System magazynowy z układnicą do regałów

Elastyczne systemy magazynowe stanowią istotny element automatyzacji procesów produkcyjnych. W przypadku magazynów wysokiego składowania szczególnie istotne są układnice do regałów. Przejmują one zadanie automatycznego załadunku i rozładunku materiałów, takich jak blachy i długie towary. Dlatego ich prędkość i niezawodność mają kluczowe znaczenie dla całkowitej wydajności oraz dostępności instalacji.

Nasze rozwiązania czujnikowe umożliwiają optymalne działanie układnic.Określają one dane pozycji w obszarach przesuwu i podnoszenia oraz drogą optyczną przesyłają polecenia jazdy i dane pozycji do sterownika. Ponadto nasze czujniki przejmują zadanie kontroli zajętości gniazd regałowych i zapobiegają przepychaniu materiału. W ten sposób zagwarantowane zostają niezawodna praca i wysoka dostępność instalacji.

[01] Położenie (liniowe)

Wymóg:
Układnica do regałów lub skrzynie ładunkowe muszą być zorientowane do osi x (oś jazdy) i y (oś podnoszenia) w odniesieniu do palety docelowej.

Rozwiązanie:
Kompaktowy system pozycjonowania za pomocą kodów kreskowych BPS 300i pozwala na dokładne pozycjonowanie. Interfejsy dla magistrali fieldbus, przemysłowego Ethernetu oraz SSI lub połączenia szeregowe sprawiają, że integracja sterowania jest prosta i elastyczna. Równie proste są konfiguracja i diagnostyka urządzeń.

[02] Pozycjonowanie (liniowe)/transfer danych

Wymóg:
Układnica do regałów lub skrzynie ładunkowe muszą być zorientowane do osi x (oś jazdy) i y (oś podnoszenia). Polecenia jazdy i dane pozycji mają być optycznie przesyłane do sterowania, aby zagwarantować wysoką dostępność systemu.

Rozwiązanie:
Do zapewniania dokładnego położenia używane są laserowe urządzenia do pomiaru odległości AMS 300i. Czujniki fotoelektryczne do transferu danych DDLS 500 pracują bez przesunięcia i bez zakłóceń, bezpośrednio przy urządzeniach AMS 300i. Wybierane zasięgi, interfejsy i protokoły zapewniają optymalne rozwiązania.

[03] Precyzyjne pozycjonowanie na regałach w osi x i y

Wymóg:
Po przeprowadzeniu pozycjonowania wstępnego w celu precyzyjnego pozycjonowania układnicy do regałów w kierunku poziomym (X) i pionowym (Y) stosowane są dodatkowe czujniki optyczne.

Rozwiązanie:
Bazujące na kamerze IPS 200i są dostosowane do zadań precyzyjnego pozycjonowania na regałach. Bardzo małe wymiary, prosta obsługa oraz konfiguracja za pomocą zintegrowanego serwera sieci Web to niektóre z cech wyróżniających tę serię. Poprzez zintegrowany interfejs Ethernet TCP/IP lub PROFINET dane są przekazywane do sterownika. 

[04] Precyzyjne pozycjonowanie na regałach w osi x

Wymóg:
Przed przekazaniem materiału należy sprawdzić prawidłową pozycję skrzyni ładunkowej przed miejscem magazynowym w pionie i w poziomie (precyzyjne pozycjonowanie na regałach). Ma to następować za pomocą optycznego wykrywania kolumny lub krawędzi regału.

Rozwiązanie:
Do pozycjonowania skrzyń ładunkowych stosowane są refleksyjne czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła HT 46C. Niezawodnie wykrywają wiele typów profili, o zróżnicowanej kolorystyce, lub powierzchnie z połyskiem. Dzięki zoptymalizowanej ścieżce wiązki światła czujniki działają niezawodnie nawet w przypadku słupów z otworami.

[05] Kontrola zajętości półek / zabezpieczenie przed przepchnięciem

Wymóg:
Przed umieszczeniem palety lub pojemnika na regale należy skontrolować zajętość gniazda ładunkowego. Z kolei przy wyładunku należy monitorować, czy podczas wsuwania ramienia teleskopowego lub wideł materiał nie jest przepychany w niewłaściwym kierunku.

Rozwiązanie:
Czujniki ODS 9, ODS / HT 10HT 110 dzięki skupionej wiązce lasera wykrywają kasetę w zakresie pracy do ośmiu metrów. W przypadku zmian typów produktów ruch kasety można monitorować przy pomocy funkcji okna.

[06] Kontrola obecności

Wymóg:
Przy transporcie materiału wykrywana jest obecność np. kasety z blachami. W szczególności po rozładunku należy skontrolować, czy skrzynia ładunkowa całkowicie wciągnęła materiał, aby uniknąć kolizji i przestojów.

Rozwiązanie:
Seria 3 oprócz wysokich wartości zasięgu i zwiększonej rezerwy funkcjonalnej wyróżnia się również prostotą obsługi. Urządzenia zapewniają bezpieczne wykrywanie obiektów również w przypadku cienkich blach. Dostępny opcjonalnie interfejs IO-Link zapewnia dodatkowe zalety, takie jak szybkie uruchomienie i funkcje diagnostyczne.

[07] Kontrola odległości

Wymóg:
Po wyjęciu np. kasety ze skrzyni ładunkowej należy sprawdzić, czy kaseta lub materiał nadal wystają, co mogłoby doprowadzić do kolizji. Czujnik optyczny musi monitorować dużą powierzchnię przy skrzyni ładunkowej i zapewniać niezawodną pracę.

Rozwiązanie:
Przełączające kurtyny świetlne CSL 710 monitorują duże obszary i przekonują łatwą konfiguracją oraz dużą rezerwą funkcjonalną. Różne materiały mocujące umożliwiają optymalną integrację. Alternatywnie dostępne są pomiarowe kurtyny świetlne CML 700i ze zintegrowanym interfejsem PROFINET lub PROFIBUS.

[08] Ochrona dostępu na liniach przenośników

Wymóg:
Ochrona dostępu do linii przenośnika ma uniemożliwiać wejście osób do strefy niebezpiecznej i jednocześnie pozwalać na transport materiału.

Rozwiązanie:
Funkcja mutingu mostkuje czujnik bezpieczeństwa w kontrolowany sposób, umożliwiając przejazd materiału. Funkcja ta jest już zintegrowana z wielowiązkowymi barierami bezpieczeństwa MLD 500 oraz optoelektronicznymi kurtynami bezpieczeństwa MLC 500. Zewnętrzne sterowanie mutingiem jest możliwe dzięki interfejsowi mutingu MSI-MD-FB oraz sterownikowi bezpieczeństwa MSI 400.