Czujniki pojemnościowe

Czujniki pojemnościowe mogą rozpoznawać obiekty stałe, płynne lub granulowane. Za pomocą tych czujników można wykrywać silnie ustrukturyzowane i niestabilne kształtowo obiekty, np. poziomy napełnienia cieczą lub materiałem sypkim w bezpośrednim kontakcie z medium lub przez niemetalową ściankę zbiornika. Nadają się one również do kontroli kompletności. Czujniki pojemnościowe działają niezawodnie nawet w bardzo silnie zapylonym lub zanieczyszczonym otoczeniu. Różne konstrukcje i duże wartości zasięgu sprawiają, że nasz program produktów jest odpowiedni dla niemal wszystkich obszarów zastosowania w automatyzacji przemysłowej.