co najmniej dwa zgrupowane czytniki kodów kreskowych do odczytu niewyrównanych kodów kreskowych. W razie potrzeby istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji portali do danego zastosowania. Portale są łatwe w integracji z systemami sterowania poprzez zintegrowane interfejsy magistrali fieldbus.

[16] Ręczny odczyt kodów

Wymóg:
Podczas kompletowania zamówień kody towarów powinny być odczytywane i przesyłane do systemu zarządzania produktami.

Rozwiązanie:
Ręczne czytniki kodów serii IT 1472Xg odczytują wszystkie powszechnie stosowane w magazynowaniu i logistyce kody kreskowe. Zależnie od zastosowania dostępne są wersje z połączeniem kablowym lub transmisją radiową.

[17] Kontrola konturów

Wymóg:
Automatyczne chwytanie kartonu transportowanego na systemie przenośników w celu umieszczenia go na palecie. Konieczne jest również wykrywanie, czy karton nie jest uszkodzony i czy jest on zamknięty. W obu zastosowaniach należy sprawdzić kontur kartonu.

Rozwiązanie:
System pomiaru konturów CMS 700i 3D wykrywa długość, szerokość, wysokość, wypukłości, odkształcenia oraz położenie dowolnych obiektów podczas ich przemieszczania się, niezależnie od ich kształtu i struktury powierzchni. Również torebki polimerowe są niezawodnie rejestrowane. Kompletny system tworzy zestaw obejmujący wszystkie komponenty do instalacji i pracy, który dostępny jest pod jednym numerem katalogowym.

[18] Wykrywanie woreczków polietylenowych

Wymóg:
Na przenośniku taśmowym worki polietylenowe powinny być niezawodnie wykrywane na całej swojej długości przy prędkości przesuwu do 2,5 m/s.

Rozwiązanie:
Fotoelektryczne czujniki refleksyjne RK 46C niezawodnie wykrywają na przenośniku taśmowym obiekty o wielkości zaledwie 5 mm. Urządzenia wykorzystują w tym celu silny pas świetlny o szerokości 25 mm. Dzięki wysokiej częstotliwości przełączania wynoszącej 250 Hz czujniki RK 46C wykrywają obiekty nawet przy dużych prędkościach przenośnika.